Tất cả chủ đề

+
một

Top 5 màn hình quay video cho Linux

Nó là để lưu ý rằng Linux là một trong những nền tảng hệ điều hành lớn nhất của thế giới và cho cùng một lý do nó được cài đặt trên hàng triệu của các hệ thống trên toàn thế giới và một không thể bỏ qua nền tảng này khi nói đến bằng văn bản về các ứng dụng quan trọng đang được phát triển cho các nền tảng khác. Thực tế của vấn đề là công ty đã phát triển các ứng dụng cho các nền tảng khác chắc chắn làm cho chắc chắn rằng một phiên bản cho Linux cũng được tạo ra mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó là do đó cần chú ý khi người sử dụng nên làm cho chắc chắn rằng các hướng dẫn được đọc trong đầy đủ để đảm bảo rằng các ứng dụng video chụp màn hình cho Linux là không chỉ giới thiệu nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất khi nói đến việc tải xuống như các liên kết sẽ e cung cấp để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất.

Top 5 Screen video capture for Linux

Một phần 1:Importance của màn hình video ghi âm

Có rất nhiều lợi thế của màn hình video chụp và cho cùng một lý do họ trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống và nên được cài đặt để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật cho kết quả trong lĩnh vực này. Nó cũng là cần chú ý khi chụp màn hình làm cho nó có thể cho uploaders YouTube để có được tốt nhất và kết quả hiện đại. May mắn thay, hầu hết phần mềm quay video màn hình chương trình là miễn phí và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng những chương trình được tải xuống và đầy đủ chức năng rất thích mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Hiện tượng tổng thể video chụp màn hình có trụ sở tại một thực tế là người sử dụng bình định và kết quả tốt nhất thu được mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Các màn hình video chụp cũng được sử dụng để đảm bảo rằng chụp màn hình được giáo dục trong tự nhiên được thực hiện và tải lên các trang web mà không có bất kỳ rắc rối và kết quả tốt nhất thu được trong lĩnh vực này.

Top 5 Screen video capture for Linux

Phần 2: Ở đâu để có được quay video màn hình tốt nhất

Nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng internet tìm kiếm kỹ lưỡng và quay video dựa trên kinh nghiệm người dùng tải về và cài đặt để đảm bảo rằng người dùng được kết quả tốt nhất trong thời gian dài và tốt nhất đã được cài đặt để đảm bảo rằng hiện tượng tổng thể là một trong đó là phù hợp với nhu cầu của người dùng và các yêu cầu. Để có được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật cho kết quả trong lĩnh vực này nó cũng khuyên để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và hiện tượng tổng thể là một cái gì đó mà đã được coi là tốt nhất. Người dùng cũng nên chắc chắn rằng các trang web nổi tiếng được lựa chọn để thực hiện công việc theo cách tốt nhất. Các trang web này bao gồm CNET, Softnic và downloads.com. Đây sẽ không chỉ giúp người sử dụng để có được kết quả tốt nhất nhưng cũng sẽ cho phép họ để có được tốt nhất và kết quả hiện đại mà không có bất kỳ rắc rối và phù hợp với yêu cầu của người dùng.

Top 5 Screen video capture for Linux

Phần 3: Top 5 màn hình quay video cho Linux

Sau đây là năm đầu và các chương trình tốt nhất mà có thể được sử dụng để đảm bảo rằng ghi âm trên Linux không phải là một vấn đề ở tất cả và người sử dụng cũng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này.

1. ScreenCast O Matic

★★★★☆

http://www.screencast-o-matic.com/

Nó là một trong những tốt nhất và các chương trình hiện đại mà nên được sử dụng để đảm bảo rằng ghi âm trên Linux không phải là một vấn đề ở tất cả. Chương trình có thể được truy cập với sự giúp đỡ của URL đó đã được nêu ở trên và người sử dụng cũng có thể chắc chắn rằng các chức năng ghi âm trực tuyến được sử dụng để ghi lại chương trình dễ dàng và sự hài lòng. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các tính năng tốt nhất cũng khám phá trong lĩnh vực này.

Top 5 Screen video capture for Linux

2. đơn giản Screen recorder

★★★☆☆

http://Fedora-Apps.blogspot.in/2013/12/Simple-Screen-Recorder-is-Best-Screen.html

Ứng dụng này cũng có thể chắc chắn rằng màn hình video ghi âm là một trong phenomenons dễ nhất và người dùng được kết quả tốt nhất khi nói đến việc giải quyết ghi âm và các ý tưởng liên quan khác mà người dùng luôn luôn có liên quan về khi ứng dụng của thể loại này sẽ được tải về. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng các hướng dẫn được đọc kỹ lưỡng tại URL dán ở trên để đảm bảo rằng kết quả nhà nước của nghệ thuật thu được trong lĩnh vực này.

Top 5 Screen video capture for Linux

3. XVID cap

★★★☆☆

http://xvidcap.sourceforge.net/

Ứng dụng này là rất dễ sử dụng và các điều khiển đã được cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này là những người là nhà nước của nghệ thuật và cho phép người dùng để có được các ứng dụng tổng thể xử lý theo cách tốt nhất. Nó là để lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng các ứng dụng được sử dụng để kiểm tra các chức năng như là người đôi khi là phiên bản ổn định có thể cũng nhận được người dùng Linux vào rắc rối.

Top 5 Screen video capture for Linux

4. VNC2SWF

★★☆☆☆

http://www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/

Nó là một chương trình mà dựa trên đấu thủ Shockwave Flash và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng tốt nhất và chương trình hiện đại được cài đặt trên Linux và một khi nó đã được thực hiện cho người dùng cần không có chương trình khác để đảm bảo rằng tốt nhất và các chức năng hiện đại rất thích theo cách tốt nhất. Nó cũng làm cho chắc chắn rằng người dùng được ghi thực hiện xuất khẩu sang vị trí khác.

Top 5 Screen video capture for Linux

5. ghi lại máy tính để bàn của tôi

★★★☆☆☆

http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php

Nó cũng là một trong những tốt nhất và các chương trình hiện đại đã được phát triển để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả liên quan đến màn hình ghi âm trên GNU Linux. Nó cũng lưu ý rằng chương trình là miễn phí và mã nguồn mở có nghĩa là một người sử dụng nên chắc chắn rằng các công cụ phát triển cũng được tải xuống để tận hưởng đầy đủ chức năng.

Top 5 Screen video capture for Linux

Đầu trang