Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để iPhone chỉnh sửa danh sách chơi một cách dễ dàng và nhanh chóng


Đối với một số người dùng chỉnh sửa iPhone và iTunes danh sách chơi luôn luôn cần thiết như tâm lý học con người đòi hỏi các xu hướng mới với mỗi ngày qua đi và tương tự được áp dụng cho sự lựa chọn của bài hát. Nó cũng có thể là một nhiệm vụ khó khăn nếu nó không được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của chương trình phần mềm. Hướng dẫn này đã được phát triển để đảm bảo rằng vấn đề không bao giờ phải đối mặt với khách hàng trong lĩnh vực này để họ có thể thực hiện danh sách chơi liên quan đến nhiệm vụ dễ dàng và sự hài lòng. Để đảm bảo rằng công việc trở nên dễ dàng ảnh chụp màn hình có liên quan cũng sẽ được thêm vào các thủ tục được đề cập ở đây để thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn cho người dùng. Nó là đáng nói đến chỉnh sửa danh sách chơi iPhone cách dễ dàng và nhanh chóng là mục đích chính của văn bản hướng dẫn này và do đó người dùng sẽ không chỉ tìm thấy nó thân thiện nhưng hướng dẫn này sẽ cũng làm cho nó dễ dàng cho họ để thực hiện các bước để họ có thể có được chất lượng tốt nhất và kiểm soát trên điện thoại khi nói đến iPhone hoặc bất kỳ khác iDevice. Nếu người dùng thấy và vấn đề và khó khăn trong việc thực hiện hướng dẫn này sau đó nó được khuyên để có được một chuyên gia tư vấn để tiến hành thêm và để có được kết quả tốt nhất có thể.

Phần 1: Chỉnh sửa iPhone danh sách phát với iTunes

iTunes là một chương trình phần mềm cảnh quan tuyệt đẹp cho phép người sử dụng để thực hiện các thay đổi mà không có bất kỳ vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng iTunes là một chương trình phần mềm đa chức năng hiệu quả sử dụng mà làm cho chắc chắn rằng kết quả tốt nhất thu được mà không có bất kỳ sự chậm trễ. Người sử dụng chỉ cần để đảm bảo rằng chương trình được sử dụng trong một cách kỹ thuật để chỉnh sửa danh sách chơi iPhone không phải là một nhiệm vụ khó khăn ở tất cả. Sau đây là một số bước liên quan trong lĩnh vực này.

1. người dùng cần phải kết nối iPhone hoặc bất kỳ iDevice với máy PC qua cáp USB để trình kích hoạt.

edit-iphone

2. phần mềm iTunes là sau đó được đưa ra.

edit-iphone

3. người sử dụng cần để xác định vị trí thiết bị trong cửa sổ chính bằng cách nhấn biểu tượng có liên quan.

edit-iphone

4. trong phần âm nhạc và dưới tùy chọn danh sách chơi người sử dụng có thể thay đổi tên danh sách phát.

edit-iphone

5. danh sách chơi là sau đó sẽ được mở trong cửa sổ chính của iTunes.

edit-iphone

6. những bài hát mà người dùng không muốn trên iPhone của mình có thể bị xóa.

edit-iphone

7. bằng cách sử dụng quá trình trên người sử dụng có thể danh sách phát của bất kỳ iDevice ông muốn.

Phần 2: Đồng bộ để iTunes

Để đảm bảo rằng danh sách chơi iPhone được đồng bộ hóa quá trình là khá đơn giản và nó là như sau.

1. người sử dụng có để kết nối iDevice với máy tính thông qua cáp USB.

edit-iphone

2. phần mềm iTunes là sau đó để phóng và thiết là được đặt.

edit-iphone

3. một khi nó được thực hiện các từ cửa sổ bảng điều khiển của thiết bị âm nhạc là để được truy cập.

edit-iphone

4. sau đây hai lựa chọn phải được lựa chọn để đảm bảo rằng âm nhạc trên iPhone đồng bộ hóa với iTunes mà cũng kết thúc quá trình.

edit-iphone

Phần 3: Tạo danh sách bài hát trong iTunes

Quá trình này cũng được biết đến bởi hầu hết mọi người sử dụng và cho cùng một lý do nó là cũng rất đơn giản và đơn giản. Sau đây là một số bước được tham gia trong lĩnh vực này.

1 chương trình phần mềm iTunes là để được đưa ra.

edit-iphone

2. một khi nó được thực hiện các đường dẫn tập tin > mới > Danh sách bài hát mới là để được theo sau.

edit-iphone

3 danh sách chơi là sau đó được đặt tên.

edit-iphone

4 danh sách chơi là sau đó phải được chỉnh sửa.

edit-iphone

5. trên góc trên bên phải người sử dụng cần để đảm bảo rằng biểu tượng của thêm âm nhạc khai thác và sau đó "thực hiện" nút để nhấn để kết thúc quá trình.

edit-iphone

Phần 4: Chỉnh sửa iPhone danh sách phát với TunesGo

Nó là một trong các chương trình phần mềm tốt nhất mà đảm bảo rằng danh sách phát được chỉnh sửa và tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề. Phát triển bởi Wondershare chương trình cũng có khả năng lưu và chuyển danh sách phát khác iDevices hoặc thậm chí cả android. Các chức năng của chương trình là internet độc lập và cho cùng một lý do những người thích để sử dụng chương trình và đã luôn luôn đánh giá cao nó cao. Các tính năng của chương trình và rất lớn và do đó họ chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng mà không có bất kỳ sự chậm trễ và lỗi. Thông minh giao diện của chương trình là dễ sử dụng và người sử dụng có thể chắc chắn rằng phần mềm này làm việc tại tốt nhất của nó sau khi đọc qua hướng dẫn sẽ được đề cập trong hướng dẫn này. Sau đây là một số tính năng của chương trình mà người dùng nên xem xét.

  • Nó là 100% rủi ro và lỗi miễn phí như có là không có công nghệ đám mây tham gia và các nhà phát triển Cập Nhật chương trình này thường xuyên.
  • Chương trình này là dễ sử dụng so với những người tương tự như trên thị trường.
  • Phần mềm này cũng có sẵn miễn phí cho một thời gian dùng thử và cho cùng một lý do công ty ảnh hưởng đến quyết định mua.

Để làm cho việc sử dụng tốt nhất các chương trình sau đây là các hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

1. người sử dụng cần để đảm bảo rằng phiên bản dùng thử của chương trình được tải về từ http://www.wondershare.com/tunesgo/ và nó phải được cài đặt và đưa ra sau khi làm theo các hướng dẫn chi tiết.

edit-iphone

2. the iDevice là sau đó được kết nối với máy tính bằng cáp USB gốc để cho chương trình phát hiện nó. Trong trường hợp đó là không có phát hiện bởi chương trình nó được khuyên nên đảm bảo rằng chương trình là Re-ra mắt sau khi đóng nó.

edit-iphone

3. theo đường dẫn phương tiện truyền thông > Danh sách người dùng sẽ có thể vào danh sách chơi iPhone cũ mà chương trình đã phát hiện.

4. người sử dụng cần để đảm bảo rằng nút thêm được nhấp để thêm bài hát mới và cũng có thể nhấp vào nút delete để đảm bảo rằng các bài hát đã có trên thiết bị này sẽ bị xóa vì nó là cách đơn giản nhất để đảm bảo rằng danh sách phát trên iDevice chỉnh sửa theo mong muốn của người dùng và mong muốn.

edit-iphone

Đầu trang