n

Tất cả chủ đề

+

Làm thế nào để sử dụng Windows Media Player như một máy chủ DLNA

Nó là một trong những tốt nhất và các kỹ thuật hiện đại để đảm bảo rằng TV hoặc các phương tiện truyền thông khác trực tiếp vào máy tính với một cách dễ dàng và sự hài lòng. DLNA là viết tắt của "Digital Living Network Alliance" và nó đã là công ty Sony đã đảm bảo rằng nền tảng được thiết lập cho người dùng để cho họ có thể dễ dàng dòng yêu thích của họ cho thấy từ máy tính để TV và ngược lại. Một số thiết bị và thiết bị liên quan kể từ khi được phát triển để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại liên quan đến các dịch vụ. Hướng dẫn này sẽ đối phó với DLNA liên quan đến windows media player.

DLNA server

Phần 1: Làm thế nào để sử dụng Windows Media Player như một máy chủ DLNA

Khi nói đến cửa sổ sau đó không có thiết bị chuyên ngành cần thiết để đảm bảo rằng các máy chủ DLNA được tạo ra và cho cùng một lý do nó là cũng để lưu ý rằng người sử dụng nên đảm bảo rằng windows media player là chỉ cần có để có được vấn đề được giải quyết cho người dùng. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên lưu ý rằng các quá trình đó đã được giải thích ở đây là khá đơn giản và người dùng có thể chắc chắn rằng vấn đề đã được giải quyết bởi sau đây các bước đã được nhúng với ảnh chụp màn hình để đảm bảo rằng quá trình này thậm chí còn trở nên dễ dàng hơn cho người dùng. Windows media player có một chức năng mà làm cho chắc chắn rằng các thiết bị mạng khác không phải là chỉ truyền đạt với nhưng các dòng cũng thực hiện một cách trơn. Nó là hiện tượng tổng thể của Windows media player có thể chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này và các giải pháp tổng thể cũng được cung cấp cho người dùng đang tìm kiếm đối với các chương trình khác để thực hiện ước mơ của họ DLNA trở thành sự thật. Để đảm bảo rằng thứ mà người dùng được tốt nhất và kết quả tổng thể awesome trong lĩnh vực này, nó được khuyên để đảm bảo rằng quá trình sau đây được theo sau hoàn toàn để có được các vấn đề giải quyết càng sớm càng tốt mà không đi vào nhiều vấn đề.

wondershare video converter ultimate

1. để đảm bảo rằng các dịch vụ DLNA được xây dựng vào các cửa sổ đang kích hoạt người dùng nên chắc chắn rằng đường dẫn Control Panel > mạng và chia sẻ Trung tâm > phương tiện truyền thông streaming dịch vụ được theo sau để đi:

DLNA services

2. phương tiện truyền thông streaming dịch vụ là sau đó phải được bật để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất. Mặc dù thuật ngữ DLNA không đề cập đến nhưng các phương tiện truyền thông streaming dịch vụ chắc chắn rằng DLNA là được biết đến:

term DLNA

3. cài đặt trực tuyến trong windows media player đã được nhúng có được tùy chỉnh là tốt để đảm bảo rằng người dùng được các công việc nhà nước của nghệ thuật được thực hiện trong thời gian không có ở tất cả và các hoạt động trực tuyến được bắt đầu với một cách dễ dàng và sự hài lòng:

streaming operations

4. windows media player đã là thiết lập như một máy chủ DLNA và người sử dụng có thể chắc chắn rằng máy chủ DLNA cũng được truy cập vào các thiết bị khác. Các ví dụ bao gồm người chơi Roku, Đài phát thanh và Doku bây giờ có thể truy cập vào Windows media player để có được hoặc truyền tải trực tuyến.

Phần 2: Những gì là DLNA, và nó vẫn còn được sử dụng nhất?

Như nó đã được đề cập trước khi, cũng như DLNA là viết tắt cho "Digital Living Network Alliance" và khi nói đến câu hỏi chịu câu trả lời là có nó vẫn còn đang được sử dụng và các công ty khác đang làm cho chắc chắn rằng tốt nhất và các dịch vụ hiện đại được sử dụng trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng vấn đề sửa chữa khi nói đến streaming. Sự phổ biến của hiện tượng này có thể được đánh giá bởi thực tế rằng mặc dù thành lập vào năm 2003 tức là hơn 12 năm trước, các sản phẩm vẫn còn đang được giao bởi số lượng các công ty và windows media player tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng và lớp. Các dịch vụ khác bao gồm máy chủ DLNA là Xbox và Playstation đó cho thấy rằng DLNA là phương tiện truyền thông vẫn còn phổ biến khi nói đến streaming. Để chính xác thông tin vui lòng truy cập http://www.makeuseof.com/tag/dlna-still-used/ để có được tất cả các ambiguities liên quan đến ý tưởng giải quyết.

Digital Living Network Alliance

Phần 3: Những cách mới để dòng video từ máy tính để TV

Đây là một phần quan trọng nhất của hướng dẫn này sẽ bảo đảm rằng người sử dụng được tốt nhất và thiết bị hiện đại tên trong lĩnh vực này. Ba mới và cách thức tiên tiến nhất là như sau đó cũng sẽ cho phép người dùng để có được một sự lựa chọn rộng:

1. Doku

Nó là một thiết bị trực tuyến thậm chí đã đơn giản hóa ý tưởng và hiện tượng liên quan đến mạng gia đình trực tuyến và đã thực hiện những điều dễ dàng hơn cho người dùng. Nó là để lưu ý rằng thiết bị chi phí $100 và cho một người sử dụng bình thường của nhà này một thời gian đầu tư là không có gì để đảm bảo rằng các chương trình yêu thích và phim được trực tiếp từ các trang web nổi tiếng trực tiếp vào máy tính.

Làm thế nào để sử dụng

Người sử dụng của Doku streamer là yên tĩnh dễ dàng như hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị để đảm bảo rằng người dùng không nhận được vào các vấn đề nhận được thiết lập theo cách tốt nhất. Thiết bị tương thích với al TV bộ và việc thiết lập cũng dễ dàng như 1 2 3 và đó là tất cả. Hình ảnh sau đây nên được theo sau trong lĩnh vực này:

TV set

2. Roku

Nó cũng tốt nhất và tiên tiến nhất streamer mà làm cho chắc chắn rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại liên quan đến việc duy trì tổng thể cũng như các dòng đó là vụ đang được cung cấp. Một lần nữa người sử dụng có thể sử dụng hướng dẫn sử dụng trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng tốt nhất và dịch vụ nhà nước của nghệ thuật không chỉ dùng nhưng người dùng cũng được vào không có vấn đề.

Làm thế nào để sử dụng

Thiết lập của Roku là quá đơn giản để làm theo như hướng dẫn đầy đủ có thể được tìm thấy trên web. URL http://techforluddites.com/roku-what-is-it-and-how-do-you-use-it/ là để được duyệt để đảm bảo rằng người dùng nhận được các tính năng hiện đại trong lĩnh vực này. Để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và các awesome thiết lập hình ảnh sau đây có thể được theo sau:

Roku

3. airplay

Của Apple Airplay là cũng một công nghệ xây dựng trong đó đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại liên quan đến các streaming dịch vụ. Quá trình mà cho phép người dùng để làm cho việc sử dụng của công nghệ là tốt nhất và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng nhu cầu người sử dụng để đảm bảo rằng sự hỗ trợ của Apple Inc. là cũng nhận được trong xúc động để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết trong trường hợp bất kỳ vấn đề và vấn đề.

Làm thế nào để sử dụng

1. Trung tâm kiểm soát là để được truy cập vào điện thoại để đảm bảo rằng người dùng nhận được quá trình bắt đầu

control center

2. các người dùng sau đó đơn giản cần phải đảm bảo rằng thiết bị mà dòng được yêu cầu đã được chọn để làm cho việc sử dụng tốt nhất của các ý tưởng:

select as a DLNA server

Đầu trang