Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để buộc rỗng thùng rác trên máy mac của bạn

Là một người sử dụng Mac một người có thể gặp một số lỗi để đảm bảo rằng các ứng dụng mà đặt tên như thùng rác và một nằm trên bàn làm việc không bao giờ được làm trống trong cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng những người trong lĩnh vực này nên kinh nghiệm rằng hệ thống đã được đông lạnh hoặc một số lỗi bất ngờ xảy ra khi an toàn thùng rác tùy chọn đã được sử dụng. Nó cũng phải được lưu ý rằng người sử dụng trong lĩnh vực này nên chắc chắn rằng lực lượng tùy chọn sản phẩm nào được sử dụng để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại trong lĩnh vực này được thu được và nó có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của một lựa chọn khác đã được đặt tên là lực lượng đổ rác và hướng dẫn này đã được phát triển để đảm bảo rằng tốt nhất và nhà nước của các nghệ thuật kết quả không chỉ thu được nhưng người dùng cũng được mong muốn thực hiện trong thời gian không có ở tất cả. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng trong lĩnh vực này nên cũng thực hành chăm sóc cực đoan như thùng rác đã được làm trống forcedly không thể được phục hồi với việc áp dụng các phương pháp truyền thống và chỉ ra các phương pháp hộp có thể giúp đỡ người dùng để đảm bảo rằng tốt nhất đã được thực hiện trong lĩnh vực này.

Lý do tại sao để buộc đổ rác đôi khi?

Nó đã được giải thích đầy đủ người sử dụng và cơ học có liên quan được áp dụng trong lĩnh vực này là những cái mà cho phép người dùng để có được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật đặc trưng trong thời gian không có ở tất cả. Nó cũng lưu ý rằng do một số trục trặc kỹ thuật phương pháp truyền thống đổ rác không làm việc theo cách tốt nhất và vì lý do cùng một người dùng là cần thiết để đảm bảo rằng các phương pháp truyền thống phòng không được áp dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong thời gian không có ở tất cả. Nó cũng lưu ý rằng hệ thống đóng băng và một số lỗi bất ngờ trong quan hệ với phương pháp truyền thống làm rỗng thùng rác là một cái gì đó mà cũng gây ra người sử dụng để buộc rỗng thùng rác mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Lực lượng đổ rác cũng bao gồm một số bước công nghệ cao mà người dùng nên làm theo trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và kết quả tốt nhất cũng thu được trong lĩnh vực này. Phần thứ hai của các hướng dẫn cũng sẽ đảm bảo rằng người sử dụng được trình diễn tính năng tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

Làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ?

Như nó đã được đề cập trước khi cũng rằng tốt nhất và nhà nước của quá trình có thể chỉ được theo sau trong đó là một bàn tay giúp đỡ tốt và hướng dẫn này đã được phát triển để đảm bảo rằng người sử dụng được trình cốt lõi của lực lượng rỗng thùng rác trên Mac mà không có bất kỳ sự chậm trễ, vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng các bước đã được đề cập ở đây cũng được kèm theo các ảnh chụp màn hình trong lĩnh vực này mà làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được tốt nhất và quá trình hiện đại mà không phải là khó hiểu ở tất cả. Thậm chí là một người dùng mới làm quen với sẽ có thể sử dụng và áp dụng quá trình này bằng cách chỉ cần nhìn vào ảnh chụp màn hình đã được nhúng cho người dùng để làm cho mọi thứ trông dễ dàng và rắc rối miễn phí:

1. trình Terminal là để được đưa ra với sự giúp đỡ của thư mục Tiện ích mà ứng dụng này có thể được tìm kiếm một cách dễ dàng:

How to force empty the trash on your mac

2. sau khi ứng dụng đã được mở người dùng nên chắc chắn rằng lệnh đó đã được chỉ ra dưới đây được viết. Để dễ dàng sử dụng các văn bản nên là sudo rm -rf ~ /. Thùng rác / * để có được needful được thực hiện.

How to force empty the trash on your mac

3. một khi nó đã được thực hiện nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng trong lĩnh vực này có thể thấy rằng thư mục thùng rác đã được đặt lên bàn làm việc đã được làm trống mà không có bất kỳ vấn đề nào kết thúc quá trình này:

How to force empty the trash on your mac

Nếu lực lượng sản phẩm nào đã được thực hiện vô tình sau đó phải làm gì

Tại thời điểm này là lỗi mà người dùng phải đối mặt trong lĩnh vực này và để đảm bảo rằng tốt nhất đã được thực hiện để hệ thống Internet lẫn điện thoại đó nên đảm bảo rằng Wondershare Data Recovery for Mac được sử dụng để đảm bảo tốt nhất và các công cụ hiện đại đang được sử dụng để có được những điều bạn muốn làm trong thời gian tối thiểu. Đó là thực sự một công cụ hiện đại mà làm cho chắc chắn rằng người dùng được công việc làm mà không có bất kỳ rắc rối và trong vòng tối thiểu thời gian có thể là các công cụ đã được nhúng trong chương trình làm cho chắc chắn rằng quá trình phục hồi dữ liệu trở nên dễ dàng như nó có thể cũng được coi là tốt nhất phi truyền thống phương pháp:

Download mac version Download win version

1. từ URL http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/guide.html người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình được tải xuống:

How to force empty the trash on your mac

2. các tùy chọn phục hồi bị mất tập tin là sau đó được lựa chọn để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và các tính năng hiện đại mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Trong bước này, người dùng cũng cần phải đảm bảo rằng chọn ổ đĩa nơi xảy ra việc mất dữ liệu và hệ thống được cũng quét:

How to force empty the trash on your mac

3. một khi chương trình đi lên với các dữ liệu phục hồi, một trong đó là để được giữ lại có thể được phục hồi và người dùng nên chắc chắn rằng khác vào thùng rác:

How to force empty the trash on your mac


Download mac version Download win version

Đầu trang