Tất cả chủ đề

+

5 lời khuyên cho QuickTime plugin làm việc tốt trong Chrome!

Chrome là một trong các trình duyệt đã được xây dựng siêng năng vì vậy mà người dùng được kết quả hàng đầu khi nói đến trình duyệt internet và cũng nhận được tốt nhất ra khỏi kinh nghiệm phải đối mặt. Người dùng cũng nên tải về QuickTime player Tiện ích mở rộng hoặc plug-in, và nó cũng phải được cài đặt cho trình duyệt để làm cho nó làm việc cho mà nó đã được phát triển. Các hướng dẫn đã được viết để hướng dẫn người sử dụng cùng trình đó cũng sẽ tiết lộ mối quan hệ này plug-in và trình duyệt. Các chi tiết trình bày trong tài liệu này là những người nào cũng cho phép người sử dụng hướng dẫn những người khác nếu vấn đề là phải đối mặt của họ.

Phần 1. Làm thế nào để cài đặt QuickTime plug-in cho chrome

Các bước là dễ dàng để làm theo. Sau đây là quá trình hoàn thành đó là để được theo sau để có được kết quả mà là phù hợp với các yêu cầu:

 1. Người sử dụng cần để truy cập vào URL dưới đây để các tập tin được tải về và cài đặt:
 2. quicktime-plugin-chrome

 3. Dấu hiệu cảnh báo sau đó được nhìn thấy trên màn hình. Bằng cách nhấn vào nút thích hợp tiến trình cài đặt sẽ bắt đầu ngay lập tức.
 4. quicktime-plugin-chrome

Phần 2. Làm thế nào để loại bỏ QuickTime plug-in từ Google chrome?

Để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tối quan trọng các bước được đề cập trong phần này là để được theo sau khi họ đã không chỉ được giải thích trong các chi tiết tuyệt vời nhưng người dùng cũng sẽ cho phép người dùng để có được cùng một mức độ hiệu quả nếu có một thời gian tiếp theo:

 1. Người sử dụng cần để khởi động trình duyệt Google Chrome để bắt đầu quá trình và tiến hành thêm:
 2. quicktime-plugin-chrome

 3. Trong thanh địa chỉ người sử dụng cần nhập chrome://plugins/ để đảm bảo rằng plug-in trang xuất hiện:
 4. quicktime-plugin-chrome

 5. Người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng sau đó nhấn nút vô hiệu hóa và quá trình kết thúc bởi vô hiệu hoá trình cắm:
 6. quicktime-plugin-chrome

Phần 3. QuickTime X không làm việc trên Chrome nói tải về plug-in, nhưng trên Mac đã tại

Câu hỏi này đã được thường xuyên đăng tại diễn đàn sản phẩm của Google và quá trình sau đây là để được theo sau để có được kết quả nhanh chóng và đáng tin cậy. Giống như cái cũ quá trình này cũng là dễ dàng và hiệu quả để có được vấn đề cố định.

 1. URL mà là để được truy cập là ở đây để tải về NPAPI plug-in và cài đặt vào hệ thống:
 2. quicktime-plugin-chrome

 3. Trình duyệt chrome là cốt lõi của quá trình này là sau đó được đưa ra để tiến hành:
 4. quicktime-plugin-chrome

 5. Cụm từ ví dụ chrome://plugins/ là sau đó để được nhập trong thanh địa chỉ để truy cập vào trang plug-in để lái xe quá trình phía trước.
 6. quicktime-plugin-chrome

 7. Người dùng sau đó cần phải kiểm tra hộp gọi là "Luôn cho phép để chạy" mà sẽ kết thúc quá trình ngay lập tức khi nó đã được hoàn thành đầy đủ. Việc giải quyết vấn đề đã được đạt được khi người dùng đã thoát khỏi vấn đề chịu mà là một trong những phổ biến:
 8. quicktime-plugin-chrome

Phần 4. Làm thế nào để Cập Nhật QuickTime plug-in cho chrome

Quá trình dưới đây là một trong một loại trong chính nó mà sẽ cho phép người dùng để có được qua vấn đề mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Quá trình và các bước liên quan là rất dễ dàng và do đó họ có thể được áp dụng mà không có sự lo lắng của bất kỳ sai lầm. Độ phân giải hiệu quả và vấn đề nằm ở cốt lõi của quá trình đề cập dưới đây:

 1. Để bắt đầu quá trình chrome://extensions thuật ngữ được ghi trong thanh địa chỉ trình được kích hoạt và sử dụng tiến bộ:
 2. quicktime-plugin-chrome

 3. Tiện ích mở rộng Cập Nhật bây giờ sẽ phải được nhấp vào nỗi quá trình tiến bộ hơn nữa:
 4. quicktime-plugin-chrome

 5. Khi tất cả các phần mở rộng được cập nhật người dùng cần phải đảm bảo rằng chrome được khởi động lại một lần nữa và QuickTime plug-in cũng được nâng cấp như nó trực tiếp liên quan đến video phần mở rộng của trình duyệt. Khi quá trình này đã được hoàn tất vấn đề liên quan sẽ không chỉ biến mất, nhưng bây giờ người dùng có thể cũng hướng dẫn những người khác qua các diễn đàn khác nhau về các giải pháp với sự tự tin đầy đủ như đó là thực tế.

Phần 5. QuickTime plug-in thiếu từ Google Chrome 64 bit

QuickTime đã được vào thùng rác bởi Google và trình cắm bị chặn theo mặc định và người dùng không thể sử dụng các trang web là QuickTime dựa khi nói đến Google Chrome. Nhóm phát triển Chrome cũng đã đánh dấu vấn đề như "Sẽ không giải quyết" mà cho thấy rằng 32 bit QuickTime plug-in là không tương thích với trình duyệt. Nó là một trong những vấn đề mà rất nhiều người dùng đang phải đối mặt nhưng thật không may cho đến bây giờ có không có cách nào ra ngoài và những người sử dụng thực hiện là để sống với thực tế rằng Apple không tham gia bất kỳ bước thực hiện để giải quyết sự cố.


quicktime-plugin-chrome


Cách ra khỏi vấn đề này

Như xa như này vấn đề là có liên quan có là không có cách nào ra cho đến khi Apple không khởi động 64 bit QuickTime plug-in và người sử dụng nên thực hiện theo độ phân giải thực tế và nó là một trong những yêu cầu người dùng thay đổi trình duyệt để có được công việc thực hiện với chất lượng và lớp. Thay đổi trình duyệt sẽ không chỉ làm cho cuộc sống của người sử dụng dễ dàng nhưng sẽ cũng cung cấp cho anh ta một cơ hội để khám phá các chức năng của các chương trình khác mà có thể tốt hơn so với của Chrome. Trong trường hợp này thay đổi là ra đời và nó không thể tránh khỏi trong bất kỳ trường hợp nếu vấn đề được giải quyết. Trong đơn giản từ những người sử dụng sẽ tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề.

quicktime-plugin-chrome

Kết luận

Chrome đang được sử dụng trên toàn thế giới bởi người dùng hài lòng và do đó nó có một cơ sở người dùng đang phát triển với mỗi ngày qua đi. Nhóm phát triển máy nghe nhạc QuickTime tức là Apple Inc nên do đó giữ quan điểm thực tế là các vấn đề cũng ngày càng tăng và câu hỏi mới phát sinh với mỗi ngày qua đi. Hỗ trợ chuyên dụng để vượt qua tất cả những vấn đề này là cần thiết rằng sẽ đối phó singlehandedly vấn đề mà không có bất kỳ vấn đề. Nó sẽ không chỉ khôi phục lại sự tin tưởng của người dùng nhưng cũng sẽ kết quả trong dài hạn hợp tác với Google mà là chắc chắn hiệu quả cho cả hai tổ chức vì họ là những gã khổng lồ công nghệ của ngành công nghiệp và thực tế của riêng internet.

Đầu trang