Tất cả chủ đề

+

Xóa/phục hồi tập tin

1 xóa tập tin
2 phục hồi tập tin

4 giải pháp dễ dàng để xóa tải về từ bất kỳ thiết bị

Chúng ta có nhiều lần khi những điều chúng tôi đã tải về được quá lúng túng để có hoặc chỉ cần không sử dụng bất kỳ, các tập tin không mong muốn mất không gian có giá trị và do đó mọi người nhảy theo hướng xóa những tải cho tốt.

Nếu trước đây bạn đã có rắc rối loại bỏ những điều mà bạn đã tải về từ điện thoại của bạn, sau đó chúng tôi đã đến đây để cứu hộ của bạn. Dưới đây là 4 giải pháp dễ dàng có thể giúp bạn xoá các mục khỏi một số thiết bị cho tốt.

Làm thế nào để xóa các tập tin tải về trên Windows

Hãy đối mặt với nó, hầu hết sử dụng Windows ở nhà và trong văn phòng. Nó dường như là một hệ điều hành đơn giản nhất để làm việc trên. Nhưng nếu bạn đã có vấn đề với xóa bỏ khoản mục hoặc tập tin trên Windows, đây là một hướng dẫn từng bước để đảm bảo rằng bạn có thể loại bỏ những tập tin và các mặt hàng mãi mãi.

Bước 1:

Có thể mục tải về của bạn đầu tiên!

Điều đầu tiên đầu tiên, bạn cần phải đi vào thư mục mà các cửa hàng tải về của bạn. Đó là khá dễ dàng để truy cập vào, tất cả bạn phải làm là nhấn nút với biểu tượng windows trên nó cùng với nút được đánh dấu "E".

Một khi bạn đang ở trong thư mục, bạn cần phải tìm kiếm các mục hoặc tập tin mà bạn muốn xóa.

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Theo mặc định, các tập tin được tải xuống được di chuyển vào thư mục được đánh dấu là "Tải". Nhưng điều này không đúng trong mọi trường hợp, đôi khi, những người sử dụng có thể đặt các tập tin trong thư mục khác cũng. Trong trường hợp đó, bạn cần phải xác định vị trí các tập tin bằng cách sử dụng tùy chọn chương trình tìm kiếm.

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Bước 2:

Bước tiếp theo là khá đơn giản, bạn có thể hoặc là kéo các tập tin mà bạn muốn xóa bỏ vào thùng rác hoặc bạn có thể nhấp chuột phải vào file và chọn tùy chọn xóa.

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Làm thế nào để xóa các tập tin tải về trên Mac

Bước 1:

Truy cập vào thư mục rất mua sắm của bạn tập tin tải về!

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Thư mục mà cửa hàng các tập tin tải về mặc định có thể được truy cập bằng hai cách, bạn có thể sử dụng bất kỳ bạn tìm thấy phù hợp và thuận tiện hơn.

1) truy cập vào thư mục tải về thông qua thanh công cụ. Bạn có thể chỉ cần nhấp vào máy tính của bạn, sau đó bấm tab được đánh dấu "Go" và sau đó di chuyển theo hướng "Tải".

2) truy cập thư mục chứa các tập tin đã tải xuống từ phía bar bằng cách sử dụng cửa sổ Finder.

Nhưng nếu bạn đã thay đổi vị trí của các tập tin bạn đã tải về sau đó bạn cần phải tìm kiếm cho các tập tin nói chung bằng cách sử dụng tên tập tin để có được giữ của nó.

Bước 2:

Tải về tập tin ảnh đĩa cũng

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Một điều quan trọng cần nhớ là trên MAC, các chương trình được tải xuống như đĩa hình ảnh, ngay cả sau khi bạn đã tải về các chương trình này đĩa hình ảnh vẫn còn trên máy tính, diễn ra các số tiền rất lớn của không gian. Vì vậy, khi nói đến chương trình, gỡ bỏ cài đặt họ là chỉ có một nửa các trò chơi. Gỡ cài đặt chương trình nên được đi kèm với loại bỏ ảnh đĩa cũng. Điều này sẽ miễn phí một số tiền lớn của không gian.

Bước 3:

Đưa các tập tin mà bạn muốn xóa bỏ vào thùng rác có thể. Một khi bạn đã đặt các tập tin, bạn có thể kéo tệp vào thùng rác có thể hoặc chỉ cần nhấp chuột phải vào file và sau đó nhấn delete.

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Làm thế nào để xóa các tập tin tải về trên Android

Bước 1:

Tải về quản lý ứng dụng tập tin.

Có một phạm vi rộng lớn của tập tin ứng dụng quản lý có sẵn trực tuyến. Các nhà quản lý ứng dụng có thể dễ dàng được tải về và sau đó hoạt động trên các thiết bị chạy trên android.

Một số các nhà quản lý ứng dụng sử dụng rộng rãi nhất là:

1) ES tập tin Explorer

2) Astro File Manager

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Bước 2:

Tiếp theo, xác định vị trí các tập tin bằng cách sử dụng bất kỳ của các nhà quản lý.

Một khi bạn đã cài đặt trình quản lý ứng dụng, (vì lợi ích của sự hiểu biết cho phép khám phá với ES tập tin Explorer), bạn cần phải mở nó. Một màn hình sẽ xuất hiện có tất cả các tập tin trên điện thoại, bạn cần phải xác định vị trí thư mục đánh dấu tải. Một khi bạn mở thư mục tải về bạn sẽ có thể xem tất cả các tập tin bạn đã tải về vào điện thoại di động

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Bước 3:

Chỉ cần nhấn delete!

Một khi bạn đang ở trong thư mục và bạn đã đặt các tập tin mà bạn muốn xóa, tất cả bạn phải làm là nhấn delete.

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Làm thế nào để xóa các tập tin tải về trên iPhone/iPad

Bước đầu tiên là để xác định vị trí các tập tin mà bạn muốn xóa. Trong iOS bạn muốn không nhận được để xem tất cả các tải về của bạn ở một vị trí. Bạn phải truy cập vào các tập tin mà bạn muốn xoá bằng cách sử dụng các ứng dụng được sử dụng để xử lý chúng. Một khi bạn có các tập tin để xem, tất cả bạn phải làm là kéo mạnh tập tin và tùy chọn xóa sẽ trở thành có thể nhìn thấy. Bấm Tùy chọn xóa và đó sẽ là kết thúc của tập tin đó cho tốt.

Vấn đề khi xóa tải về tập tin và giải pháp của họ

a) tại thời điểm các tập tin không được xóa bỏ bởi họ là sử dụng, một cửa sổ pop như một hiển thị dưới đây xuất hiện. Băn khoăn, không chỉ cần đóng tập tin và sau đó lặp lại bước số 2 chỉ để xóa các tập tin một lần nữa.

4 Easy Solutions To Delete Downloads From Any Device

Điều này có thể là một nguyên nhân ít phiền toái lớn đặc biệt là nếu bạn muốn xóa bỏ tất cả các tập tin một cách nhanh chóng. Người ta phải quay trở lại và kiểm tra nơi chính xác các tập tin mở cửa và sau đó ép buộc nó đóng.

b) những người không thể tìm thấy những mặt hàng mà họ muốn xóa.

IOS là một hệ thống rất phức tạp. Không giống như windows, nó không phải là dễ dàng như vậy để xác định vị trí các tập tin trên hệ thống này vì nó là để xác định vị trí trên windows. Để có được xung quanh vấn đề này, những người chỉ đơn giản là có thể có của điện thoại nhà tù bị hỏng. Một khi nhà tù bị hỏng bạn sau đó có thể cài đặt ứng dụng quản lý và thao tác tập tin giống như cách họ đang thao túng trên hệ thống android.

c) vào các thời điểm iOS sẽ không cho phép bạn xóa bài hát của bạn.

Đây là một vấn đề mà có thể được giải quyết bởi chỉ đơn giản là xóa bài hát từ thư mục iTunes. Sau khi bài hát đó sẽ bị xóa khỏi có nó sẽ không xuất hiện trên điện thoại di động iOS hoặc.

Đầu trang