Tất cả chủ đề

+

10 câu hỏi thường gặp về windows media player 12

Hiện có hàng chục ngàn các hướng dẫn đã được viết để đảm bảo rằng các vấn đề và các vấn đề có liên quan đến windows media player 12 được không chỉ được giải quyết nhưng người dùng cũng được độ phân giải hiện đại trong lĩnh vực này. Trong hướng dẫn này tất cả các bài viết như vậy đã được biên soạn để đảm bảo rằng những người sử dụng được các nghị quyết của các vấn đề phổ biến tại cùng một vị trí và cho cùng một lý do nó cũng là một trong các hướng dẫn tốt nhất vì nó sẽ làm cho chắc chắn rằng người dùng được URL đến các hướng dẫn là tốt để đảm bảo rằng trang web là không bao giờ tìm kiếm hoàn toàn.

wondershare video converter ultimate

1. Windows Media Player 12 vấn đề: giải đáp thắc mắc WMP 12 cấu hình lỗi

URL: http://mp3.about.com/od/windowsmediaplayer/qt/Windows-Media-Player-12-Problems-Troubleshooting-WMP-12-Configuration-Errors.htm

Đối với nhiều người sử dụng cuối cùng giải quyết vấn đề chịu nằm trong một thực tế rằng WMP 12 gỡ bỏ cài đặt và sau đó một lần cài đặt lại để đảm bảo rằng vấn đề là không có nhiều nhưng hướng dẫn này sẽ đảm bảo rằng xây dựng trong Microsoft diagnostics tool là việc giải quyết vấn đề. Nó cũng sẽ dẫn người sử dụng hướng tới một độ phân giải hiện đại với chỉ vài lần bấm chuột.

10 FAQS on windows media player 12

2. làm thế nào để ghi đĩa CD và DVD trong Windows Media Player 12

URL: http://www.7tutorials.com/how-burn-cds-and-dvds-windows-media-player-12

Đây là tốt nhất và các phương pháp hiện đại mà đã được trình bày trong bài viết này để đảm bảo rằng đăng nhập lâu dài tìm kiếm người dùng kết thúc một cách sao. Các quá trình cũng được định nghĩa và các phương pháp tổng thể đã được trình bày ở đây làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và giải quyết vấn đề hoặc câu hỏi đã được nêu ở trên vì lợi ích của hệ thống

10 FAQS on windows media player 12

3. cài đặt codec trong WMP 12

URL: http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-install-a-new-codec-in-windows-media-player.html

Chất lượng codec cài đặt là một quá trình rất phức tạp và cho cùng một lý do nó cũng là một trong những tốt nhất và nhà nước của các quá trình được đề cập trong các hướng dẫn. Nó sẽ đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong thời gian và cấu hình các vấn đề được giải quyết đối với nhiều người nó có thể là một vấn đề kỹ thuật mà sẽ bảo đảm rằng nghị quyết là không dễ dàng ở tất cả. Các ảnh chụp màn hình đi kèm với cũng cung cấp cho một cái nhìn sâu sắc chu đáo:

10 FAQS on windows media player 12

4. cài đặt windows media player 12 để windows 7

URL: http://www.howtogeek.com/howto/26107/how-to-reinstall-windows-media-player-in-windows-7-to-solve-problems/

Hướng dẫn này làm cho chắc chắn rằng các vấn đề tương thích của Windows Media player với windows 7 được giải quyết và người dùng được kết quả tốt nhất khi nói đến việc cài đặt và cài đặt lại chương trình để các cửa sổ đã được đề cập ở trên. Các bước một lần nữa ở đây là những dễ dàng và các ảnh chụp màn hình nhà nước của nghệ thuật đã được nhúng sẽ chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

10 FAQS on windows media player 12

5. chơi FLAC

URL: https://xiph.org/flac/documentation_tasks.html

FLAC là một định dạng mà không được hỗ trợ bởi bất kỳ phiên bản nào của windows media player theo mặc định và cho cùng một lý do cấu hình bổ sung là cần thiết để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và các tải được thực hiện trong một cách đó là lên đến những kỳ vọng của người sử dụng. Người dùng sẽ nhận được toàn bộ tài liệu FLAC và những cách có thể được sử dụng để đảm bảo rằng cấu hình được hỗ trợ và cài đặt Windows Media Player 12 hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông Player mà đã được cài đặt. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các tài liệu được đọc trong đầy đủ

10 FAQS on windows media player 12

6. ghi âm với các cửa sổ phương tiện truyền thông Player 12

URL: http://smallbusiness.chron.com/record-media-player-56738.html

Để đảm bảo rằng người dùng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả khi nói đến chịu câu hỏi mà đã được đưa ra trong lĩnh vực này. Bài viết đã được viết bằng ngôn ngữ đơn giản và các bước được đi kèm với cũng không phải rất phức tạp và có thể được theo sau mà không có bất kỳ vấn đề và các vấn đề để đảm bảo rằng người dùng được kết thúc kết quả theo nhu cầu và cũng có thể chắc chắn rằng tùy chọn ghi âm được thực hiện có sẵn hoặc sử dụng theo cách tốt nhất.

10 FAQS on windows media player 12

7. tải về YouTube video để Windows Media Player

URL: http://www.makeuseof.com/tag/download-youtube-video-windows-media-player/

Hướng dẫn này được nêu ra là một công cụ mạnh mẽ mà làm cho chắc chắn rằng tải video YouTube để Windows Media Player 12 là không phù hợp ở tất cả. Nó sẽ cho phép người sử dụng phải đi qua các hướng dẫn từng bước để đảm bảo rằng tốt nhất đã được vận chuyển và người dùng cũng nhận được các kết quả là nhà nước của nghệ thuật và phù hợp với các yêu cầu để đảm bảo rằng người dùng là nhận thức của các phương pháp được giải thích và nếu có một thời gian tiếp theo nó có thể được thực hiện mà không có vấn đề

10 FAQS on windows media player 12

8. làm thế nào để chơi AVCHD tranh Windows Media player

URL: http://www.bluray-player-software.com/avchd-media-player.htm

Định dạng AVCHD là một cái gì đó đã được nhúng trong các máy quay khác nhau và công nghệ tổng thể của Panasonic và Sony đảm bảo rằng định dạng này được sử dụng để đảm bảo rằng các video được quay. Nó cũng làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được các cầu thủ AVCHD mà không có vấn đề và vấn đề. Các phương pháp tổng thể được giải thích trong bài viết là một trong những tốt nhất và nó cũng lưu ý rằng các định dạng AVCHD không được hỗ trợ theo mặc định bởi bất kỳ phiên bản Windows Media Player:

10 FAQS on windows media player 12

9. chơi MKV tập tin trên Windows Media Player 12 bằng cách sử dụng Windows 8 và 8.1 pro

URL: http://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-play-mkv-files-in-windows-media-player-in-windows-8/

Các phương pháp tổng thể và ngữ đã được giải thích trong bài viết là một trong đó là tốt nhất và ông nổi tiếng nhất định dạng MKV có thể chơi mà không có bất kỳ vấn đề nếu các ngữ không chỉ theo nhưng cũng được áp dụng. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bước đã được đề cập theo cách tốt nhất để có được kết quả tốt nhất mà không cần bất kỳ sự chậm trễ

10 FAQS on windows media player 12

10. Windows Media Player 12 kịch bản lỗi

URL: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/22182.how-to-fix-script-error-in-windows-media-player-12-in-windows-8-1.aspx

Được một hướng dẫn mạnh mẽ mà làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại trong lĩnh vực này và cũng đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng làm cho chắc chắn rằng người dùng có độ phân giải ở 8 bước đơn giản và được công việc làm mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề

10 FAQS on windows media player 12

Lưu ý

Nó là rất quan trọng cần lưu ý rằng các cấu hình của tất cả các phiên bản của Windows Media Player được AP và do đó các phương pháp được đề cập ở trên có thể được áp dụng cho bất kỳ máy nghe nhạc phương tiện truyền thông windows bao gồm windows media player 12 để có được vấn đề được giải quyết trong thời gian đã được nghĩ ra bởi người sử dụng. Lưu ý này là cũng rõ ràng rằng người dùng không bao giờ nên bị lẫn lộn khi nói đến các lỗi cấu hình khác nhau của WMP của bất kỳ loại và phiên bản.

Đầu trang