Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để khôi phục Windows Hệ thống với một ổ đĩa USB phục hồi

Công cụ phục hồi hệ thống là một trong những tốt nhất giúp tay cho người dùng khi họ thực hiện chắc chắn rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng và họ có được hệ thống lên đến đánh dấu mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng được khuyến khích để tạo ra một ổ đĩa flash USB với tất cả Tuỳ chọn phục hồi hệ thống nên được sử dụng để đảm bảo rằng tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được sử dụng trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tùy chọn sửa chữa windows được chọn khi ổ đĩa flash này đang được sử dụng và lựa chọn các tùy chọn khác có thể làm hỏng các cửa sổ sẽ dẫn đến một cái gì đó là khủng khiếp và việc mất dữ liệu là cũng bị trong lĩnh vực này. Trong hướng dẫn này hướng dẫn từng bước để làm cho ổ đĩa USB phục hồi cho windows 7 và 8 pro sẽ được thảo luận. Khôi phục Hệ thống sẽ cũng được thảo luận chi tiết và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên làm theo tất cả các bước một cách dễ dàng để đảm bảo rằng hệ thống được khôi phục một cách dễ dàng và không có bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại:

Làm thế nào để tạo ra một ổ đĩa USB phục hồi trên Windows 7?

Để đảm bảo rằng ý tưởng trở thành một trong những tốt nhất cho việc phục hồi hệ thống nó được khuyên để đảm bảo rằng các quá trình đó đã được đề cập dưới đây theo cách tốt nhất để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại trong lĩnh vực này:

1. các ổ đĩa USB được sử dụng cho mục đích là để được định dạng:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

2. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng trong USB hai thư mục tên là khởi động và các nguồn được tạo ra:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

3. trong windows, cả hai thư mục đã được tạo ra được ẩn theo mặc định và người sử dụng cần để đảm bảo rằng họ được đưa đến cuộc sống bằng cách nhấp vào thư mục, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn như mô tả dưới đây:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

4. thư mục phục hồi là sau đó để được truy cập để đảm bảo rằng tốt nhất và kết quả hiện đại đang được một lần nữa:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

5. từ cặp này người sử dụng cần để đảm bảo rằng các tập tin boot.sdi được sao chép:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

6. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng trong ổ đĩa USB tập tin được đổi tên thành boot.wim

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

7. đường dẫn ví dụ C:\Windows\Boot\DVD\PCAT là để được theo sau để đảm bảo rằng các tập tin BCD được sao chép vào thư mục quê vào USB

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

8. từ đường dẫn C:\Windows\Boot\DVD\PCAT\en-US người sử dụng cần để đảm bảo rằng các tập tin bootfix.bin được sao chép vào thư mục khởi động:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

9. trong bước cuối cùng người sử dụng cần phải chắc chắn rằng đường dẫn C:\Windows\Boot\PCAT được theo sau và các file bootmgr được sao chép vào thư mục gốc của thanh:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

10. Phiên bản USB mới của các cửa sổ đã sẵn sàng:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

Làm thế nào để tạo ra một ổ đĩa USB phục hồi trên Windows 8?

Đây cũng là một quá trình đơn giản nên được theo sau để đảm bảo rằng tốt nhất và các quá trình hiện đại được áp dụng để có được kết quả tốt nhất. Các bước để được theo sau như dưới đây:

1. chạy hoặc tùy chọn tìm kiếm là để truy cập bằng cách nhấn winkey + W. Phục hồi từ là sau đó được tìm kiếm để có được đến thời điểm mong muốn:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

2. trong cửa sổ tiếp theo người sử dụng cần để đảm bảo rằng các tùy chọn của có được chọn:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

3. tạo một hộp thoại phục hồi phân vùng sẽ mở và người sử dụng cần để đảm bảo rằng tùy chọn bạn muốn như mô tả trong hình dưới đây cũng kiểm tra:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

4. các ổ đĩa là sau đó để bạn lựa chọn:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

5. các cửa sổ sau đó sẽ cảnh báo rằng nội dung sẽ bị xóa và người sử dụng phải bấm nút tạo:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

6. một khi ổ đĩa sẵn sàng thúc là để thể ép để đảm bảo rằng trình kết thúc:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

Làm thế nào để khôi phục Hệ thống Windows từ một ổ đĩa USB phục hồi?

Một lần nữa, quá trình này là khá đơn giản và người sử dụng chỉ cần để đảm bảo rằng các cửa sổ được khởi động từ USB chứa các tập tin mong muốn. Sau đây là quá trình đó là để được áp dụng và thực hiện trong lĩnh vực này:

1. USB đã được lắp vào cổng và hệ thống phải được khởi động lại. Phục hồi phương tiện truyền thông hoặc thanh là điểm đến sẽ được sử dụng tự động:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

2. người dùng sau đó cần phải nhấp vào tab tùy chọn nâng cao để đảm bảo rằng tập tin đã được tách ra và hệ thống được sửa chữa. Khác tùy chọn có sẵn đó cũng có thể được khám phá cho tốt. Nó là để được ghi nhận rằng quá trình này cũng đã kết thúc ở đây:

How to restore Windows system with a USB Recovery Drive

Những gì nên nhận thấy khi sự phục hồi được thực hiện?

Sau đây là những điểm mà nên được nhận thấy để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất đã được cung cấp vào hệ thống và các điểm khôi phục được coi là hoàn thành trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng những điểm này là rất quan trọng cần lưu ý và nên được theo sau theo cách tốt nhất có thể:

1. dữ liệu tập tin ở vị trí

Nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các tập tin dữ liệu mà sự phục hồi được thực hiện tại chỗ và người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và các công cụ hiện đại cũng nên được sử dụng để đảm bảo rằng các tập tin dữ liệu đưa ra. Nó cũng có nghĩa là quá trình phục hồi là một thành công và không có gì cần phải làm bây giờ, như các tập tin đã được tìm thấy một cách dễ dàng.

2. sửa chữa mong muốn đã được thực hiện

Nó cũng là một trong những điểm phải được xem xét. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng được cho một thực tế rằng mong muốn vấn đề đã được giải quyết. Nếu nó đã không được thực hiện sau đó nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chuyên gia tư vấn là tìm kiếm trong lĩnh vực này và người sử dụng được những lời khuyên tốt nhất để khắc phục sự cố.

Đầu trang