Tất cả chủ đề

+

3 lời khuyên của QuickTime trailer xem và tải về

Xem phim trailers và khác liên quan đến công cụ đã luôn luôn làm cho chắc chắn rằng người dùng được Cập Nhật và các kiến thức thường xuyên trong quan hệ với các bản phát hành sắp tới. Nó cũng cho phép các khách hàng vào kinh doanh công ty trực tuyến đang chạy. Hướng dẫn này đã được viết để cung cấp các cập nhật kiến thức về QuickTime Trailers cho người sử dụng để nó có thể được sử dụng cho vấn đề chịu lớn nhất theo. QuickTime là một chương trình với một cơ sở lành mạnh và do đó người sử dụng không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ vấn đề mà sẽ cho phép anh ta đổ chương trình với một đánh giá tiêu cực.

quicktime-trailers

Phần 1. Làm thế nào để xem QuickTime trailers?

QuickTime trailers đang theo dõi tất cả trên thế giới và người dùng khác nhau áp dụng các quá trình khác nhau để xem chúng. Để có được một kết quả phù hợp với các yêu cầu nó được khuyên nên tuân theo quy trình đã được đề cập ở đây từng bước. Các yêu cầu được luôn luôn hoàn thành nếu không ai trong số họ bỏ qua và toàn bộ quá trình được áp dụng để có được kết quả mong muốn. Để tiếp tục tăng hiệu quả của quá trình nó cũng khuyên để truy cập vào các diễn đàn trực tuyến và tốt nhất của họ là một trong đó đã được duy trì bởi Wondershare mà không chỉ được cập nhật thường xuyên nhưng các nhà phát triển có cũng đóng góp trực tiếp để trả lời các vấn đề. Các bước này để được theo sau được đề cập dưới đây:

 1. Người sử dụng cần để truy cập vào URL ở đây trong thanh tìm kiếm của Player QuickTime để bắt đầu quá trình và để tự kích hoạt các bước còn lại là dễ dàng để thực hiện:
 2. quicktime-trailers

 3. Việc lựa chọn thể loại là quan trọng như hương vị của người sử dụng khác nhau. Nó là do đó nên chọn một dựa trên sự lựa chọn để cho đầu ra cũng là những gì người dùng yêu cầu và không bao giờ deviates hương vị trong bất kỳ ý nghĩa:
 4. quicktime-trailers

 5. Trailer video là sau đó để được nhấp vào để chơi nó và để tiến hành thêm:
 6. quicktime-trailers

 7. Sau khi nhấn vào nút trả tiền người sử dụng sẽ chơi video và quá trình kết thúc ở đây đầy đủ. Một số đoạn trả tiền cũng có trên trang web và người dùng có thể thực hiện một thanh toán để xem chúng. Cũng có các trailers yêu cầu chỉ là việc thanh toán xác thực và nó cũng nên được thực hiện để xem chúng. Phương thức xác thực thanh toán cũng sẽ mang lại cùng cho người dùng trong tương lai nếu trailer trả tiền được chọn sau đó.
 8. quicktime-trailers

Phần 2. Làm thế nào để tải về QuickTime trailers?

Hiện có hàng chục ngàn cách đảm bảo rằng QuickTime trailers không chỉ dõi nhưng cũng được tải xuống vì vậy mà người dùng được bình định và các trailers đang theo dõi gián tuyến là tốt. Tải về QuickTime trailer đã được giải thích đầy đủ trong phần này của hướng dẫn để cho người sử dụng được các vượt trội và tiên tiến nhất hiện tượng đó sẽ không chỉ được áp dụng bất kỳ thời điểm nào người dùng muốn nhưng nó cũng rất dễ dàng để làm theo. Các bước rất đơn giản và trong thực tế họ đã được viết trong đó một cách mà ngay cả người không có đạo có thể nhận được kết quả mà là phù hợp với các yêu cầu. Các bước đã được thực hiện thậm chí đơn giản bằng cách thêm ảnh chụp màn hình có liên quan sẽ hoạt động như một hướng dẫn cho người dùng. Quá trình tổng thể là quá đơn giản và dễ dàng có thể được áp dụng sau khi toàn bộ quá trình đã được đi qua chỉ một lần. Nếu có một thời gian tiếp theo sau đó người dùng có thể mở này trở lại hướng dẫn để có được những gì ông muốn:

 1. Người sử dụng cần để đảm bảo rằng URL ở đây duyệt do đó trang chủ của trailers iTunes duyệt:
 2. quicktime-trailers

 3. Đoạn trailer yêu cầu là để được bấm để trang tiếp theo bật lên hoặc xuất hiện:
 4. quicktime-trailers

 5. URL từ thanh địa chỉ chính là sau đó để được sao chép để tiến hành thêm và để có được kết quả ông là đơn giản tuyệt vời.
 6. quicktime-trailers

 7. Người dùng sau đó có thể truy cập vào URL dưới đây để truy cập các downloader trực tuyến sẽ dễ dàng còn lại của quá trình cho người dùng:
 8. quicktime-trailers

 9. Tại bước thứ ba sao chép URL là sau đó để được dán vào quầy bar chính của downloader xuất hiện bên phải ở phía trước người sử dụng ngay sau khi trang được nạp:
 10. quicktime-trailers

 11. Việc lựa chọn định dạng là phần cuối cùng. Nó là để được thực hiện theo sự cần thiết hoặc các phần mềm đã được cài đặt trên hệ thống và các định dạng được hỗ trợ bởi nó. Sự lựa chọn sai định dạng dẫn đến tái tải về và cuối cùng nó là một sự lãng phí thời gian:
 12. quicktime-trailers

Phần 3. QuickTime không làm việc với apple trailers

Một trường hợp thường gặp nhất đã được báo cáo cho công ty là một trong đó đã được báo cáo tại URL ở đây và nó nói như sau::

Tôi không thể xem Apple Trailers với 10.4 QuickTime Cập Nhật của tôi, cũng không phải với các phiên bản 7.0 tôi đã đi và tải về, là có một sửa chữa cho điều này? Tất cả mọi thứ đã làm việc tốt hai ngày trước.

 1. Từ URL ở đây QuickTime player là sẽ được tải xuống. Nó là liên kết chính thức của chương trình tức là nó nằm trên trang web của Apple Inc.::
 2. quicktime-trailers

 3. Chương trình này sau đó được tung ra một khi nó đã được tải về đầy đủ. Nó cũng sẽ giữ cho quá trình trên một đi:
 4. quicktime-trailers

 5. Con đường mà là sau đó để được theo sau là trợ giúp > Cập nhật phần mềm sẵn có để tiến hành thêm:
 6. quicktime-trailers

 7. Một khi người chơi đã được Cập Nhật hoàn toàn vấn đề sẽ được giải quyết tự động.

Kết luận

QuickTime là một phần mềm đã thực hiện trên thị trường của cơn bão và do đó các cơ sở thuê bao cũng ngày càng tăng với mỗi ngày qua đi. Người sử dụng do đó nên làm theo tất cả các bước được đề cập ở trên để có được kết quả cũng như các kết quả đó là phù hợp với các yêu cầu. Xem QuickTime trailers không bao giờ là một vấn đề nhưng nếu bất kỳ vấn đề là phải đối mặt sau đó nghệ thuật nằm trong một thực tế rằng làm thế nào vấn đề s phục vụ để có được ra khỏi khó khăn và giải pháp áp dụng là như vậy mà nó nên được thực hiện và có thể được áp dụng nếu có một thời gian tiếp theo.

Đầu trang