Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để mã hóa một ổ đĩa flash để đảm bảo an toàn của dữ liệu của bạn

Nó là một trong những chính và những lý do phổ biến nhất mà dẫn đến tính toàn vẹn dữ liệu và tổng thể vấn đề giải quyết khi nói đến sự thỏa hiệp thông tin. Hiện có hàng chục ngàn công nghệ và lý do công nghệ phòng không dẫn người dùng đối với các mã hóa và cho cùng một lý do nó là cũng cần chú ý khi một người nên biết tầm quan trọng trước khi dữ liệu được mã hóa. Nó cũng lưu ý rằng các ổ đĩa USB và các phương tiện lưu trữ bên ngoài là một trong những nơi thỏa hiệp toàn vẹn dữ liệu và khi các thiết bị đang được sử dụng sau đó điều quan trọng cần lưu ý rằng mã hóa cũng trở nên quan trọng và người sử dụng trong lĩnh vực này nên đảm bảo rằng là tốt nhất và các bước hiện đại được thực hiện để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu giữ an toàn và an toàn. Dưới đây là một số trong những nhu cầu do đó mã hóa được thực hiện:

1. dữ liệu bảo mật

Nó là để lưu ý rằng mã hóa được thực hiện trong một cách mà chỉ là một nhóm nhỏ biết những gì nằm bên trong các dữ liệu và cho cùng một lý do nó được bảo vệ theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng bảo mật dữ liệu liên quan đến vấn đề là một trong đó dẫn đến các tổn thất rất lớn trên toàn thế giới.

2. dữ liệu toàn vẹn

Các thông tin mà được đặt trong các dữ liệu được bảo tồn và cho cùng một lý do nó là cũng để lưu ý rằng nó không bao giờ được chia sẻ trong bất kỳ cách nào. Nó cũng lưu ý rằng bảo tồn tính toàn vẹn là một cái gì đó yêu cầu của người dân và các tổ chức và do đó ý tưởng của mã hóa hiện nó tất cả rất tốt.

Làm thế nào để mã hóa ổ đĩa flash bằng cách sử dụng BitLocker?

BitLocker là tốt nhất và miễn phí windows công cụ mà làm cho chắc chắn rằng tốt nhất đã được cung cấp cho người dùng khi nói đến mã hóa dữ liệu. Nó cũng lưu ý rằng bằng cách sử dụng công cụ này là không đơn giản ở tất cả một cho cùng một lý do chỉ có người dùng hiểu biết công nghệ nên sử dụng nó để đảm bảo rằng các kết quả thu được phù hợp với các yêu cầu. Sau đây là một quá trình đã được nghĩ ra và nó là rất đơn giản rằng một người dùng mới làm quen có thể cũng làm needful mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

1. con đường để được theo sau bởi người dùng là Control Panel > Hệ thống và bảo mật > mã hóa BitLocker Drive:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

2. danh sách các thiết bị sẽ được hiển thị và người sử dụng cần để đảm bảo rằng ổ đĩa đó là để được mật mã hóa có BitLocker bật:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

3. các tùy chọn đơn giản nhất là sau đó để bạn lựa chọn nghĩa là mật khẩu mở khóa vì nó sẽ làm cho chắc chắn rằng dữ liệu vẫn an toàn và an toàn:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

4. quan trọng phục hồi là sau đó được tạo ra để đảm bảo rằng nếu mật khẩu bị mất sau đó khóa này được sử dụng để mở khóa điện thoại. Nó là để lưu trữ một cách an toàn và an toàn:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

5. bắt đầu mã hóa nút là sau đó để thể ép để bắt đầu quá trình:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

6. người sử dụng nên cho thanh hoàn thành trạng thái:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

7. mã hóa ổ đĩa đã được hoàn thành đầy đủ:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

Những người khác cách để mật mã hóa ổ đĩa flash

Có rất nhiều công cụ trực tuyến mà đảm bảo rằng quá trình trở nên an toàn và dễ dàng cho người sử dụng và nó cũng lưu ý rằng tất cả những công cụ này cũng được miễn phí để tải về và sử dụng. Phần này của hướng dẫn sẽ đối phó với thực tế là có công cụ người sử dụng nên sử dụng để đảm bảo rằng quá trình mã hóa này được hoàn thành. Nó cũng là cần chú ý khi các công cụ tốt nhất được thiết kế riêng theo sự cần thiết của người sử dụng đã được giải thích ở đây để đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Ba hàng đầu công cụ mã hóa là như sau:

1. Rohos Mini Drive

Nó là một trong những tốt nhất và chương trình sử dụng nhiều nhất khi nói đến mã hóa và trên tất cả, nó là miễn phí để tải về và sử dụng. Người dùng chỉ cần đảm bảo rằng URL http://download.cnet.com/Rohos-Mini-Drive/3000-2092_4-10629845.html truy cập để có được needful thực hiện và chỉ cần làm theo chỉ dẫn và chương trình sẽ được cài đặt vào máy PC hoặc hệ thống được sử dụng mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Việc sử dụng của chương trình là rất đơn giản và thay vì toàn bộ mã hóa nó cũng hỗ trợ mã hóa một phần của thiết bị đang được sử dụng:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

2. đĩa Cryptor

Nó cũng là một trong các chương trình mà đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà không có bất kỳ sự chậm trễ và người sử dụng cũng được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên sử dụng chương trình theo một giám sát chuyên gia vì việc sử dụng tổng thể cũng bao gồm một số chi tiết công nghệ và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng việc sử dụng sai của chương trình có thể dẫn đến kết quả gây tử vong và cũng có thể làm hỏng phần cứng hoàn toàn. Tất cả các hệ thống tập tin được hỗ trợ bởi chương trình và các liên kết tải về là https://diskcryptor.net/wiki/Downloads mà chương trình đã được đặt để tải về.

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

3. USB flash security

Nó là một chương trình đó không phải là chỉ miễn phí để sử dụng nhưng nó cũng làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại khi nói đến mã hóa. Nó là một trong những chương trình tốt nhất là không chỉ mã nguồn mở mà nó là 100% miễn phí để sử dụng và cho cùng một lý do nó là rất cao trong nhu cầu khi nói đến việc sử dụng và phân phối cơ học tổng thể. Nó cũng lưu ý rằng các ổ đĩa flash USB là một chương trình mà đã được đánh giá cao bởi người sử dụng và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên cho nó một shot để có được kết quả tốt nhất:

How to encrypt a flash drive to ensure the safty of your data

Nó là cần thiết để mã hóa một ổ đĩa flash?

Thăm dò ý kiến sau đây đã được tiến hành để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả liên quan đến câu hỏi rằng cho dù đó là cần thiết để mã hóa ổ đĩa flash hay không. Câu trả lời thích hợp là được chọn trong lĩnh vực này để có được một cái nhìn tinh thể rõ ràng:

i. có

II. No

Đầu trang