Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để Stream Video địa phương để Chromecast từ Windows/Mac/Android/iOS

Nhận được dưới đây một danh sách ứng dụng Chromecast chi tiết. Nó cho bạn biết làm thế nào để dòng tập tin địa phương đến TV thông qua Chromecast từ máy PC, Mac, Android hoặc iPhone, iPad và nhiều hơn nữa. Bây giờ Google diễn viên hỗ trợ các định dạng video được giới hạn MP4 và WebM. Nếu bạn có vấn đề không tương thích định dạng, chỉ cần sử dụng Video Converter để chuyển đổi video của bạn để được hỗ trợ bởi Chrome.

Mẹo: Nếu bạn muốn nhận được thêm thông tin về làm thế nào để thưởng thức các phương tiện truyền thông trên TV, kiểm tra hướng dẫn này >>

Đầu trang