Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để phân vùng một ổ đĩa cứng trong Windows 10?

Nó là để lưu ý rằng 10 cửa sổ như bất kỳ khác OS thấm giới thiệu bởi Microsoft hoạt động trên cùng một cơ khí và đảm bảo rằng các needful được thực hiện trên liên quan đến ổ cứng định dạng và phân vùng bất cứ điều gì có thể là trường hợp. Để đảm bảo rằng tốt nhất và quá trình hiện đại đã được giới thiệu trong lĩnh vực này nó khuyên để đảm bảo rằng các hướng dẫn đọc và áp dụng đầy đủ như nó sẽ không chỉ làm cho quá trình dễ dàng nhưng cũng sẽ chắc chắn rằng các chương trình hiện đại cũng được giới thiệu để làm các needful trong cách tốt nhất.

Làm thế nào để định dạng một ổ đĩa cứng trong Windows 10?

Để đảm bảo rằng đĩa cứng được định dạng bằng cách sử dụng Windows 10 nó được khuyên để đảm bảo rằng ông xử lý người dùng của windows 7 và 8 tiếp theo là để được theo sau để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất được tạo ra trong lĩnh vực này. Nó cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và quá trình hiện đại trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng vấn đề định dạng là không bao giờ phải đối mặt. Nói cách khác nếu có là một thời gian tiếp theo sau đó người dùng có thể theo doõi tieán trình mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề và ngoài này hướng dẫn người dùng không cần phải tìm nghị quyết ở nơi khác. Sau đây là các bước bao gồm trong lĩnh vực này:

 1. Đường dẫn phải được theo sau là máy tính của tôi > kích chuột phải vào biểu tượng để nhập quản lý một phần để bắt đầu quá trình:
 2. partition a hard drive in Windows 10

 3. Ở trang tiếp theo người sử dụng cần để đảm bảo rằng việc quản lý đĩa được chọn để xem tất cả các đĩa có sẵn:
 4. partition a hard drive in Windows 10

 5. Người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng phân vùng phải được định dạng phải nhấp vào và chọn tuỳ chọn "Định dạng":
 6. partition a hard drive in Windows 10

 7. Trên màn hình tiếp theo người sử dụng cần để đảm bảo rằng kích thước liên cung được xác định và nút OK là để thể ép để đảm bảo rằng trình kết thúc ở đây đầy đủ:
 8. partition a hard drive in Windows 10

Làm thế nào để tạo phân vùng trong Windows 10?

Cho novice người dùng tạo ra các phân vùng có thể là một nhiệm vụ khó khăn như Windows 10 là một phiên bản tương đối mới hơn của hệ điều hành đã được đưa ra bởi Microsoft. Phần này đề với hiện tượng đó làm thế nào nó có thể được thực hiện dễ dàng và sự hài lòng và nó cũng phải được ghi nhận đã xây dựng trong công cụ và chương trình phần mềm của bên thứ ba có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết trong lợi ích tốt nhất của người sử dụng dẫn họ đến kết quả mong muốn. Sau hai điểm là để được xem xét trước khi phân vùng được tạo ra trong windows 10:

A.On chạy hệ điều hành phân vùng chỉ có thể nếu có unallocated vũ trụ mà đã được còn lại trong tiến trình cài đặt.

B.if điều người sử dụng cần phải chắc chắn rằng phân vùng được vẫn tạo ra sau đó khối lượng hiện tại đang được thu hẹp lại để tạo ra không gian unallocated như hiển thị:

partition a hard drive in Windows 10

Sau đây là các bước để được theo sau để đảm bảo rằng các phân vùng của windows 10 tạo ra một cách dễ dàng:

 1. Trên bàn làm việc người dùng cần phải kích chuột phải vào biểu tượng "My Computer" và sau đó tùy chọn quản lý là để bạn lựa chọn:
 2. partition a hard drive in Windows 10

 3. Các tùy chọn của quản lý đĩa là sau đó được lựa chọn để tiến hành thêm về vấn đề này:
 4. partition a hard drive in Windows 10

 5. Không gian unallocated là sau đó được phải bấm để đảm bảo rằng các tùy chọn của "Khối lượng mẫu mới" được chọn để tiến hành thêm:
 6. partition a hard drive in Windows 10

 7. Kích thước là sau đó để được phân bổ để đảm bảo rằng thuật sĩ cho phân vùng mới bắt đầu trong lĩnh vực này:
 8. partition a hard drive in Windows 10

 9. Ký tự ổ đĩa là sau đó được phân bổ để đảm bảo rằng phân vùng mới được một tên mới theo quy định. Nó có thể được chọn bằng cách nhấp vào trình thả xuống mũi tên trong lĩnh vực này:
 10. partition a hard drive in Windows 10

 11. Trên trang định dạng người sử dụng cần để đảm bảo rằng các thiết lập được lựa chọn theo ý muốn. Cho tất cả người dùng mới làm quen với nó được khuyên để đảm bảo rằng các thiết lập mặc định là trái như họ đang như hầu hết những người sử dụng không phải là công nghệ cao hiểu biết và điều này có thể dẫn đến vấn đề nếu chọn sai:
 12. partition a hard drive in Windows 10

 13. Ngay sau khi nút tiếp theo nhấp vào quá trình tạo phân vùng mới sẽ kết thúc và người dùng sẽ được nhắc để làm cho việc sử dụng ổ đĩa:
 14. partition a hard drive in Windows 10

 15. Ổ đĩa có thể sau đó được sử dụng bình thường như các ổ đĩa khác trong lĩnh vực này và điều này hoàn thành quá trình đầy đủ:
 16. partition a hard drive in Windows 10

Công cụ tạo phân vùng dễ dàng hơn

Sau đây là hai công cụ có thể được sử dụng để đảm bảo rằng quá trình phân vùng được thực hiện dễ dàng hơn và tốt nhất và kết quả hiện đại được thu được trong lĩnh vực này:

Minitool phân vùng Wizard

Công cụ này là một trong những tốt nhất và chương trình hiện đại có thể được sử dụng để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất thu được. Mặc dù nó được trả tiền nhưng người dùng cũng có thể sử dụng phiên bản miễn phí có sẵn trực tuyến với một số hạn chế. Nó sẽ giúp người dùng để đảm bảo rằng các phân vùng được sáp nhập, xóa, tạo và thậm chí ghi đè để đảm bảo rằng tốt nhất và kết quả hiện đại đang được trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng công cụ này được cài đặt người sử dụng phải đảm bảo rằng URL http://download.cnet.com/MiniTool-Partition-Wizard-Free-Edition/3000-2094_4-10962200.html theo sau để có được các ấn bản mới nhất.

partition a hard drive in Windows 10

Nó được hỗ trợ bởi sức mạnh của Wondershare là một trong những tốt nhất và các chương trình hiện đại để đảm bảo rằng chắc chắn rằng các dữ liệu được khôi phục trong cách tốt nhất có thể và người dùng cũng được lựa chọn thông minh tổng thể cho tương lai mà có thể được sử dụng bất cứ nơi nào cần thiết. Nó có thể được tải về từ URL http://www.wondershare.com/data-recovery/ và hướng dẫn đầy đủ là cũng có để làm cho cuộc sống của người sử dụng dễ dàng trong lĩnh vực này. Chương trình đi kèm với các bản thử nghiệm miễn phí là tốt mà sẽ bảo đảm rằng quyết định của người dùng và độ nghiêng được thay đổi để cho các phiên bản trả tiền cũng có thể theo cách của họ thông qua.

4,088,454 người đã tải về nó

Những điều cần chăm sóc khi phân vùng ổ cứng

Sau đây là một số điểm cần được xem xét trong lĩnh vực này:

 1. Từ chạy lệnh tiện ích chkdsk là phải được chạy để đảm bảo rằng các lỗi và sức khỏe tổng thể của đĩa được chọn và người dùng được nhận thức đầy đủ về các phân vùng.
 2. Hệ điều hành đã được cài đặt trên ổ đĩa là để được tách ra từ các dữ liệu người dùng và nó cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật dịch vụ liên quan đến phục hồi dữ liệu khi áp dụng.
 3. Phân vùng đó là để được thực hiện cũng nên dồn liền để đảm bảo rằng dư thừa hao mòn cũng ngăn chặn trong lĩnh vực này.
Đầu trang