Tất cả chủ đề

+

Tất cả bạn cần biết về hệ thống phân vùng EFI

Hệ thống phân vùng EFI đó cũng được gọi là phân vùng ESP là một tiêu chuẩn đã được phát triển để đảm bảo rằng các ổ đĩa cứng cũng như các thiết bị lưu trữ ngoài như ổ trạng thái rắn tuân thủ với Unified Extensible Firmware giao diện cũng được gọi là UEFI và nó đã được giới thiệu với phân vùng GPT đã được giới thiệu bởi tập đoàn Intel.

Mục đích của hệ thống

Hệ thống đã được giới thiệu để đảm bảo rằng bộ tải khởi động đã được nhúng trong làm cho chắc chắn rằng phần vững UEFI tải hệ điều hành cũng như các tiện ích khác ngay sau khi hệ thống được khởi động. ESP được định dạng bằng cách sử dụng các tập tin hệ thống tiện ích mà dựa trên hệ thống tập tin kiểu FAT và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng đặc điểm kỹ thuật hệ thống tập tin được xử lý một cách khác nhau từ đặc điểm kỹ thuật ban đầu của chất béo. Bộ tải khởi động cũng đảm bảo rằng hệ thống tải các tập tin được yêu cầu phải thực hiện trước khi quá trình khởi động hoàn thành. Ngoài ra để tất cả điều này nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng các lỗi liên quan đến bắt đầu lên và các tiện ích được cũng được giải quyết bằng cách sử dụng hệ thống khởi động này. Trong ngắn hạn, bộ nạp khởi động là một phần cần thiết của các hệ điều hành mà làm cho chắc chắn rằng tốt nhất và kinh nghiệm của nhà nước của nghệ thuật là những gì được cung cấp cho người dùng liên quan đến hệ thống.

Làm việc của hệ thống phân vùng EFI

Việc sử dụng của hệ thống tập tin EFI là một cái gì đó khác nhau từ hệ thống này đến hệ thống và cho cùng một lý do nó là cũng cần chú ý rằng Linux, Windows và Mac thậm chí có cách riêng của họ điều trị với chương trình nhưng nó chắc chắn là cả ba hỗ trợ chương trình đầy đủ mở rộng và đảm bảo rằng tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này. Sau đây là tổng quan về công tác của tất cả các hệ điều hành được đề cập trong kết hợp với phân vùng hệ thống EFI.

 1. Linux
 2. GRUB 2 và elilo là người quản lý khởi động các hai của UEFI được sử dụng cho hệ điều hành Linux. Không giới hạn để phân vùng EFI chính hoặc hệ thống tập tin, các nhà quản lý khởi động có thể đảm bảo rằng những hình ảnh hạt nhân và các tiện ích khác của hệ thống được truy cập một cách mà được coi là tốt nhất và hiện đại trong lĩnh vực này. Sơ khai khởi động EFI cũng là một phần là để được xem xét khi nói đến hạt nhân Linux như nó có thể chắc chắn rằng bộ nạp khởi động hệ điều hành được sử dụng phù hợp với các yêu cầu hệ thống và bộ tải khởi động truyền thống được khắc phục mà đã từng được sử dụng bởi hệ thống MBR. Nó là do đó rõ ràng rằng Linux cũng đã coi hệ thống tập tin MBR là lỗi thời và các nhà phát triển đã thực hiện chắc chắn rằng hệ điều hành được chuyển giao cho phân vùng GPT và do đó phân vùng hệ thống EFI.

 3. Windows
 4. Các yêu cầu của các cửa sổ là hơi khác nhau từ các phân vùng gốc hệ thống EFI như nó kêu gọi những người sử dụng bộ nạp khởi động là để được cài đặt trong phân vùng thứ nhất của đĩa đó là chắc chắn không phải là yêu cầu của phân vùng gốc hệ thống EFI. Các lệnh trên 32-bit và 64 bit OS cũng khác nhau trong lĩnh vực này và để đảm bảo rằng phân vùng được truy cập trong vòng mới 64 bit hệ điều hành người sử dụng cần phải chắc chắn rằng mountvol / s lệnh được chạy để thực hiện các thay đổi cấu hình mà sẽ làm cho chắc chắn rằng bộ tải khởi động chỉ tải các tập tin được yêu cầu của những người sử dụng và các tiện ích khác bị vô hiệu hoá.

 5. Apple-Intel
 6. Trên máy Mac và Intel nhãn hiệu hệ thống người sử dụng cần để đảm bảo rằng tốt nhất và dịch vụ hiện đại được truy cập bằng cách đảm bảo rằng phân vùng EFI không được sử dụng để khởi động hệ thống. Với tài liệu tham khảo đến các hệ điều hành đang thảo luận nó được khuyên để đảm bảo rằng tiện ích hệ thống EFI được sử dụng đến giai đoạn những nâng cấp và các bản Cập Nhật được đăng bởi công ty để đảm bảo rằng các hệ điều hành được cập nhật thường xuyên. Để chạy hệ điều hành trong chế độ flash phần vững nó được khuyên nên đảm bảo rằng thư mục EFI/APPLE/phần mềm được sử dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện theo cách tốt nhất. Một chi tiết thú vị thực tế liên quan đến EFI và Mac là rằng ngay cả khi người dùng xoá phân vùng EFI hệ thống sẽ khởi động vẫn còn nhưng ngược lại nâng cấp hệ thống sẽ không thành công do đó hệ thống sẽ không thể nâng cấp cho đến khi phân vùng EFI cấu hình lại.

Làm thế nào để xóa một phân vùng hệ thống EFI

Cho người dùng một số vấn đề này có thể là quan trọng như tùy chọn đôi khi chuyển sang màu xám ra và người dùng mới làm quen với đang lo lắng về sức khỏe đĩa và tình trạng hiện tại.

All you need to know about the EFI system partition

Nó cũng được nhắc đến như bảo vệ phân vùng mà quản lý đĩa windows không thể xóa nhưng không phải lo lắng về vấn đề như có một số cách để đảm bảo rằng các phân vùng sẽ bị xóa và có thể đọc được phân vùng được tạo ra trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng các needful được thực hiện nó được khuyên để đảm bảo rằng quá trình sau đây được áp dụng để có được kết quả mong muốn trong cách dễ dàng và nhanh chóng:

 1. Số đĩa từ nơi phân vùng là phải được loại bỏ là cần chú ý để tham khảo như điều này sẽ đi vào các công việc sau đó trong quá trình này:
 2. All you need to know about the EFI system partition

 3. Dấu nhắc lệnh là sau đó để được mở ra như là quản trị viên để tiến hành thêm về vấn đề này:
 4. All you need to know about the EFI system partition

 5. Lệnh diskpart là sau đó được viết khi cửa sổ bật lên:
 6. All you need to know about the EFI system partition

 7. Danh sách đĩa lệnh là sau đó được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả các phân vùng hệ thống trở nên hữu hình trên giao diện DOS:
 8. All you need to know about the EFI system partition

 9. Chọn đĩa # chỉ huy # là để thay thế bằng số đĩa là được xóa, nó là cùng một số đã được ghi nhận trong bước đầu tiên:
 10. All you need to know about the EFI system partition

 11. Lệnh sạch là sau đó để được cung cấp để tiến hành thêm về vấn đề này:
 12. All you need to know about the EFI system partition

 13. Như là bước cuối cùng người sử dụng cần để đảm bảo rằng lệnh lối ra đồng hồ được chỉ để đóng dấu nhắc và hoàn tất quá trình đầy đủ:
 14. All you need to know about the EFI system partition

Đầu trang