Tất cả chủ đề

+
a
một

Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt Windows Media Player hoàn toàn?

Windows Media Player là tốt nhất và các thành phần nhà nước của nghệ thuật của các cửa sổ và cho cùng một lý do nó đã bình định người dùng kể từ sự ra mắt của hệ điều hành mà một số người sử dụng là của quan điểm rằng các cầu thủ là không sử dụng khi có hàng chục ngàn người chơi bên ngoài mà làm việc theo cách tốt nhất và vượt qua Windows Media Player mỗi cách và do đó nếu có bất kỳ cầu thủ như vậy được cài đặt sau đó người sử dụng là sau khi loại bỏ Windows Media Player để giảm tải hệ thống. Hướng dẫn này là tất cả về các phương pháp có liên quan.

How to uninstall Windows Media Player completely

wondershare video converter ultimate

Phần 1: Không thể gỡ bỏ cài đặt Windows Media Player

Nó cũng là một trong những điều khoản là rất quan trọng cho tất cả các người dùng những người muốn loại bỏ trình điều khiển windows đầy đủ nhưng không thể làm như vậy. Trước khi loại bỏ hoặc cố gắng để loại bỏ trình điều khiển windows người dùng sẽ nhận được đến điểm mà người chơi có được nhúng trong hệ điều hành hoặc nói cách khác người chơi là một phần thường xuyên của hệ thống và do đó nó không thể loại bỏ nó ở tất cả.

How to uninstall Windows Media Player completely

Người chơi cho cùng một lý do không thể bị vô hiệu hóa ở tất cả và do đó người sử dụng nên chắc chắn rằng các cầu thủ chỉ bị vô hiệu hoá và không bao giờ loại bỏ vĩnh viễn. Các phương pháp liên quan được chung khi nói đến windows vista, XP, 7 và tất cả các phiên bản của windows 8. Các giao diện được cung cấp trong lĩnh vực này tuy nhiên khác nhau và do đó phần sau của hướng dẫn sẽ chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất sau khi đọc hướng dẫn trong lĩnh vực này như các phương pháp đã được giải thích đầy đủ và do đó nó được khuyên để đảm bảo rằng các bước đã được nhúng được theo sau trong cách tốt nhất để người dùng không bao giờ được vào vấn đề và cũng được vấn đề được giải quyết như sớm càng tốt. Các phương pháp mà sẽ được giải thích trong phần sắp tới của hướng dẫn này liên quan đến Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8, và nó cũng cần chú ý rằng các bước cho tất cả các hệ điều hành được đề cập được giải thích một cách riêng biệt để cho người sử dụng không bao giờ được vào rắc rối trong việc đọc và thực hiện các bước đầy đủ.

Phần 2: Vô hiệu hoá Windows Media Player trên windows XP

Nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên đảm bảo rằng các hướng dẫn đã được phát triển trong lĩnh vực này có vài bước đơn giản mà cần được theo sau để đảm bảo rằng người dùng bình định và cho cùng một lý do mỗi bước trong lĩnh vực này nên được theo sau theo thứ tự xuất hiện và cho cùng một lý do nó là hướng dẫn đơn giản nhất có thể được theo sau để có được công việc làm ion lớp và phong cách :

1. người sử dụng nên được đăng nhập như người quản trị để đảm bảo rằng không có lỗi là phải đối mặt trong tiến trình cài đặt:

How to uninstall Windows Media Player completely

2. con đường mà là sau đó để được theo sau là Start Menu > bảng điều khiển để đảm bảo rằng quá trình đi đúng hướng:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. thêm/loại bỏ chương trình sau đó nên được nhấp vào để đảm bảo rằng trang có liên quan duyệt và các chương trình tổng thể cũng được hiển thị:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. các cầu thủ phương tiện truyền thông là sau đó để được loại bỏ để đảm bảo rằng chương trình bị vô hiệu hóa và các vấn đề được giải quyết đầy đủ:

How to uninstall Windows Media Player completely

Phần 3: Vô hiệu hoá Windows Media Player trên windows 7

Để đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện trong đầy đủ trong cách tốt nhất nó được khuyên để đảm bảo rằng người sử dụng nên thực hiện theo các bước đã được đề cập trong các hướng dẫn do đó cần được thực hiện theo cách tốt nhất. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng người dùng không bao giờ được vào vấn đề và vấn đề liên quan cũng được giải quyết trong thời gian không có ở tất cả. Người dùng cũng nên chắc chắn rằng quá trình này là quá dễ dàng để làm theo và để có được kết quả tốt nhất người dùng nên chắc chắn rằng thứ tự của các bước được cũng giữ cùng để tránh sự bất tiện nào liên quan đến vấn đề này.

1. con đường mà là để được theo sau trong lĩnh vực này là bắt đầu > bảng điều khiển > chương trình và tính năng

How to uninstall Windows Media Player completely

2. con đường tiếp theo mà là để được theo sau trên cửa sổ tiếp theo là tính năng phương tiện truyền thông > Windows Media Player và hộp là chống lại các tùy chọn là để được vô hiệu hóa để đảm bảo rằng lỗi nhắc nơi người sử dụng cần để đảm bảo rằng có tab được nhấn:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. Hệ thống là sau đó khởi động lại để đảm bảo rằng trình kết thúc đầy đủ.

Phần 4: Vô hiệu hoá Windows Media Player trên windows vista

Trung tâm phương tiện Windows thay vì Windows Media Player là bị vô hiệu để có được mong muốn thực hiện khi nói đến windows vista. Để làm điều này quá trình này là như sau:

1. đường một lần nữa là Start menu > control Panel

How to uninstall Windows Media Player completely

2. người dùng sau đó cần phải nhấp vào chương trình để có đi theo cách tốt nhất và cũng có thể để đảm bảo rằng trình phải được theo sau trong lĩnh vực này:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. tab chuyển tính năng của windows hoặc tắt là sau đó được chọn:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. lựa chọn tính năng phương tiện truyền thông là sau đó được bấm:

How to uninstall Windows Media Player completely

5. người sử dụng nên chắc chắn rằng các tính năng của windows media Trung tâm là sau đó Khuyết tật hoặc không được kiểm soát để hoàn thành quá trình này là đầy đủ:

How to uninstall Windows Media Player completely

Phần 5: Vô hiệu hoá Windows Media Player trên windows 8

Để đảm bảo rằng các cầu thủ phương tiện truyền thông bị vô hiệu hóa trong windows 8 sau đây là quá trình đó là để được theo sau:

1. người sử dụng cần để truy cập vào bảng điều khiển từ thanh bên của máy tính để bàn:

How to uninstall Windows Media Player completely

2. người dùng cần truy cập tính năng chương trình trong control panel:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. bật tính năng của windows hoặc tắt sau đó được lựa chọn để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. theo tính năng phương tiện truyền thông người dùng nên bỏ chọn hộp chống lại windows media player:

How to uninstall Windows Media Player completely

5. nếu lỗi sẽ nhắc người dùng phải nhấn yes để hoàn tất quá trình đầy đủ:

How to uninstall Windows Media Player completely

Đầu trang