Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để thay đổi VLC da

Chúng tôi thường thích thêm các biến thể trong cuộc sống của chúng tôi để vượt qua hành vi đơn điệu. Bằng cách này, chúng tôi đang tìm kiếm thêm chủ đề, màu sắc, Tiện ích, hình nền, da cho hầu hết sử dụng hệ điều hành, ứng dụng và thiết bị đa phương tiện của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào bạn có thể dễ dàng thay đổi da của bạn yêu thương và hầu hết sử dụng phương tiện truyền thông ứng dụng VLC và nơi bạn có thể nhận được chúng. Bài viết này có thể giúp bạn ra bằng cách thêm một số chi tiết màu sắc và phong cách giao diện để hương vị của bạn.

Làm thế nào để thay đổi VLC da

Bước 1: Có được một làn da tùy chỉnh VLC từ Internet

Bạn có thể nhận được một số ít các trang web nơi bạn có thể tải về tuỳ chỉnh da. Có rất nhiều người ra có những người đang sử dụng VLC da. và bạn có thể làm theo các bên dưới các đề xuất để tải về thêm VLC da. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được chính thức VLC da một cách dễ dàng từ đây như nó đã được hướng dẫn ở đây. VLC da không có sẵn cho Mac OS.

Bước 2: Tải về một làn da để máy tính của bạn

Bây giờ bạn có thể tải về làn da VLC tùy chỉnh ưa thích của bạn từ các trang web trên và lưu nó vào máy tính của bạn trong sở thích của bạn. Để có được một bảo đảm hoàn toàn sạch sẽ và tốt hơn của tiết kiệm VLC da tập tin, xin vui lòng tải nó từ trên trang web chính thức của VLC.

Bạn có thể nhận được các tập tin đến vị trí đã lưu của bạn trong máy tính của bạn, và nó sẽ ở phần mở rộng tập tin (.vlt). Bây giờ các dưới thủ tục sẽ dẫn bạn thay đổi da để VLC player của bạn.

Bước 3: Nhận được đơn thanh của VLC Player

Mở VLC Player và trong phần trên của cửa sổ, bạn có thể tìm thấy thanh trình đơn cho VLC Player. Thanh trình đơn này sẽ giúp bạn ra ngoài để thay đổi giao diện bởi bước dưới đây.

change vlc skin

Bước 4: Đi đến "Preferences" từ "Công cụ" Menu Bar

Từ menu bar VLC Player, chọn trình đơn "Tools", và bạn có thể nhận được một số trình đơn bật/tắt để chọn. Ở đây, bạn cần phải đi đến trình đơn dưới "Tùy chọn" và nó sẽ dẫn bạn để có thực đơn da. Menu naøy là trình đơn cài đặt để tìm VLC Player.

Bây giờ hãy nhấp vào trình đơn "Tùy chọn" để có được các cửa sổ như dưới một. "Cài đặt giao diện" là chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn một tùy chỉnh hoặc làn da mặc định.

Tìm các tùy chọn "Giao diện" từ "Cài đặt giao diện" và sau đó bạn có thể nhận được lựa chọn sở thích da. Để thay đổi một làn da tùy chỉnh, bạn cần phải kiểm tra "Sử dụng tùy chỉnh da".

  • Sử dụng bản địa phong cách-nó sẽ cho phép bạn để giữ cho làn da mặc định cho VLC Player.
  • Sử dụng tùy chỉnh da-nó sẽ cho phép bạn chọn một làn da tùy chỉnh hoặc tải về cho Player VLC của bạn.

change vlc skin

Bước 5: Mở da tải về từ VLC Player

Bạn có thể bây giờ chỉ cần thêm da mà bạn đã tải về trước đó và lưu vào máy tính của bạn. Bấm vào ô "Trình duyệt" và nó sẽ bật lên cửa sổ máy tính để có được các tập tin bạn muốn thêm. Xác định vị trí các tập tin trong máy tính của bạn và chọn tập tin mở rộng tập tin (.vlt). Bây giờ bấm vào ô "Mở" trên dưới cùng của cửa sổ để thêm tập tin để lựa chọn cho da.

change vlc skin

Sau khi thêm tập tin vào tập tin nguồn tùy chỉnh da của bạn, bạn có thể lưu tệp vẻ ngoài để nhận được các tập tin da thay đổi cho VLC Player. Đây là bước cuối cùng cho việc thay đổi da cho của bạn Player VLC.

Bước 6: Khởi động lại VLC Player / phát Video với VLC Player

Khi thời gian tiếp theo bạn sẽ mở VLC Player hoặc phát một tập tin phương tiện truyền thông thông qua VLC Player, bạn có thể có làn da cho VLC Player. Vì vậy, thưởng thức da VLC tùy chỉnh trên máy tính của bạn. Một số liên kết được đưa ra dưới đây để có được thêm VLC da. Thực hiện theo các hướng dẫn ở trên và chơi yêu thích phương tiện truyền thông tập tin trên da VLC ưa thích của bạn.

change vlc skin

Tải xuống thêm vẻ ngoài VLC

Có là một số trang web nơi bạn có thể tải về của bạn da VLC thích hợp hơn. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra trang web VLC để tải về da khác nhau cho của bạn VLC trong Windows và Linux máy tính. Một số liên kết được đưa ra dưới đây để tải về thêm VLC da.

1. http://www.videolan.org/vlc/skins.php

2. http://www.thewindowsclub.com/best-vlc-skins-windows-free-download

3. http://www.howtogeek.com/howto/26212/10-great-skins-that-make-vlc-media-player-look-awesome/

4. http://www.technize.info/download-best-and-most-popular-vlc-player-skins/

5. http://gnome-look.org/index.php?xcontentmode=133

Đầu trang