Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để chuyển danh sách liên hệ Gmail cho iPhone 5s, iPhone 4s, iPhone 5

Có cách nào dễ dàng để chuyển địa chỉ liên hệ Gmail cho iPhone? Tôi có hơn 200 địa chỉ liên hệ trong Gmail. Tôi đã thử mọi thứ để đồng bộ hóa Gmail địa chỉ liên lạc với iPhone, nhưng không thành công. Bất cứ đề nghị?

Nếu bạn đã xuất khẩu địa chỉ liên lạc iPhone vào Gmail, bạn có thể muốn chuyển chúng vào iPhone của bạn một lần nữa khi bạn mất một số người trong số họ trên iPhone của bạn. Nó có vẻ chuyển địa chỉ liên hệ Gmail cho iPhone là rất khó khăn cho người dùng. Tuy nhiên, thực tế là nó là rất dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Google Sync, CardDAV, hoặc các bên thứ ba công cụ để chuyển danh bạ từ Gmail cho iPhone. Năm sau, cách đơn giản 2 được giới thiệu để bạn có thể chuyển danh sách liên hệ Gmail cho iPhone, Hy vọng bạn sẽ thích chúng.


Video hướng dẫn: Làm thế nào để chuyển danh sách liên hệ Gmail cho iPhone


Đầu trang