Tất cả chủ đề

+


Samsung Kies ++ Windows 8 = thất bại!

Vấn đề chịu là một thực tế và ai không thể phủ nhận nó ở tất cả do thực tế là các Kies lỗi luôn luôn tạo ra một phiền toái cho người dùng và ngay cả khi các cửa sổ được cài đặt mới các Kies sẽ không làm việc lên để đánh dấu. Vì lý do nào nếu Kies bắt đầu làm việc trên Windows 8 hoặc phiên bản mới hơn sau đó nó là một vấn đề rất phổ biến nó xung đột với lịch và xáo trộn các sự kiện của những người sử dụng.

Hướng dẫn này đã được viết để đảm bảo rằng tốt nhất đã được gửi đến người dùng trong một cách có nghĩa là không chỉ sao nhưng cũng cho phép người dùng để có được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Hướng dẫn này cũng sẽ dạy cho các người dùng như thế nào sẽ vấn đề Kies trên chiến thắng 8 có thể được giải quyết và các giải pháp này sẽ cũng được nhúng vào với các ảnh chụp màn hình, do đó người dùng có thể nhận được kết quả tốt nhất. Danh sách các vấn đề hàng đầu và các giải pháp có liên quan cũng sẽ được thực hiện một phần của hướng dẫn này.

Không thể tìm thấy phần mềm để nhận ra thiết bị

Nó là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà người dùng phải đối mặt trong lĩnh vực này và nó có thể được giải quyết yên tĩnh một cách dễ dàng như người sử dụng sẽ không phải đối phó với các cài đặt bên ngoài phần mềm và tất cả các công cụ xây dựng trong của chương trình sẽ đảm bảo rằng các needful được thực hiện trong một cách đó là sao và tỏ. Sau đây là các bước mà người dùng nên làm theo trong lĩnh vực này và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng bộ nên vẫn như cũ và không có bước là bị bỏ qua nếu việc giải quyết vấn đề là cần thiết:

1. Kies lối tắt trên bàn làm việc là để được phải bấm để đảm bảo rằng "gỡ rối tương thích" được chọn. Nếu vì bất kỳ lý do người sử dụng không có các phím tắt trên bàn làm việc, sau đó phải nhấp vào Kies.exe trong windows explorer sẽ cũng dẫn đến cùng một biểu tượng và do đó kết quả:

delete facebook message

2. thuật sĩ sau đó sẽ bắt đầu và người dùng sẽ chắc chắn rằng thử đề xuất tab cài đặt được nhấp để tạm ứng với quá trình:

delete facebook message

3. trên cửa sổ tiếp theo người sử dụng nên chắc chắn rằng các bài kiểm tra chương trình nhấp vào để tiến xa hơn trong lĩnh vực này. Nó sẽ khởi động chương trình Kies:

delete facebook message

4. lỗi đã được giải quyết và bây giờ người dùng có thể nhấp vào có lưu những thiết đặt này cho chương trình này:

delete facebook message

5. người dùng sau đó có thể đóng trình gỡ rối để đảm bảo rằng trình kết thúc ở đây:

delete facebook message

Samsung Kies không làm việc với Windows 8

Nó là một trong những vấn đề mà đã cũng được đặt tên là tồi tệ nhất nguyên nhân của vấn đề trong lĩnh vực này. Khi vấn đề này xảy ra người sử dụng cần để đảm bảo rằng công nghệ cao hiểu biết đường được áp dụng vì nó là cách duy nhất để đảm bảo rằng vấn đề là không chỉ giải quyết nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất:

1. người sử dụng cần để khám phá con đường để bắt đầu quá trình và điều này là C: > chương trình tập tin > Samsung > Kies.

2. các tập tin bằng tên của Kies.exe.config là để được tìm thấy và mở với sự giúp đỡ của notepad bằng cách nhấp phải nó.

3. có hai tập tin được liệt kê trong notepad đã bị xóa bỏ để có được các vấn đề giải quyết mãi mãi như đó là những cái mà đảm bảo rằng các vấn đề vẫn tồn tại và họ cũng cản trở cách của người sử dụng để có được một kết quả tuyệt vời trong lĩnh vực này. Các tập tin có thể được tìm thấy bằng cách nhấn Ctrl + F và dán tệp . Một khi những tập tin này được tìm thấy họ phải bị xóa bỏ để đảm bảo rằng trình kết thúc ở đây và notepad là sau đó để được lưu lại bằng cách nhấn Ctrl + S.

Quá trình được đề cập ở trên là khá đơn giản và dễ dàng để làm theo và cũng sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Người dùng cũng cần phải đảm bảo rằng các bước ở đây là để được theo sau theo thứ tự mà trong đó họ đã được đề cập đến nỗi không phải là vấn đề không bao giờ phải đối mặt trong lĩnh vực này.

 

 

Wondershare MobileGo

nokia to android

Wondershare MobileGo

Nó là một trong những chương trình tốt nhất mà có thể được coi là thay thế cho Kies do thực tế là nó là lỗi không nó làm cho việc sử dụng khó khăn cho người dùng. Nó cũng đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng một cách bình tĩnh và mịn và do đó, kinh nghiệm người dùng hoàn toàn chắc chắn là tốt nhất để đảm bảo rằng vấn đề là không bao giờ phải đối mặt trong lĩnh vực này. Không giống như Samsung Wondershare hoạt động liên tục trên sự phát triển và khả năng tổng thể thử nghiệm các chương trình mà đã được đề cập ở đây và nó được thực hiện chỉ để đảm bảo rằng tất cả các người dùng thất vọng bằng cách sử dụng Kies nên được thu hút đối với chương trình để cho họ có thể cảm thấy sự khác biệt.

4,262,817 người đã tải về nó


Đầu trang