Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để hợp nhất phân vùng mà không mất dữ liệu trong Windows 10?

Đôi khi nó là rất quan trọng để đảm bảo rằng tốt nhất và các chương trình hiện đại được cài đặt nhưng do thiếu không gian nó là không thể ở tất cả. Vì vậy mục đích của phân vùng hợp nhất là một cái gì đó mà có thể giúp ra người sử dụng trong lĩnh vực này. Nó cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng các unallocated cũng như không gian không sử dụng được sử dụng để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và các chương trình hiện đại được cài đặt mà không có bất kỳ vấn đề. Hướng dẫn này đã được viết để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và không mất dữ liệu, các phân vùng được sáp nhập và người sử dụng được tốt nhất ra khỏi những phân vùng đã được cài đặt.

Làm thế nào để hợp nhất phân vùng trong Windows 10?

It is to be noted that the built in functionalities of the Windows 10 or even the earlier editions of the OS that have been launched by Microsoft does not allow the user to merge the partitions on their own and for the same reason it is to be noted that the user should make sure that the best and the state of the art third party software is used to do the needful which can be done with great ease and satisfaction. It will not only make sure that the partitions are merged but will also make sure that the user gets lots of free space to make sure that the system related tasks are carried out with precision and great usability is also enjoyed at the same time. It is also to be noted that the user should also make sure that the software that is chosen in this regard is first searched on the internet so that the related reviews are also searched and the user gets the best software that is available. In order to make sure that the best and the state of the art program is downloaded the user also needs to make sure that the compatibility of the program is also considered as it is one of the most deciding factors of all times. The user needs to make sure that the AOMEI partition assistance is chosen as the software as it is highly recommended in this regard. The process that is to be followed in this regard is also simple and the user should make sure that the best is taken out of the software by following the steps that are mentioned under One of the most important factors that are to be considered in this regard is the fact that the steps are to be carried out in same order to make sure that the user gets the best and the result that is desired and is in line with the requirements of the system. It is also to be noted that the user should make sure that the best us taken out of the pro version that is paid and is available online easily. The process that is to be followed in this regard is as follows and again the user will come to know that the process is real simple to follow:

 1. Từ URL http://www.disk-partition.com/windows-10/merge-partitions-windows-10-0528.html người sử dụng cần để tải về, cài đặt và chạy chương trình để bắt đầu quá trình:
 2. How to Merge Partitions without Data Loss in Windows 10

 3. Người dùng sau đó nhu cầu để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ bằng cách nhấp phải lái xe là để được sáp nhập và sau đó chọn hợp nhất phân vùng tùy chọn từ đó:
 4. How to Merge Partitions without Data Loss in Windows 10

 5. Các phân vùng sau đó để bạn lựa chọn và người sử dụng cần để đảm bảo rằng nhấn nút OK để tiến hành thêm về vấn đề này:
 6. How to Merge Partitions without Data Loss in Windows 10

 7. Một khi thực hiện các nhu cầu người dùng nhấn vào nút áp dụng để hoàn thành quá trình đầy đủ:
 8. How to Merge Partitions without Data Loss in Windows 10

Chương trình phần mềm phổ biến để ghép nối các phân vùng

Hiện có hàng chục ngàn chương trình có sẵn trực tuyến để đảm bảo rằng những người sử dụng được bình định trong lĩnh vực này. Phần này của hướng dẫn sẽ bảo đảm tốt nhất và gần đây nhất trong số đó được đề cập đến để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi hiện tượng. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và sản phẩm cuối cùng là như nhau có một người sử dụng yêu cầu. Các chương trình này cũng sẽ hành động một yếu tố quyết định và sẽ chắc chắn được sử dụng trong tương lai nếu người sử dụng đi qua cùng một vấn đề vì vậy mà nó được giải quyết và người dùng được kết quả tốt nhất:

 1. Dễ dàng U.S. phân vùng Thạc sĩ

  Nó là một trong những chương trình tốt nhất để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại khi nói đến phân vùng tác vụ liên quan. Nó sẽ không chỉ làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi phần mềm nhưng cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng việc sử dụng được thực hiện dễ dàng như hiện có hàng trăm hướng dẫn trực tuyến có thể được dùng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.

  How to Merge Partitions without Data Loss in Windows 10

  Ưu điểm

  • Chương trình đã được đánh giá cao như giao diện là hấp dẫn
  • Các tính năng tốt nhất của chương trình là nhanh nhẹn đã được nhúng trong vòng

  Nhược điểm

  • Cho một người dùng mới chương trình không phải là dễ dàng sử dụng ở tất cả.
 2. Mini công cụ phân vùng wizard

  Chương trình đã được thiết kế đặc biệt để đảm bảo rằng tốt nhất và các chức năng hiện đại đã được nhúng trong và người dùng được kết quả tốt nhất trong trở lại. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu hệ thống và sử dụng CPU cũng xem xét trong khi phân vùng liên quan đến công việc đang được thực hiện và do đó nó không làm chậm hệ thống.

  How to Merge Partitions without Data Loss in Windows 10

  Ưu điểm

  • Chương trình có giao diện dễ hiểu đóng góp cho thành công
  • Các chức năng tổng thể của chương trình cũng là dễ hiểu và thực hiện.

  Nhược điểm

  • Chương trình làm chậm xuống hệ thống và các nhiệm vụ khác bị ảnh hưởng đến một mở rộng lớn.
 3. Paragon partition manager

  Tại các cơ sở của chương trình nằm giao diện đồ họa và cho cùng một lý do nó là tốt nhất cho những người muốn đảm bảo sử dụng phần mềm đó có tất cả các phân vùng liên quan đến khả năng được cài đặt và quyền là mái vòm cho hệ thống.

  How to Merge Partitions without Data Loss in Windows 10

  Ưu điểm

  • Chương trình có thể thực hiện bất cứ công việc liên quan đến phân vùng, người dùng có thể nghĩ đến
  • Tốc độ là gần như 20 X nhanh hơn so với các chương trình khác.

  Nhược điểm

  • Có rất nhiều quảng cáo trong việc tải xuống mà làm cho quá trình đầy đủ các rắc rối.

Làm thế nào để tránh mất dữ liệu khi hợp nhất phân vùng

Để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau và kết thúc trên một lưu ý hạnh phúc đó là nên đảm bảo rằng người dùng nên sao lưu mọi dữ liệu như sáp nhập cũng cần thiết phân vùng quy trình xoá sạch mà cuối cùng sẽ dẫn đến mất dữ liệu của bản sao lưu không được đúng cách.

Nếu sao lưu không được thực hiện?

Wondershare Data Recovery nằm ở URL http://www.wondershare.com/data-recovery/ là một trong những chương trình tốt nhất mà sẽ làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và hiện đại dữ liệu phục hồi chương trình mà sẽ cho phép họ để lấy mỗi tập tin duy nhất và điều tốt nhất là các tập tin có thể được xem xét trước khi dữ liệu được khôi phục như vậy theo cách này người dùng có thể chắc chắn rằng các tập tin phụ không sao chép ở tất cả quản lý các tài nguyên hệ thống cách tốt nhất.

4,088,454 người đã tải về nó

Đầu trang