Tất cả chủ đề

+

Xóa/phục hồi tập tin

1 xóa tập tin
2 phục hồi tập tin

2 cách để phục hồi Dropbox xóa các tập tin trên Windows & Mac

Một trong các tập tin trực tuyến nổi tiếng nhất lưu trữ dịch vụ vào ngày hôm qua là gì? Hầu hết chúng ta sẽ trả lời nhất trí rằng nó là Dropbox. Nó là mạnh mẽ rằng một dịch vụ. Với một số tính năng tốt nhất và các tùy chọn để đồng bộ và sao lưu, Dropbox là một lực lượng để tin vào với trong kinh doanh lưu trữ trực tuyến.

Từ một người dùng cuối điểm của xem, nó cho phép bạn để một cái gì đó mà không phải là rất phổ biến và đó là bạn có thể quên đồng bộ hoá của bạn tập tin và tạo bản sao lưu với theo thời gian như nó không có ngày của riêng mình. Tất cả những gì bạn cần làm là để chỉ đơn giản là 'thả' những tập tin quan trọng của bạn vào thư mục Dropbox của bạn.

2 ways to recover Dropbox deleted files on Windows & Mac

phần 1 Những gì sẽ xảy ra khi xóa một tập tin trên Dropbox và nơi nào nó đi?

Bao giờ nghĩ về điều này? Nếu bạn đã kết thúc vô tình xóa một tập tin từ thư mục Dropbox của bạn? Những gì xảy ra với nó? Nó bị mất mãi mãi? Vâng, câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này là rằng các tập tin sẽ biến mất chắc chắn từ thư mục Dropbox của bạn Tuy nhiên bạn không bị mất mãi mãi được.

Và, vì đó là trường hợp, có những cách cũng như để lấy lại các tập tin đã xoá trong thư mục Dropbox của bạn. Bạn thấy cho tất cả các tính năng phong phú Dropbox đi kèm với, nó cũng là đủ thông minh để giữ một hồ sơ về mỗi thay đổi duy nhất mà bạn đã làm được trong thư mục cho 30 ngày vừa qua. Vì vậy, điều này có nghĩa là không chỉ Dropbox cho phép bạn để có được trở lại hoặc truy lục các tập tin của bạn nhưng cũng nhiều phiên bản khác nhau của nó, miễn là chúng được tạo ra trong 30 ngày vừa qua.

Nếu câu hỏi tiếp theo của bạn là 'Làm thế nào để bạn làm điều đó?' sau đó chỉ cần keep on đọc cho đến cuối như chúng tôi là về để chia sẻ các bước tham gia trong việc khôi phục file xóa trên Dropbox với bạn.

phần 2 Làm thế nào để phục hồi xóa các tập tin từ Dropbox được cài đặt trên máy tính của bạn

Phương pháp này hoạt động theo cùng một cách cho cả Windows và Mac.

Bước 1:

Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn và đi đến các tùy chọn 'Hiển thị đã xoá tập tin', một lựa chọn mà bạn sẽ nhìn thấy trong mỗi thư mục.

2 ways to recover Dropbox deleted files on Windows & Mac

Bước 2:

Nhấp vào tùy chọn này của 'Hiển thị đã xoá tập tin' và bạn sẽ thấy tất cả các tập tin đã xóa trong 30 ngày vừa qua. Di chuyển con trỏ qua những tập tin này và bạn sẽ thấy một mũi tên bên cạnh những tập tin này, bên tay phải. Click vào nó và một thả xuống với các tùy chọn 'Undelete' sẽ xuất hiện.

2 ways to recover Dropbox deleted files on Windows & Mac

Bước 3:

Bạn cũng sẽ thấy thả xuống, như đã đề cập ở trên cung cấp cho bạn một tùy chọn 'Trước phiên bản'. Nếu bạn nhấp vào nó, Dropbox sẽ hiển thị các sao lên phiên bản của tập tin đó mà bạn có thể xem trước và chọn từ đó.

2 ways to recover Dropbox deleted files on Windows & Mac

phần 3 Làm thế nào để phục hồi xóa các tập tin từ trang web của Dropbox

Bước 1:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web Dropbox và bấm vào tùy chọn 'Sự kiện' và sau đó tìm thấy sự kiện với nhiều tập tin xoá và nhấp vào liên kết tương ứng như minh hoạ trong hình dưới đây.

2 ways to recover Dropbox deleted files on Windows & Mac

Bước 2:

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy một tùy chọn 'khôi phục các tệp'. Nhấp chuột vào nó và bạn sẽ có thêm tất cả các tập tin bị xóa trở lại vào thư mục của bạn một lần nữa.

2 ways to recover Dropbox deleted files on Windows & Mac

Bước 3:

Bạn cũng có thể khôi phục thư mục cụ thể và tập tin trên trang web Dropbox. Để bắt đầu, bấm vào biểu tượng thùng rác có thể bạn sẽ tìm thấy gần thanh tìm kiếm. Nó sẽ hiển thị tất cả các tập tin đã xóa trong 30 ngày vừa qua cho bạn. Bây giờ, bạn có thể làm nổi bật tất cả các tập tin bạn muốn khôi phục và nhấp chuột đơn giản vào nút 'Khôi phục' để làm điều đó.

2 ways to recover Dropbox deleted files on Windows & Mac

phần 4 Tips & Tricks để lưu các tập tin trên Dropbox để tránh mất dữ liệu

1. giữ thư mục Dropbox của bạn sạch sẽ bằng cách cho họ tên mà sẽ giúp bạn quản lý các tập tin tốt hơn, ví dụ, sử dụng những năm qua là tên cho thư mục Dropbox của bạn. Bạn có thể đặt tên chúng theo thứ tự sau đó chẳng hạn như năm 2014, 2015, 2016 và vân vân.

2. sử dụng tùy chọn tải lên thường xuyên hơn đồng bộ như khi bạn tải lên; Dropbox tạo ra một bản sao thật sự của các tập tin mà đang được tải lên mà không phải là trường hợp với đồng bộ.

3. đảm bảo để sao lưu một tập tin mà bạn đã làm việc trên diễn đàn để Dropbox có phiên bản mới nhất của nó.

Đầu trang