Tất cả chủ đề

+

Xóa/phục hồi tập tin

1 xóa tập tin
2 phục hồi tập tin

Làm thế nào để xóa ứng dụng từ điện thoại của bạn (android hoặc iPhone)

Sau khi bạn đã mua một điện thoại tuyệt vời có hệ điều hành Android hoặc iOS, chắc chắn bạn sẽ cài đặt một số ứng dụng để làm cho thiết bị của bạn dễ dàng hơn để sử dụng cho các hoạt động hàng ngày. Có những trường hợp khi các ứng dụng cũ sẽ không còn chạy trên điện thoại của bạn, ví dụ sau khi nâng cấp hệ điều hành. Nếu những ứng dụng bạn sử dụng không được nâng cấp cũng bởi nhà phát triển, nó là một cơ hội lớn để không làm việc nữa trên thiết bị của bạn. Do đó, điều duy nhất bạn có thể làm là để xóa các ứng dụng.

Phần 1 Làm thế nào để xóa ứng dụng từ thiết bị android (mô tả từng bước với các ảnh chụp màn hình cho từng bước)

Điện thoại Android có một số bước cụ thể để sử dụng để xóa các ứng dụng. Công cụ phổ biến nhất được sử dụng để cài đặt ứng dụng trên điện thoại android là Google. Cũng cho việc xoá hoặc gỡ cài đặt một ứng dụng bạn có thể sử dụng các ứng dụng Google chơi cửa hàng hoặc các tính năng cài đặt từ trình đơn.

Nếu bạn chọn để sử dụng ứng dụng Google chơi, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. tìm biểu tượng Google chơi và mở ứng dụng

Trong hầu hết trường hợp, các ứng dụng Google chơi cửa hàng nằm trên bàn làm việc của thiết bị của bạn. Mở các ứng dụng và đi đến phần "Ứng dụng của tôi".

2. tìm "Ứng dụng của tôi" phần dưới của Google chơi meu

Xác định vị trí các ứng dụng của tôi và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của bạn.

How to delete apps from your phone (android or iPhone)

3. gỡ cài đặt ứng dụng

Trong danh sách với các ứng dụng, bạn sẽ thấy tùy chọn gỡ bỏ cài đặt. Chọn tùy chọn này cho mỗi ứng dụng bạn muốn xóa.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng cài đặt từ điện thoại của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. tìm kiếm các ứng dụng trong cài đặt

Đi tới cài đặt điện thoại của bạn và tìm kiếm ứng dụng.

2. chọn các ứng dụng hoặc ứng dụng bạn muốn xóa

Trong cài đặt điện thoại của bạn, phần ứng dụng bạn có thể xem tất cả các ứng dụng được cài đặt. Chọn các ứng dụng mà bạn không cần thiết nữa và chạm vào gỡ cài đặt.

Một số ứng dụng pre-builded không thể bị xoá khỏi điện thoại của bạn.

Phần 2 Làm thế nào để xóa hệ thống ứng dụng từ android (gốc) (mô tả từng bước với các ảnh chụp màn hình cho từng bước)

Hệ thống ứng dụng trên điện thoại android có thể được cài đặt sẵn và thường đi kèm builded trước vào hệ điều hành. Đó là một sự khác biệt lớn giữa việc xóa ứng dụng cài đặt của bạn từ Google chơi ví dụ, và xóa các ứng dụng được cài đặt sẵn. Của bạn thiết bị android có thể được bắt nguồn từ hay không. Để phát hiện ra nếu điện thoại android bắt nguồn từ hay không và làm thế nào có thể được bắt nguồn từ, bạn có thể tìm kiếm trong hướng dẫn mà đến cùng với thiết bị của bạn hoặc bạn có thể tìm trực tuyến chi tiết cho mô hình cụ thể của bạn, thường vào trang web của nhà sản xuất. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng một thiết bị android bắt nguồn từ dễ dàng hơn để quản lý, bao gồm cả việc xóa ứng dụng. Bạn có thể sử dụng một ứng dụng bên thứ 3 để gỡ cài đặt ứng dụng builded trước. Có rất nhiều các ứng dụng miễn phí trong Google Playfor gỡ cài đặt ứng dụng bắt nguồn từ. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với việc xóa ứng dụng builded trước bởi vì loại bỏ một số có thể gây hại cho hệ điều hành android điện thoại của bạn.

Phần 3 Làm thế nào để xóa ứng dụng từ iPhone/iPad (mô tả từng bước với các ảnh chụp màn hình cho từng bước)

Bạn có thể xóa ứng dụng từ iPhone của bạn hoặc iPad, một hoặc bằng cách chọn một số cùng một lúc. Trên màn hình điện thoại liên lạc các ứng dụng mà bạn muốn xóa. Bằng cách chọn "Xoá", bạn sẽ xóa cũng dữ liệu từ ứng dụng đó.

Thực hiện theo các bước sau để xóa ứng dụng từ iPhone hoặc iPad của bạn:

How to delete apps from your phone (android or iPhone)

1. xem trên màn hình điện thoại ứng dụng bạn muốn xóa

Mở khóa màn hình idevice của bạn và chọn một ứng dụng hoặc một số ứng dụng để xóa.

2. liên lạc xóa

Sau khi bạn chọn các ứng dụng, bạn được yêu cầu nếu bạn muốn xóa nó. Chạm vào ok và ứng dụng của bạn sẽ bị xóa cùng với dữ liệu của nó.

Đầu trang