Tất cả chủ đề

+

Chuyển các tập tin từ Samsung với máy PC bằng cách sử dụng Kies thông qua WiFi

Bây giờ là rất đơn giản để đảm bảo rằng Samsung Kies trên máy tính được kết nối với Samsung Galaxy S4 thông qua Wi-Fi mạng gia đình. Trình chi tiết đã được giải thích là nhỏ hơn:

Biện pháp phòng ngừa

1. máy PC và điện thoại di động nên được kết nối đến trang chủ Wi-Fi.

2. các Kies nên được cài đặt trên máy PC

3. người sử dụng cũng nên chắc chắn rằng các đại lý Kies khay cũng đang chạy trên máy PC. Đối với windows 7 nó có thể được xác nhận bằng cách nhấn Ctrl + Alt + Del phím và sau đó chọn tùy chọn trình quản lý tác vụ. Theo các quy trình người dùng sẽ có thể xem chương trình có cùng tên. Để Windows 8 người sử dụng có thể xem chương trình bằng cách làm theo đường dẫn task manager > quy trình. Xác minh là phải được thực hiện bằng cách đảm bảo rằng chương trình KiesTrayAgetnt.exe chạy theo thanh quá trình và nếu điều này không xuất hiện sau đó máy tính phải được khởi động lại và thử lần nữa.

Thiết lập PC cho Kies qua Wi-Fi

Các quá trình cho cả hai cửa sổ 7 và 8 đã được thảo luận là nhỏ hơn và người dùng có thể chọn những người theo mong muốn của họ:

1. lửa khám phá mạng trên máy tính để bắt đầu

a. trên chiến thắng 7 đường dẫn đến được theo sau là bảng điều khiển > mạng và internet > mạng và chia sẻ Trung tâm > thay đổi nâng cao cài đặt chia sẻ:

delete facebook message

b. The Wi-Fi mạng mà máy tính đã được kết nối nên có bật khám phá mạng đã chọn. Nó cũng phụ thuộc vào thiết lập và cài đặt của Wi-Fi của người dùng:

delete facebook message

2. Internet chia sẻ tình trạng tàn tật

a. ở đây con đường mà là để được theo sau là bảng điều khiển > mạng và chia sẻ Trung tâm > thay đổi cài đặt adapter > cách nhấp phải các adapter Wi-Fi và chọn các thuộc tính:

delete facebook message

b. trên kế tiếp trang mà bật lên nhu cầu người sử dụng để đảm bảo rằng tab chia sẻ nhấp và chọn tùy chọn kết nối internet "Cho phép người dùng khác trong mạng kết nối thông qua máy tính này" "vô hiệu hoá hoặc không kiểm tra:

delete facebook message

3. firewall ngoại lệ

a. đường dẫn trong lĩnh vực này là để được theo sau là bảng điều khiển > Hệ thống và bảo mật > tường lửa của windows > cho phép và ứng dụng hoặc các tính năng thông qua tường lửa của windows.

delete facebook message

sinh thay đổi thiết đặt nút là sau đó được nhấn và các thiết bị di động không dây là để được xem xét cho mà được đặt vào cuối. Trang chủ/làm việc và hay tư nhân hộp kiểm là là đánh dấu để đảm bảo rằng các ứng dụng Kies có thể liên lạc xuyên qua tường lửa. Nút OK là sau đó được ép để bỏ thuốc lá.

4. Windows dịch vụ

a. đường dẫn đến được theo sau là bảng điều khiển > Hệ thống và bảo mật > Administrative tools > Dịch vụ. Dịch vụ tên là máy chủ thiết bị phát hiện và uPnP SSDP nên chạy. Nếu như vậy không có thể xảy ra người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng các dịch vụ đang phải nhấp vào và bắt đầu.

delete facebook message

sinh chia sẻ dịch vụ kết nối internet là bị vô hiệu nếu chạy như là một bước thứ hai của quá trình này.

Windows 8

1. mạng lưới khám phá enablement trên máy tính

a. đường là giống như cửa sổ 7 tức là bảng điều khiển > mạng và internet > mạng chia sẻ Trung tâm > thay đổi nâng cao chia sẻ thiết đặt:

delete facebook message

b. The Wi-Fi mà máy tính đã được kết nối nên có chế độ khám phá mạng bật tùy thuộc vào các thiết lập của người sử dụng:

delete facebook message

2. Internet chia sẻ tình trạng tàn tật

a. control Panel > mạng và chia sẻ Trung tâm > thay đổi cài đặt adapter

delete facebook message

b. The Wi-Fi adapter là được phải bấm để đảm bảo rằng các tài sản đã được chọn. Trên cửa sổ mới tab chia sẻ là sau đó để được bấm và tùy chọn "Cho phép người dùng khác trong mạng kết nối thông qua máy tính này" là bị vô hiệu.

delete facebook message

3. firewall ngoại lệ cài đặt

a. control panel > Hệ thống và bảo mật > tường lửa của Windows > cho phép và ứng dụng hoặc các tính năng thông qua con đường tường lửa của windows là để được thông qua:

delete facebook message

sinh tiếp theo tab cài đặt thay đổi là để được bấm và người dùng nên nhìn thẳng vào phía dưới nơi các thiết bị di động không dây được liệt kê. Hộp kiểm dưới tiêu đề của riêng là để được kiểm tra:

delete facebook message

4. Windows dịch vụ

a. control panel > Hệ thống và bảo mật > Administrative tools > Dịch vụ. Các dịch vụ khám phá SSDP và uPnP thiết bị máy chủ Dịch vụ nên chạy và nếu các trường hợp là phải trái sau đó các dịch vụ này nên được phải nhấp vào và bắt đầu. Chia sẻ kết nối internet là cũng bị vô hiệu nếu nó làm việc:

delete facebook message

Kết nối S4 để Kies qua Wi-Fi

a. người sử dụng cần để truy cập vào trang chủ > Cài đặt > kết nối và sau đó tap tùy chọn Kies qua Wi-Fi. Nếu một thông điệp cảnh báo nhắc nhở người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng nút OK là hit trong lĩnh vực này. Kies qua Wi-Fi sẽ bắt đầu để quét cho các máy tính và nếu nó không xảy ra tự động người sử dụng có thể nhấn tùy chọn thiết bị quét để bắt đầu quá trình. Điểm quan trọng nhất để thông báo là giai đoạn quét điện thoại là không bao giờ sẽ được kết nối với máy PC qua cáp USB. Một khi máy tính đã được phát hiện tên nên được khai thác để đảm bảo rằng trình kết nối khởi tạo. Điều quan trọng vượt qua được tạo ra bởi chương trình là để được nhập vào máy tính để thiết lập kết nối. Nó là một quá trình onetime là để được theo sau:

delete facebook message

sinh quá trình đã hoàn thành hoàn toàn và bây giờ người sử dụng nên chờ đợi để cho hai thiết bị kết nối với nhau:

delete facebook message

 

 

Chuyển tập tin từ Samsung với máy pc bằng cách sử dụng Wondershare MobileGo qua Wi-Fi

Wondershare MobileGo là một trong những sản phẩm tốt nhất đã được phát triển đặc biệt cho tất cả những người xem xét Kies như một thùng rác hoặc một mảnh rác thải và được hầu hết mọi người nghĩ rất chính xác theo cùng một cách. Nó là do thực tế là những người cài đặt Kies và sau đó nó bắt đầu cho vấn đề đặc biệt là trên Mac, ngay cả khi nó đã được gỡ cài đặt. Không có hai phiên bản được hỗ trợ bởi chương trình thứ nhất là kết nối thông qua cáp USB và khác một là Kies kết nối qua Wi-Fi. Sau này sẽ được thảo luận ở đây để có được giải quyết vấn đề đối với những người đang tìm kiếm trợ giúp về vấn đề này:

nokia to android

Wondershare MobileGo

Có là một số tính năng:

  • Quản lý nội dung điện thoại di động
  • Quản lý âm nhạc
  • Điện thoại di động tối ưu hóa
  • Tính năng chính tạm ứng nhúng
  • Thiết bị phản ánh trong máy tính


4,262,817 người đã tải về nó

1. máy PC và điện thoại nên được kết nối với mạng Wi-Fi cùng vì nó là một trong những bước quan trọng nhất trong lĩnh vực này

2. từ Samsung điện thoại người sử dụng cần để có được một ứng dụng MobileGo để đảm bảo rằng các tập tin apk là tải về và cài đặt vào điện thoại.

3. chạy Wondershare Mobilego trên máy PC.

4. người dùng cũng cần phải đảm bảo rằng các ứng dụng được cài đặt vào điện thoại cũng được khai thác để mở và các delete facebook message nút là được ép. Mã QR xuất hiện trên màn hình máy tính là để được quét bằng cách nhấn nút OK. Thiết bị đã được kết nối.

5. thiết bị sẽ được hiển thị trong cửa sổ chính của một khi nó đã được kết nối:

delete facebook message

Đầu trang