Tất cả chủ đề

+

Từng bước hướng dẫn để phân vùng một ổ đĩa flash

Có rất nhiều cách để đảm bảo rằng flash hoặc ổ USB không chỉ phân vùng nhưng nó cũng được chia theo nhu cầu và mong muốn của người sử dụng để đảm bảo rằng các tập tin cũng như các thư mục được tổ chức theo cách tốt nhất có thể. Nó là để lưu ý rằng có rất nhiều lợi thế có liên quan đến phân vùng ổ USB ví dụ một số nâng cao ứng dụng yêu cầu khởi động USB có thể được cài đặt một cách riêng biệt trong các phần của USB để đảm bảo rằng người dùng nhận được nhiều giá trị trong lĩnh vực này. Nó là cũng cần chú ý rằng khi một ổ đĩa flash phân vùng sau đó các chuyên gia sử dụng thiết bị này để cài đặt cửa sổ và để đảm bảo rằng khởi động hệ thống USB được chọn có thể cài đặt hai phiên bản nén khác nhau của hệ điều hành để đảm bảo rằng một theo sự lựa chọn của khách hàng của họ được cài đặt để đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà là nếu không không thể nếu USB không được phân chia. Nó cũng là một trong những cách thức tốt nhất để đảm bảo rằng các phân vùng USB được đặt tên theo những mong muốn và các thư mục có liên quan với một tên cụ thể không chỉ được lưu trữ nhưng chúng cũng được truy cập dễ dàng và sự hài lòng. Nó do đó là một thực tế ra đời là phân vùng một ổ đĩa flash là sự cần thiết của giờ cho những người yêu cầu này mảnh công nghệ cao để làm việc cho họ trong nhiều cách.

Những điều cần thiết để được thực hiện trước các phân vùng

Người dùng phải bảo đảm rằng vài điều được không chỉ thực hiện trước khi USB phân vùng nhưng nó cũng cần chú ý khi một người sử dụng nên chắc chắn rằng các thực hành tốt nhất là cũng sau do đó trong trường hợp bất kỳ misadventure Phiên bản trước trở lại trong cách tốt nhất có thể. Nó cũng lưu ý rằng người dùng trước khi phân vùng ổ đĩa flash nên chắc chắn rằng tốt nhất và các kỹ thuật hiện đại được áp dụng để có được công việc làm và một số người trong số họ đã được giải thích là nhỏ hơn:

1. dữ liệu sao lưu

Nó là một trong bước tốt nhất và hiện đại cần được thực hiện để đảm bảo rằng các needful được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Dữ liệu trình bày trên ổ đĩa USB nên sao lưu để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong trường hợp các phân vùng lỗi. Nó cũng lưu ý rằng làm điều này cũng sẽ cho phép người dùng để trở lại phiên bản trước đó sớm nhất có thể.

2. phân vùng phần mềm

Phần mềm phân vùng tốt nên được sử dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện theo cách tốt nhất. Người dùng nên chắc chắn rằng sự hỗ trợ của chương trình và các tính năng đã được nhúng là tốt nhất và nếu các tính năng phù hợp với các yêu cầu sau đó phần mềm sẽ làm việc tại tốt nhất để làm việc cho người dùng một cách dễ dàng.

Từng bước hướng dẫn để phân vùng một ổ đĩa USB

Hướng dẫn sẽ được trình bày trong phần này là nhà nước của nghệ thuật như nó có các công cụ được biết đến để làm việc mà không có bất kỳ vấn đề và phức tạp. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bước được đề cập ở đây theo sau theo các yêu cầu và theo thứ tự mà chúng xuất hiện ở đây để đảm bảo rằng tốt nhất đã được thực hiện. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng phải đảm bảo rằng các công cụ được yêu cầu được cài đặt trực tiếp để đảm bảo rằng kết quả là phù hợp với các yêu cầu của người sử dụng và họ cũng nhận được phân vùng tốt nhất trong thời gian mà không mất bất kỳ dữ liệu và công sức. Quá trình không phải là tốn thời gian ở tất cả và người sử dụng nên chỉ cần làm theo các bước được đề cập dưới đây:

1. dữ liệu là để là sao lưu và thế ổ đĩa USB chèn vào cổng được sử dụng như nhau:

Step by step guide to partition a flash drive

2. chương trình bootit Lexar là các phải được cài đặt để tiến hành:

Step by step guide to partition a flash drive

3. USB nên được đặt tên hoặc đánh dấu như lưu động:

Step by step guide to partition a flash drive

4. người dùng nên sau đó hãy chắc chắn rằng việc quản lý đĩa được mở ra trong các cửa sổ và nó có thể được thực hiện bằng cách nhấp phải vào biểu tượng My Computer và sau đó chọn quản lý:

Step by step guide to partition a flash drive

5. phân vùng hiện nay là bị xóa đầy đủ:

Step by step guide to partition a flash drive

6. người sử dụng nên sau đó hãy chắc chắn rằng phân vùng mới được tạo ra theo mong muốn và nhu cầu và iot cũng kết thúc quá trình:

Step by step guide to partition a flash drive

Làm thế nào để kiểm tra xem phân vùng là thành công, phải làm gì khi nó thất bại

Thành công phân vùng

1. người sử dụng nên chắc chắn rằng trình tốt nhất đó thực hiện trong lĩnh vực này và nó có thể được thực hiện bằng cách đảm bảo rằng ổ đĩa USB được đưa vào một lần nữa sau khi quá trình phân vùng đã được hoàn tất. Nó bây giờ sẽ hiển thị nhiều ổ đĩa trong bảng điều khiển máy tính của tôi.

2. nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các dữ liệu được chuyển đến và đi từ ổ đĩa và nếu nó được thực hiện một cách chính xác thì nó là để lưu ý rằng người dùng có thể chỉ đơn giản là thưởng thức như là phân vùng đã được thành công.

Phân vùng không thành công

Trong trường hợp các phân vùng đã được thất bại người dùng sẽ không thể thực hiện bất kỳ các nhiệm vụ đã được đề cập ở trên và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng các bước sau đây có thể được xét xử:

1. bootit Lexar là để được Cập Nhật theo các hướng dẫn trên trang web và người dùng nên thử một lần nữa để phân vùng ổ đĩa.

2. đĩa nên được reinserted và quá trình này được thực hiện một lần nữa để đảm bảo rằng đó là thành công.

3. người sử dụng cũng nên chắc chắn rằng thiết bị được quét với chống virus để đảm bảo rằng tốt nhất được thực hiện để ổ đĩa đó là trong câu hỏi.


Đầu trang