Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để khắc phục sự cố "bảng phân vùng không hợp lệ"

Mỗi đĩa có hệ điều hành được cài đặt trên nó có một thứ tự theo đó hệ thống khởi động hệ điều hành và người dùng có thể bắt đầu làm việc để đảm bảo rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được tìm thấy trong lĩnh vực này. Có một số vấn đề mà dẫn đến vấn đề của bảng phân vùng không hợp lệ và cho cùng một lý do hướng dẫn này đã được viết để đảm bảo rằng người dùng bình định trong lĩnh vực này. Những nguyên nhân rất có thể là nhiều nhưng có một số ít có thể được giải thích chi tiết để đảm bảo rằng người dùng có thể phục hồi dữ liệu hoặc có thể bảo đảm rằng tốt nhất và kết quả hiện đại được tạo ra trong lĩnh vực này liên quan đến vấn đề do đó nếu có vấn đề tương tự trong tương lai nó có thể được cố định mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

Yếu tố gây ra vấn đề

Sau đây là một số trong những vấn đề có liên quan đến vấn đề và rất có thể làm cho nó:

 1. Phân vùng bị hỏng
 2. Đây là một trong những vấn đề đặt phải đối mặt trong lĩnh vực này và dẫn đến vấn đề. Khi hệ thống được tắt untraditional cách sau đó chỉ là những phân vùng đang bị hỏng. Những nguyên nhân khác có thể bao gồm các ổ đĩa cứng bị hư hỏng từ kết thúc của nhà sản xuất hoặc nếu nó đã trải qua một đòn dưới mọi hình thức. Đó là vì lý do cùng một người sử dụng nên chắc chắn rằng sự tham nhũng của phân vùng cũng đã kiểm tra.

 3. Khởi động trình tự vấn đề
 4. Nó không phải là luôn luôn tham nhũng phân vùng, nhưng nó cũng là tiến trình khởi động mà là bị xáo trộn để đảm bảo rằng người dùng nhận được lỗi. Để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết người dùng phải khởi động hệ thống và bấm phím F8 để đảm bảo rằng trình đơn khởi động được truy cập và từ đó các ổ đĩa cứng là được thiết lập để ưu tiên để đảm bảo rằng bất cứ khi nào hệ thống được khởi động hệ điều hành được tải từ ổ đĩa và hệ thống được khởi động trong lĩnh vực này.

Làm thế nào để khắc phục vấn đề bảng phân vùng không hợp lệ

Để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và xử lý nhà nước của nghệ thuật trong lĩnh vực này nó được khuyên để đảm bảo rằng các bước đã được đề cập trong lĩnh vực này không chỉ theo sau nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất là chắc chắn những gì là cần thiết trong lĩnh vực này. Môi trường phục hồi đã được nhúng vào trong mỗi hệ điều hành có thể chắc chắn rằng người dùng nhận được vấn đề giải quyết tay đầu tiên và trong tương lai nếu lỗi là phải đối mặt một lần nữa sau đó cũng người dùng có thể nhận được tốt nhất và những dịch vụ hiện đại trên lĩnh vực này. Đó là do đó nên đảm bảo rằng các bước sẽ được đề cập trong phần này của hướng dẫn được theo sau trong cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng không chỉ được kết quả mong muốn nhưng vấn đề tổng thể cũng được giải quyết ngay sau khi phương pháp được đề cập dưới đây được áp dụng. Các bước được tham gia trong lĩnh vực này có thể khác nhau từ hệ thống để hệ thống nhưng nói chung họ là:

 1. Sửa chữa hệ thống sau khi khởi động trong môi trường phục hồi.
 2. Sử dụng tính năng sửa chữa để đảm bảo rằng các tập tin hệ thống được cố định.
 3. Sửa chữa hồ sơ khởi động.
 4. Nếu yêu cầu sau đó, các chuyên gia tư vấn và phân tích được cũng lấy trong lĩnh vực này.

Quá trình hoàn thành đó là để được theo sau đã được đề cập theo những cách khác nhau tại URL http://www.selectrealsecurity.com/fix-windows-startup/ và tại http://www.howtogeek.com/howto/7728/troubleshot-startup-problems-with-startup-repair-tool-in-windows-7-vista/ và nó được khuyên để đảm bảo rằng những hướng dẫn cũng được truy cập để có được kết quả tốt nhất, Tuy nhiên, để đảm bảo rằng tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật xử lý mà đã được thực hiện sau khi kết hợp các bên trên hai truy cập sau đó người dùng sẽ tiếp tục với các hướng dẫn để có được tốt nhất và độ phân giải hiện đại trong lĩnh vực này.

 1. Trong khi bắt đầu hệ thống người sử dụng có thể xem tùy chọn sửa chữa nếu các vấn đề đang là mặt nếu không nó có thể được truy cập bằng tay bằng cách khởi động hệ thống và tiếp tục bằng cách nhấn F8 then chốt cho đến khi màn hình xuất hiện:
 2. How to fix the invalid partition table problem

 3. Sửa chữa máy tính lựa chọn của bạn là để được lựa chọn để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ hơn nữa, người sử dụng cần để làm nổi bật nó và nhấn enter để tiến hành thêm:
 4. How to fix the invalid partition table problem

 5. Các cửa sổ sẽ bắt đầu tải các tập tin để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết:
 6. How to fix the invalid partition table problem

 7. Caùch nhaäp là được chọn và nút tiếp theo là để thể ép để tiến hành thêm:
 8. How to fix the invalid partition table problem

 9. Người dùng bây giờ cần phải truy cập vào dấu nhắc lệnh bằng đăng nhập như người quản trị:
 10. How to fix the invalid partition table problem

 11. Công cụ sửa chữa khởi động là để được lựa chọn để đảm bảo rằng các vấn đề khởi động được đề cập và người sử dụng tiến bộ hơn nữa:
 12. How to fix the invalid partition table problem

 13. Hệ thống sau đó sẽ bắt đầu tìm kiếm các vấn đề trong lĩnh vực này:
 14. How to fix the invalid partition table problem

 15. Điểm khôi phục Hệ thống là sau đó được tạo ra để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này:
 16. How to fix the invalid partition table problem

 17. Nút kết thúc là để thể ép để xác nhận điểm khôi phục:
 18. How to fix the invalid partition table problem

 19. Người sử dụng cần để đảm bảo rằng nhấn nút khởi động lại để đảm bảo rằng vấn đề cố định và người sử dụng được tốt nhất và độ phân giải hiện đại có thể được áp dụng trong tương lai là tốt nếu vấn đề phát sinh:
 20. How to fix the invalid partition table problem

 21. Nếu vấn đề không cố định nó được khuyên để báo cáo lỗi cho Microsoft và họ sẽ chăm sóc nó trong các chi tiết tuyệt vời để cung cấp cho người dùng với nhân vật:
 22. How to fix the invalid partition table problem

Những điều cần chăm sóc khi sửa chữa bảng phân vùng không hợp lệ

Để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết mà không cần thêm bất kỳ thiệt hại, nó được khuyên để đảm bảo rằng những điểm sau đây được coi là:

 1. Ghi khởi động hoặc trình tự là để được kiểm tra trực tiếp để đảm bảo rằng người dùng không nhận được vào rắc rối của sau quá trình dài.
 2. Các dữ liệu cần sao lưu để đảm bảo rằng sự mất mát không bao giờ xảy ra trong lĩnh vực này và người dùng cũng được kết quả tốt nhất.
 3. Việc tạo ra các điểm khôi phục nên được thực hiện trên ổ đĩa khác hơn so với những người có cửa sổ được cài đặt để nó để ngăn ngừa thêm thiệt hại.
Đầu trang