Tất cả chủ đề

+
một

Top 5 thay thế cho Fraps

Nó là để lưu ý rằng tên Fraps đã được bắt nguồn từ việc khung hình / giây và nó là một trong những chương trình tiên tiến nhất để đảm bảo rằng hệ thống vẫn lên đến đánh dấu và màn hình chụp được thực hiện theo cách tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng các công cụ ghi âm màn hình đang được thảo luận ở đây là một trong đó là đa chức năng và cho cùng một lý do nó cũng được sử dụng như một số điện thoại miễn phí để ghi lại và tải lên PC trò chơi để các trang web nổi tiếng như YouTube. Hướng dẫn này là tất cả về chương trình này và các chức năng liên quan.

Top 5 Alternative to Fraps-ok

Phần 1: Tại sao Fraps?

Có nhiều lý do để đảm bảo rằng chương trình tải về và giữ lại làm chính ghi công cụ hệ thống và đó là vì lý do cùng một người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình tuyệt vời này được sử dụng để có một lần như một thử nghiệm trước khi chọn nó cho việc sử dụng đầy đủ. Điều thứ hai quan trọng nhất mà làm cho chương trình này là một trong những tốt nhất là một thực tế rằng nó là miễn phí và mã nguồn mở và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên đảm bảo rằng tốt nhất và các kỹ thuật tiên tiến nhất mà công ty nhúng trong nó thời gian và một lần nữa được khám phá và cũng được sử dụng để đảm bảo rằng chương trình được chọn làm công cụ chính phần mềm cho các tương tự nhiệm vụ.

Top 5 Alternative to Fraps-ok

Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình được tải về từ trang web chính thức là tốt nhất và các công cụ hiện đại và các yêu cầu liên quan là chỉ có thể nếu các tập tin exe đặt sẽ được tải về và nó chỉ có thể từ các trang web chính thức mà làm cho chắc chắn rằng chương trình được sử dụng như là tốt nhất và các công cụ hiện đại để đảm bảo rằng các yêu cầu người sử dụng gặp gỡ với chất lượng và lớp. Nó cũng lưu ý rằng các phiên bản miễn phí của chương trình đi kèm với những hạn chế nhất định và cho cùng một lý do nếu người dùng muốn để đảm bảo rằng tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật chức năng có thể sử dụng chương trình là phải được đăng ký.

Top 5 Alternative to Fraps-ok

Phần 2: Lợi thế của Fraps

Có rất nhiều lợi thế của việc sử dụng chương trình và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng chương trình được sử dụng như là tốt nhất và các công cụ hiện đại để có được needful được thực hiện trong phong cách và lớp học. Đầu tiên và lợi thế quan trọng nhất là chương trình là miễn phí và giao diện là rất thân thiện để có được người sử dụng đam mê để đảm bảo rằng người dùng nhận được những lợi ích mà không phải trong các giới hạn của những chương trình. Nâng cao và người dùng chuyên nghiệp nên do đó hãy chắc chắn rằng chương trình không chỉ đăng ký nhưng tốt nhất và các công cụ tiên tiến nhất nhúng cũng được sử dụng để cho người sử dụng được các kết quả phải phù hợp với các yêu cầu và tốt nhất đưa ra khỏi các phương pháp tổng thể đã được nhúng.

Top 5 Alternative to Fraps-ok

Phần 3: Top 5 lựa chọn thay thế để Fraps

Có rất nhiều lựa chọn thay thế cho phần mềm đang thảo luận nhưng các lựa chọn thay thế 5 đầu trang mà người dùng có thể cài đặt trong lĩnh vực này được viết trong phần này của hướng dẫn và cho cùng một lý do người sử dụng nên chắc chắn rằng các lựa chọn thay thế được triệt để đánh giá và thực hiện để đảm bảo tốt nhất đã được đưa ra hướng dẫn này :

1. trò chơi Cam

http://www.gamecamportal.com/

★★★★☆

Nó là một trong những tốt nhất và chương trình hiện đại mà làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được các thỏa thuận tốt nhất và màn hình ghi âm chiếm năm tốt nhất và phong cách hiện đại. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng đánh giá của chương trình cũng được xem xét trước khi tải về cuối cùng được thực hiện như nó biến động rất nhiều và điều này có thể không được thoải mái cho nhiều người dùng.

Top 5 Alternative to Fraps-ok

2. Dxtory

http://exkode.com/dxtory-Downloads-en.html

★★★☆☆

Nó là một chương trình đã được tải về bởi hàng triệu người dùng trên toàn thế giới mà làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và các tính năng hiện đại đã được liên kết với chương trình. Nó cũng lưu ý rằng chương trình này là 100% đáng tin cậy bởi những người sử dụng và đánh giá tiêu cực là chỉ do thực tế là vấn đề tương thích từ người dùng mới làm cho nó có thể rằng chương trình không phải là tỷ lệ cao:

Top 5 Alternative to Fraps-ok

3. wink

http://www.Wink.com/

★★★★★

Nó là hầu hết các tích cực xếp chương trình trong danh sách và điều này cũng cho thấy rằng người dùng đã thực hiện chắc chắn rằng chương trình này là tỷ lệ cao do thực tế là giao diện cũng như cấu hình trong vòng là quảng cáo rất đơn giản, nó cũng cho phép các novice người dùng để đảm bảo rằng chương trình được đánh giá cao và người dùng được ebst và kết quả hiện đại trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và các trang web chính thức đáng tin cậy nhất được chọn để có được việc làm trong phong cách và lớp như nó cũng làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề:

Top 5 Alternative to Fraps-ok

4. màn hình Vistuoso

http://www.Fox-Magic.com/Download.php

★★★★☆

Chương trình đã được coi như một trong những tốt nhất của năm hiện tại như nâng cấp chương trình bây giờ cho phép người dùng để đảm bảo rằng tốt nhất và các công việc nhà nước của nghệ thuật được thực hiện với phong cách và người dùng cũng được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng kết quả tốt nhất đã được thu được bằng cách tải về chương trình và thử nghiệm nó lần đầu tiên:

Top 5 Alternative to Fraps-ok

5. Cam Studio

http://CamStudio.org/

Mặc dù nó là một tiện ích trả tiền nhưng vẫn còn, nó cho phép người dùng để đảm bảo rằng các quá trình tốt nhất và các tính năng được nhúng trong vòng để có được những điều thực hiện trong một cách bên phải. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng tốt nhất và quá trình hiện đại cũng diễn ra trong lĩnh vực này như tải về chương trình này cũng đi kèm với các hướng dẫn.

Top 5 Alternative to Fraps-ok

Đầu trang