Tất cả chủ đề

+

Nội dung

1 bức ảnh iPhone Undelete

Làm thế nào để phục hồi iPhone Email


Bằng cách sử dụng thư điện tử dịch vụ điện thoại thông minh là một phần của thói quen hàng ngày của chúng tôi. Họ tiết kiệm thời gian của chúng tôi và cập nhật mới nhất của tin nhắn / email ngay lập tức nhưng đôi khi vô tình khi chúng tôi đang ở trong vội vàng hoặc do một số lý do khác, chúng tôi đã xóa chúng tôi email quan trọng trong tình huống như vậy đừng hoảng loạn, các thư không vĩnh viễn xoá khỏi iPhone và có thể phục hồi một cách dễ dàng, họ được lưu giữ trong một thư mục thùng rác trong iPhone và bạn có thể lấy lại chúng từ đó. Để phục hồi của bạn thư đã xoá trên iPhone chỉ cần theo các bước sau.

Bước 1. Chuyển đến iPhone cài đặt > Thư > tài khoản Gmail... Trong thời gian nó đảm bảo rằng lưu trữ thư đã được bật.

Lưu ý: Khi bạn bật tính năng lưu trữ tin nhắn nó sẽ gửi thư đã xoá của bạn cho tất cả thư. Nếu bạn không bật tính năng này sau đó của bạn thư đã xoá và thư sẽ di chuyển đến thư mục thùng rác, bạn phải đến đó để xem thư của bạn.

undelete email iphone 

Bước 2. Sau đó đi đến ứng dụng email của iPhone > hộp thư > tài khoản

how to undelete email on iphone 

Bước 3. Chọn tài khoản email mà bạn muốn phục hồi email. Sau đó chọn tất cả thư.

iphone undelete email 

Bước 4. Bây giờ bạn sẽ có thể xem tin nhắn lưu trữ đằng kia. Bạn có thể chọn yêu cầu danh sách và đặt nó trở lại vào vị trí mong muốn.

Nếu bạn không tìm thấy /Messages thư đã xoá của bạn tại thư mục thùng rác hoặc tất cả thư sau đó nó có nghĩa rằng thư của bạn / thư đã bị xoá vĩnh viễn và bạn không thể lấy lại chúng trong điện thoại iPhone.

Đầu trang