Tất cả chủ đề

+

10 vấn đề hàng đầu và các giải pháp về Video Catcher

Giới thiệu

Video bắt một chương trình mà đã được phát triển để đảm bảo rằng các người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại khi nói đến ghi âm màn hình, nhưng thực tế của vấn đề là có những vấn đề phải đối mặt với người sử dụng trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng vấn đề là phải đối mặt. Các hướng dẫn đã được viết để vượt qua tất cả các vấn đề như vậy.

10 top vấn đề và giải pháp liên quan đến việc bắt video

Sau đây là một danh sách tất cả các vấn đề và giải pháp có liên quan mà người dùng có thể áp dụng trong khi sử dụng bắt video của bất kỳ loại và loại.

1. không hợp lệ cấu hình nhà nước

Nó là một trong những vấn đề đặt phải đối mặt trong lĩnh vực này và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng chương trình đang được sử dụng trong gỡ bỏ và cài đặt lại để có được việc làm mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng được video bắt trở lại theo dõi mà không có bất kỳ vấn đề và rắc rối. Trạng thái cấu hình không hợp lệ là một trong các lỗi nhất phải đối mặt của mọi thời đại.

download imovie mac

2. video bắt dừng làm việc

Người sử dụng trong lĩnh vực này cần để đảm bảo rằng maùy quay video tương thích đã được lắp đặt thay vì phòng không tương thích. Nó cũng là một trong những tốt nhất và nhà nước của các nghị quyết mà người ta có thể nhận được trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng tốt nhất đã được vận chuyển tốt trong thời gian và người dùng được ra khỏi vấn đề.

free download imoive

3. những âm thanh không được ghi lại

Nó cũng là một trong những lỗi phổ biến trong lĩnh vực này và cách tốt nhất để đối phó với nó là để đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật chế biến trong lĩnh vực này. Các chức năng tổng thể không chỉ nản chí nhưng người dùng cũng được một kết quả không bao giờ được dự kiến trong lĩnh vực này. Phần công cụ là để khám phá và người sử dụng cần để đảm bảo rằng lựa chọn phù hợp đã được chọn để khắc phục vấn đề:

free download imoive

4. làm chậm ghi âm của video tạo tụt hậu

Lỗi này cũng phải đối mặt trong một số trường hợp và người sử dụng cần để đảm bảo rằng tùy chọn tải về turbo được chọn để thoát khỏi vấn đề. Nó là để lưu ý rằng việc bắt đầu tiên tải video và sau đó ghi lại nó để tải về turbo này sẽ làm các trick mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

free download imoive

5. tải về vị trí lỗi

Nó cũng có thể được giải quyết với sự hài lòng và rất dễ dàng và cho cùng một lý do nó là một trong những tốt nhất và nghị quyết của nhà nước của nghệ thuật có thể được áp dụng để đảm bảo rằng người dùng được cách tốt nhất và hiện đại để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất ra khỏi việc bắt là trong câu hỏi. Nút browse, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi là để được lựa chọn để đảm bảo rằng vấn đề sửa chữa:

free download imoive

6. đầu ra định dạng lỗi

Video mà là để được tải về cũng là để được chuyển đổi bởi việc bắt và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng các định dạng đầu ra là không chỉ theo các hướng dẫn người sử dụng nhưng người dùng cũng được kết quả tốt nhất. Do đó nó được khuyên để có được tốt nhất và chọn định dạng trước khi bắt đầu tải về:

free download imoive

7. Win P nắp không được phát hiện

Nó cũng là một trong những vấn đề mà người dùng phải đối mặt trong lĩnh vực này và cho cùng một lý do nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng cần phải chắc chắn rằng các downloader đóng cửa và sau đó khởi động lại một lần nữa trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất và hiện đại là một cái gì đó mà đã được tạo ra trong lĩnh vực này. Lỗi tổng thể chỉ liên quan đến tắc nghẽn đã được bị bởi các downloader.

Đầu trang