Tất cả chủ đề

+

Cách tốt nhất để định dạng và unformat ổ

Lý do của định dạng một ổ đĩa

Có hàng chục ngàn lý do có liên quan đến hệ thống thành phần phần cứng và phần mềm là tốt để đảm bảo rằng các ổ đĩa flash không được định dạng chỉ nhưng quá trình liên quan cũng được thực hiện để đảm bảo rằng người nhận được kết quả tốt nhất trong trường hợp lỗi và dữ liệu liên quan đến vấn đề trên ổ đĩa đó đã được quan sát thấy rằng hầu hết những người sử dụng thực hiện các định dạng liên quan đến nhiệm vụ tay đầu tiên là hoàn toàn sai bởi vì các định dạng đã được phát minh để đảm bảo rằng nó được sử dụng như một phương sách cuối cùng để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết. Nó không bao giờ nên được thực hiện ở nơi đầu tiên và cho cùng một lý do hướng dẫn này đã được phát triển để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và các quá trình hiện đại có liên quan đến định dạng và nếu nó đã được thực hiện mà không cần sao lưu dữ liệu sau đó các công cụ liên quan cũng được sử dụng để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này. Các quá trình được đề cập ở đây là rất dễ dàng để làm theo và người dùng nên đảm bảo rằng kết quả tốt nhất thu được bằng cách làm theo họ như họ đã được đề cập. Dưới đây là một số trong những lý do mà các ổ đĩa được định dạng:

    • Hỏng dữ liệu
    • USB không được công nhận
    • Sử dụng thời gian đầu tiên
    • USB Hiển thị trên hệ thống, nhưng nó không cho phép mở nó
    • Ổ đĩa đã bị ảnh hưởng bởi virus và malwares.

Định dạng một ổ đĩa

Định dạng ổ đĩa nhân sự không bao giờ là một vấn đề ở tất cả và người sử dụng chỉ cần để đảm bảo rằng quá trình thích hợp được thực hiện trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên đi cho xây dựng trong hệ thống các công cụ để thực hiện nhiệm vụ và nó nên không bao giờ được thực hiện bởi một số chương trình phần mềm bên thứ ba như họ là dễ bị tổn thương để thỏa hiệp và có thể cũng lưu trữ dữ liệu và truyền nó qua internet có nghĩa là một rò rỉ bảo mật và một mối đe dọa cho một mở rộng lớn. Người sử dụng do đó dựa vào các công cụ được cung cấp bởi Microsoft hoặc hệ điều hành đang sử dụng để đảm bảo rằng nhà nước của nghệ thuật kết quả thu được. Quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này là sau và nó là rất dễ dàng một lần thực hiện:

1. sau khi chèn đĩa USB vào cổng người sử dụng cần phải chắc chắn rằng các máy tính của tôi mở và USB phải nhấp vào để tìm các tùy chọn định dạng:

Best ways to format and unformat your flash drive

2. một khi đã chọn tùy chọn định dạng nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng cuộc đối thoại mới hộp nơi các tùy chọn bạn muốn được lựa chọn để có được kết quả tốt nhất:

Best ways to format and unformat your flash drive

3. nút nghệ thuật là sau đó được ép và người dùng nên chờ đợi cho đến khi thanh hoàn thành và nó phải được lưu ý rằng nó cũng sẽ hoàn tất quá trình cho người sử dụng đầy đủ và nó phải được lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng quá trình này được lặp lại trong mọi trường hợp để đảm bảo rằng tốt nhất đã được trình bày để hệ thống cũng như các ổ đĩa hoạt động trong.

Làm thế nào để unformat một ổ đĩa flash

Có rất nhiều chương trình trực tuyến cũng như diễn đàn có thể được sử dụng để khôi phục lại dữ liệu đã bị mất do định dạng. Các chương trình trực tuyến không bao giờ nên trong lĩnh vực này vì họ không chỉ là một đe dọa an ninh lỗi nhưng họ cũng có thể lưu các bản sao dữ liệu để truyền tải nó qua internet. Nó cũng lưu ý rằng các chương trình diễn đàn là tất cả không toán đáng tin cậy trong lĩnh vực này và người dùng nên chắc chắn rằng tốt nhất và chương trình hiện đại được sử dụng. Wondershare Data Recovery là một chương trình như vậy có thể được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Nó là một trong những tốt nhất và chương trình hiện đại mà nên được sử dụng để đảm bảo rằng người sử dụng được dịch vụ tốt nhất unformatting mà không có bất kỳ rắc rối và nếu có một thời gian tiếp theo người sử dụng được chương trình để đảm bảo rằng needful trong điều khoản của phục hồi dữ liệu được thực hiện. Quá trình liên quan là cũng rất dễ dàng để làm theo và người dùng nên chắc chắn rằng nó theo sau đầy đủ mà không bỏ qua bất kỳ bước nào để tốt nhất và kết quả hiện đại được thu được mà không có bất kỳ vấn đề hoặc vấn đề và các needful được cũng thực hiện một cách nhanh chóng.

Download win version Download mac version

1. URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html là để được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được chương trình phần mềm tải về và cài đặt mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề như nó là liên kết chính thức của chương trình và đã được đặt trên trang web chính thức của Wondershare:

Best ways to format and unformat your flash drive

2. các loại tập tin là sau đó để được lựa chọn để đảm bảo rằng người dùng nhận được quá trình di chuyển mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề:

Best ways to format and unformat your flash drive

3. vị trí tức là ổ đĩa USB là sau đó để được lựa chọn cho việc quét để pin điểm tìm được thực hiện trong lĩnh vực này:

Best ways to format and unformat your flash drive

4. sau khi tập tin đã được thu hồi, nó được khuyên để đảm bảo rằng những cái tốt nhất được lựa chọn và phục hồi bằng cách sử dụng nút khôi phục:

Best ways to format and unformat your flash drive

Download win version Download mac version

Những điều cần thông báo trước khi định dạng/unformatting ổ đĩa flash

Có rất nhiều điều cần lưu ý trước khi các ổ đĩa được định dạng và nó bao gồm sức khỏe drive, trong trường hợp mất mát dữ liệu chương trình phục hồi là có vấn đề và người sử dụng cũng nên chắc chắn rằng thiết bị nếu bị ảnh hưởng bởi phần mềm độc hại hoặc vi rút ngay lập tức được định dạng mà không cần bất kỳ sự chậm trễ

Danh sách các chương trình đang được khôi phục cùng là để được biên soạn và người dùng nên chắc chắn rằng kết quả tốt nhất được cung cấp bằng cách chọn chương trình hiện đại khi nói đến unformatting. Nó cũng khuyên để lựa chọn các tập tin được yêu cầu khi việc thu hồi đã được hoàn tất.

Đầu trang