Tất cả chủ đề

+

Có thể yêu cầu Windows 10 Windows 10 chạy trơn tru trên máy tính của bạn

Nó là một trong những câu hỏi mà một người sử dụng nên hỏi anh ta một khi nó đã được quyết định của anh ta để tải về và cài đặt chương trình windows 10. Nó cũng phải được lưu ý rằng người dùng là phải bảo đảm rằng tốt nhất và phần cứng hiện đại được cài đặt để đảm bảo rằng ông tốt nhất đã được cung cấp với hệ thống trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng những kinh nghiệm tốt nhất cũng thu thập trong lĩnh vực này. Cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng nhận được phần cứng tốt nhất được cài đặt nó khuyên để đảm bảo rằng các hướng dẫn và tất cả các bộ phận liên quan kỹ lưỡng đã nghiên cứu do đó nếu tiến trình cài đặt là cho bất kỳ lỗi nào sau đó vấn đề có thể được giải quyết càng sớm càng tốt. Khi nói đến lịch sử tổng thể của hiện tượng sau đó nó là để lưu ý rằng Microsoft đã chắc chắn rằng các cài đặt và các yêu cầu phần cứng của các kể từ khi khởi động của Windows 96 không chỉ cung cấp cho người dùng nhưng nó cũng làm cho chắc chắn rằng người dùng thực hiện nó theo cách tốt nhất có thể. Phần sau của hướng dẫn này sẽ bảo đảm rằng các yêu cầu phần cứng được liệt kê đầy đủ để cho người dùng có thể nhận được những kinh nghiệm tốt nhất và tối ưu trong lĩnh vực này.

Windows 10 requirements can Windows 10 run smoothly on your PC

Yêu cầu phần cứng cơ bản

Để đảm bảo rằng các yêu cầu cơ bản được thử nghiệm cũng như thực hiện trong cách tốt nhất có thể nó là để đảm bảo rằng URL https://msdn.microsoft.com/en-US/windows/hardware/dn913721%28v=vs8.5%29.aspx truy cập để đảm bảo rằng công cụ ông là cần thiết trong lĩnh vực này là không chỉ tải về nhưng người dùng cũng đảm bảo rằng tốt nhất và các quá trình hiện đại được theo sau trong lĩnh vực này như nó đã được liệt kê bởi trang web chính thức của Microsoft.

Windows 10 requirements can Windows 10 run smoothly on your PC

Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên tải về RC HLK cho windows 10 vì nó là công cụ tốt nhất để đảm bảo rằng các yêu cầu phần cứng của hệ thống tải về windows 10 được kiểm tra theo cách tốt nhất. Cơ sở hạ tầng thử nghiệm đã được nhúng trong môi trường đã là tốt nhất để đảm bảo rằng các cửa sổ tương tác với máy PC trong những cách tốt nhất và được thực hiện tốt nhất cho người dùng. Nếu hệ thống chạy chậm hoặc có thể chắc chắn rằng các lỗi đang phải đối mặt sau đó nó được khuyên để đảm bảo rằng các phần cứng hoặc thay thế hoặc cài đặt PC mới được thực hiện để đảm bảo rằng các cửa sổ được điều hành theo cách tốt nhất. Có ba tập của RC HLK cho windows 10 và nó đã được liệt kê tại URL mà đã được đề cập ở trên để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất. Yêu cầu phần cứng cơ bản là như sau:

  • • 1 GHz bộ vi xử lý
  • • RAM tôi GB 32 Bit
  • • Đĩa cứng không gian yêu cầu là 16 GB trên một hệ thống 32-bit
  • • Card đồ họa: Microsoft DirectX 9 với WDDM driver

 Windows 10 requirements can Windows 10 run smoothly on your PC

Lựa chọn tốt nhất

Các tùy chọn tốt nhất trong lĩnh vực này là để đảm bảo rằng bộ vi xử lý là nhanh hơn so với 1 GHz để người sử dụng được tốt nhất ra khỏi những kinh nghiệm mà sẽ được cung cấp bởi các cửa sổ. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các cửa sổ không bao giờ chạy qua các yêu cầu cơ bản như có một khả năng mà người dùng có thể không thể sử dụng một số chức năng yêu cầu tốc độ xử lý nhanh chóng trên các người được đề cập.

 Windows 10 requirements can Windows 10 run smoothly on your PC

Yêu cầu phần cứng được đề nghị

Đây là những yêu cầu mới đã được tiết lộ bởi Microsoft và người sử dụng trong lĩnh vực này nên chắc chắn rằng URL http://www.neowin.net/news/windows-10-hardware-requirements-to-be-the-same-as-windows-8 thăm như đó là trang đó là khuyến cáo của Microsoft cũng như để đảm bảo rằng tốt nhất cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực này và người dùng cũng được những kinh nghiệm tốt nhất ra khỏi việc sử dụng các cửa sổ là tốt nhất và các kỹ thuật tiên tiến nhất để đảm bảo rằng người dùng thu hút vào các doanh nghiệp. Các yêu cầu phần cứng được đề nghị có được đề cập hoặc tiết lộ bởi Microsoft là như sau và nó có thể được nhìn thấy rằng đó là khác biệt đáng kể khi so sánh các yêu cầu phần cứng được đề nghị cũng như cơ bản:

  • • 3 GHz bộ vi xử lý
  • • Bộ nhớ RAM: 2GB với một hệ điều hành 64 bit
  • • Không gian đĩa cứng là là 20GB với hệ điều hành 64 bit
  • • Card đồ họa vẫn giữ nguyên nghĩa là Microsoft DirectX 9 với WDDM trình điều khiển được cài đặt

 Windows 10 requirements can Windows 10 run smoothly on your PC

Lựa chọn và khuyến nghị

Bây giờ sự khác biệt đáng kể có thể được đánh giá nhưng ngoại trừ điểm cuối tức là các card đồ họa để đảm bảo rằng người dùng nhận được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này. Hiện tượng tổng thể để đảm bảo rằng các cửa sổ cho kết quả tối ưu cũng làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật đặc trưng và cũng có thể thưởng thức chúng hoàn toàn. Người sử dụng trong lĩnh vực này cũng cần phải đảm bảo rằng các yêu cầu được giới thiệu hệ thống được lựa chọn thay vì cơ bản như sự khác biệt có thể dẫn đến các cuộc tàn sát liên quan đến kinh nghiệm người dùng và cũng có thể kết thúc sự tin tưởng của người dùng.

 Windows 10 requirements can Windows 10 run smoothly on your PC

Nếu nó là xứng đáng là nâng cấp phần cứng chỉ cho Windows 10

Đó là một câu hỏi rất quan trọng và câu trả lời cho đó là một máy bay lớn không có lý do được rằng phần cứng là phần đó của hệ thống là đắt nhất của tất cả và chỉ dành cho một hệ điều hành duy nhất đó là không bao giờ nên thay đổi phần cứng hoàn toàn. Như nó đã được đề cập nhiều lần rằng đó là một dissimilarity lớn giữa các khuyến cáo và cài đặt cơ bản để nâng cấp một lần nữa không bao giờ đề nghị do thực tế rằng tại một số điểm trong tương lai người dùng cũng có thể đi cho các phiên bản khác của windows mà các thiết đặt chuyên sâu của windows 10 là những người mà bằng các cài đặt cơ bản và do đó nó được khuyên nên đảm bảo rằng các phần cứng không bao giờ nâng cấp chỉ cần cho một mảnh duy nhất các hệ điều hành bỏ qua tất cả các sự kiện khác có liên quan đến hệ thống windows khác mà đã được đưa ra bởi công ty.

Đầu trang