Tất cả chủ đề

+

iTunes

1 chuyển iTunes các tập tin
2 iTunes cho Android
3 iTunes danh sách chơi
4 iTunes thư viện
5 chơi trong iTunes
6 iTunes Sync vấn đề
7 Mẹo & Tricks
iTunes 8 sao lưu & khôi phục

Làm thế nào để chuyển danh sách nhạc từ iTunes cho iPod

"Tôi đã nâng cấp iTunes của tôi lên phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, nó là lạ rằng tôi không thể hiểu làm thế nào để chuyển danh sách nhạc từ iTunes của tôi cho iPod của tôi. Là có bất kỳ Mẹo về việc này? Xin vui lòng giúp đỡ."

iTunes là một trong những công cụ lớn nhất cho người dùng để chuyển bài hát từ iTunes vào iPod. Tuy nhiên, có vẻ như thiết kế mới của iTunes 11 làm cho một số người dùng tìm thấy nó khó để đồng bộ danh sách phát để iPod. Và một số người dùng iPod mới không biết làm thế nào để chuyển sao chép danh sách bài hát từ iTunes vào iPod quá. Trên thực tế, nó là rất đơn giản để đạt được mục tiêu của bạn. Ở phía sau, 2 cách đơn giản được giới thiệu với bạn để chuyển một danh sách nhạc từ iTunes cho iPod.

Đầu trang