Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để Reset iPhone mà không có Apple ID

Bạn sẽ cần phải thiết lập lại iPhone của bạn mà không cần ID Apple của bạn cho mục đích khác nhau như của bạn quên ID Apple của bạn, hoặc bạn mua một chiếc iPhone bên ngoài cửa hàng của apple. Nhưng tin xấu là Apple liên kết của bạn iPhone, iPad hoặc iPod touch với Apple của bạn ID. Vì vậy mà khi một ai đó ăn cắp điện thoại của bạn, kẻ trộm nếu không biết chi tiết đăng nhập của bạn để tắt tìm tính năng iPhone của tôi hoặc đặt lại điện thoại để mặc định nhà máy. Tìm iPhone của tôi là một tính năng rất quan trọng của iOS 7 nhưng một lỗi trong iOS 7 cho phép bạn vô hiệu hoá tìm tính năng iPhone của tôi. Apple cố định nó trong iOS 7.1. Vẫn còn một người sử dụng iPhone tìm thấy một lỗi trong iOS 7.1 mà cho phép bạn vô hiệu hoá Tìm iPhone của tôi trong nhiều cách này dễ dàng hơn. Nhưng iOS Phiên bản thấp hơn 7 dễ dàng được kiểm soát để tìm tính năng iPhone của tôi. Họ dễ jailbroken và có không có phức tạp trong đặt lại mà không có một Apple ID. Bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn để thiết lập lại iPhone của bạn mà không có một Apple ID dưới đây Một điều nữa bạn cần phải nhớ là mà làm cho chắc chắn để giữ một bản sao lưu cho lưu trữ của bạn của iPhone quý giá của bạn. Hướng dẫn đặt lại có thể xóa tất cả các dữ liệu cần thiết của bạn. Hãy làm cẩn thận nguy cơ của riêng bạn.

Làm thế nào để thiết lập lại iPhone mà không có Apple ID khi tìm iPhone của tôi là OFF

Bạn có thể cập nhật điện thoại của bạn hoặc thực hiện một đặt lại khó khăn bằng cách nhập vào chế độ DFU. Chế độ này cho phép bạn cập nhật phần vững và iOS mà không cần nhập Apple ID của bạn Thực hiện theo các bước hướng dẫn bởi các bước sau để nhập vào chế độ DFU và thiết lập lại iPhone của bạn để mặc định nhà máy dưới đây.

Bước 1: Bắt đầu iTunes trên máy tính của bạn và cắm của bạn iPhone vào máy tính bằng cáp USB.

Bước 2: Sau đó tắt điện thoại.

reset iphone without apple ID

Bước 3: Bây giờ bạn sẽ cần phải bấm và giữ nút Home trong 3 giây.

Bước 4: Sau đó bạn cần phải bấm nút nguồn điện và nút Home và giữ chúng trong 10 giây.

Bước 5: Bạn có thể bây giờ phát hành nút nguồn điện khi Apple logo biến mất.

Bước 6: Phát hành nút Home khi iTunes phát hiện iPhone trong chế độ phục hồi.

reset iphone without apple ID

Bước 7: Thực hiện theo các bước trên iTunes. Giữ bản sao lưu của bạn trước khi những hành động này. Bây giờ, bạn có thể cập nhật điện thoại của bạn hoặc thực hiện một thiết lập lại đơn giản từ giao diện sau đây.

reset iphone without apple ID

Bây giờ bạn sẽ được thông báo sau khi thiết lập lại và iPhone của bạn sẽ khởi động lại.

Đầu trang