Tất cả chủ đề

+

Windows media player không làm việc phải làm gì?

Phần 1:4 trường hợp của Windows Media Player không làm việc

Trong hướng dẫn này các trường hợp hàng đầu từ internet đã được chọn để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và các nhà nước của nghệ thuật trình xử lý khi nói đến windows các vấn đề máy nghe nhạc phương tiện truyền thông và các nghị quyết có liên quan. Top 4 trường hợp mà những người phải đối mặt trong lĩnh vực này đã được thảo luận như dưới để chắc chắn rằng người dùng đó khác có được độ phân giải và cũng có thể nhận được các vấn đề giải quyết càng sớm càng tốt.

Trường hợp 1:

Windows media player của tôi đã ngừng làm việc, nó đã không thể chơi video của tôi, ngay cả những video mà tôi đã có thể chơi trước khi, tôi nên làm gì. Thông báo lỗi dừng lại một vấn đề chương trình làm việc một cách chính xác windows sẽ đóng chương trình và thông báo cho bạn nếu một giải pháp có sẵn. Sau đó nó sẽ nhắc tôi để đóng các ứng dụng

Video Converter Ultimate

Giải pháp

Nó là một vấn đề rất hiếm mà người dùng phải đối mặt liên quan đến Windows Media Player và cho cùng một lý do nó là cũng cần chú ý khi một người sử dụng nên chắc chắn rằng một tập hợp các nghị quyết có thể được tìm thấy tại URL http://www.tomsguide.com/forum/id-1641505/windows-media-player-stopped-working.html phải được theo sau để đảm bảo rằng vấn đề sửa chữa. Trường hợp cụ thể này người sử dụng cần để đảm bảo rằng việc giải quyết đầu tiên đã được đăng trong các chủ đề đã được theo sau đó là hai chia tay tức là khôi phục Hệ thống và thay thế người chơi chuyển đổi. Giải quyết thứ hai không được khuyến khích ở tất cả như hướng dẫn này đề với các sửa chữa lỗi của windows media player hoàn toàn mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề và cho cùng một lý do nó cũng phải là lưu ý rằng người dùng nên chắc chắn rằng khôi phục Hệ thống được thực hiện như trong hầu hết trường hợp các giải pháp này không chỉ hoạt động nhưng nó cũng đảm bảo rằng vấn đề khắc phục và không cần cài đặt lại các Windows media player.

Video Converter Ultimate

Trường hợp 2:

Điều darn chỉ sẽ không mở. Tôi nhấp vào các phím tắt trên máy tính của tôi; Tôi nhấp vào nó trong danh sách chương trình, các thay đổi con trỏ cho một kính giờ 2 giây, sau đó không có gì sẽ xảy ra. Tôi đã xóa nó một vài phút trước đây, cài đặt lại nó (từ Microsoft Trang chủ), và vẫn không có gì! nó là giống như tôi không nhấp vào nó ở tất cả... Xin vui lòng giúp / cảm thấy giống như một cá ra khỏi nước ở đây.

Video Converter Ultimate

Giải pháp

Có vài giải pháp có thể được tìm thấy tại URL http://www.cnet.com/forums/discussions/windows-media-player-11-won-t-open-at-all-250548/ và người dùng có thể áp dụng chúng để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết và cho cùng một lý do nó là cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng hoặc là các phần mềm bảo vệ registry bị vô hiệu hoá hoặc tổng thể chống virus bị vô hiệu hóa và sau đó vấn đề được chọn. Hầu hết các chương trình chống vi-rút phần mềm cũng hoạt động như bảo vệ đăng ký và cho cùng một lý do người sử dụng nên chắc chắn rằng vấn đề không chỉ sửa chữa mà giải quyết hoàn toàn bằng cách vô hiệu hóa chúng và một khi vấn đề được giải quyết bằng cách làm như vậy thì nó có nghĩa là antivirus là không tương thích và cần phải được thay đổi càng sớm càng tốt như các chương trình khác cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng.

Video Converter Ultimate

Trường hợp 3

Vì vậy, tất cả một đột ngột, WMP11 sẽ không làm việc. Hiệp hội là vẫn tốt, nhưng nếu tôi cố gắng khởi động phương tiện truyền thông Player, hoặc bằng cách bắt đầu chương trình, hoặc nhấp vào một liên kết tập tin kiểu, tôi nhận được gai-con trỏ chuột, sau đó không có gì. Tôi chỉ có thể bắt đầu WMP nếu tôi chạy như quản trị - đó là bất tiện, lộn xộn và khó chịu.

Video Converter Ultimate

Giải pháp

Ba trong số các giải pháp quan trọng nhất mà có thể được xét xử trong lĩnh vực này là như sau:

  1. Khôi phục Hệ thống
  2. Kiểm tra thiết đặt bảo mật của các tập tin WMP.exe
  3. Phòng Không phá hoại cài đặt lại

Thứ tự của các nghị quyết sẽ vẫn như cũ và người dùng nên chắc chắn rằng vấn đề khắc phục bằng cách làm theo theo thứ tự như nó đã được đề cập vì vậy rằng vấn đề không là chỉ được giải quyết nhưng người dùng cũng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật cho kết quả trong lĩnh vực này. Điểm khôi phục Hệ thống là trước hết được tạo ra sau đó đến kiểm tra thiết đặt bảo mật nếu là người đầu tiên không làm việc và cuối cùng người sử dụng nên chắc chắn rằng cài đặt lại là cố gắng nếu vẫn thất bại. Theo các hướng dẫn sẽ đảm bảo rằng vấn đề được giải quyết càng sớm càng tốt. Thiết đặt bảo mật tùy chọn nên là đọc và thực hiện chỉ để được chính xác.

Video Converter Ultimate

Trường hợp 4

Tôi rất thất vọng ngay bây giờ. Sau khi cập nhật thường xuyên, tất cả mọi thứ trên máy tính xách tay của tôi dường như đi trên fritz. Người đọc in ngón tay đi kèm với máy tính xách tay không còn chức năng và tôi đang được nói nó chỉ không phải là tương thích với các phiên bản mới hơn của tất cả mọi thứ. Bây giờ người chơi phương tiện truyền thông của tôi không làm việc. Tôi đã xem xét những thông tin Cập Nhật và vẫn không có gì hoạt động. Tại sao?

Video Converter Ultimate

Giải pháp
Nó rất dễ dàng và một bước và người sử dụng chỉ cần đảm bảo rằng trong vòng chạy lệnh cụm từ tức là msdt.exe-id WindowsMediaPlayerConfigurationDiagnostic để cho các cửa sổ sau xuất hiện:

Người dùng nên chắc chắn rằng công cụ này được điều hành đầy đủ để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết. Ngoài ra nếu người dùng một lần nữa không nhận được giải quyết vấn đề sau đó như một phương sách cuối cùng người sử dụng nên đảm bảo rằng URL https://support.microsoft.com/en-us/mats/windows_media_player_diagnostic truy cập để tải về công cụ chẩn đoán chính thức để có được vấn đề giải quyết càng sớm càng tốt.

Video Converter Ultimate

Làm thế nào để giải quyết vấn đề?

Ngoài các giải pháp được đề cập ở trên có một số giải pháp chung là tốt mà làm cho chắc chắn rằng vấn đề đã không chỉ được giải quyết nhưng người sử dụng cũng bình định. Phần này đề với tất cả các vấn đề và các nghị quyết có liên quan.

Phần 2:Find quyền Phiên bản quyền, 32 bit hoặc 64 bit

Các cửa sổ theo mặc định có một 32 bit media player cài đặt và cho cùng một lý do nó là cũng cần chú ý khi người dùng đó nên chắc chắn rằng các cầu thủ được thay đổi đến 64-bit nếu vấn đề tương thích được đang phải đối mặt. Sau đây là quá trình đó là để được theo sau:

1. người dùng nên mở chạy lệnh và nên gõ regedit:

Video Converter Ultimate

2. các phím sau đây là sau đó được đặt:

\LocalServer32 HKLM\Software\CLASSES\CLSID\ {cdc32574-7521-4124-90c3-8d5605a34933}
\LocalServer32 HKLM\Software\CLASSES\CLSID\ {45597c98-80f6-4549-84ff-752cf55e2d29}
\LocalServer32 HKLM\Software\CLASSES\CLSID\ {ed1d0fdf-4414-470a-a56d-cfb68623fc58}

Tên có thể khác nhau trong cửa sổ khác nhau và trong cửa sổ hướng dẫn này 8.1 pro đã được sử dụng:

Video Converter Ultimate

3. trong dấu nhắc lệnh người dùng nên chắc chắn rằng lệnh %WinDir%\system32\unregmp2.exe /SwapTo:64 được gõ và nhập chính là để được nhấn

Video Converter Ultimate

4. các mã sau đây phải được sao chép vào notepad và sẽ được lưu lại với một phần mở rộng reg.;

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {45597c98-80f6-4549-84ff-752cf55e2d29} \LocalServer32] @= hex (2): 22, 00, 25, 00, 50, 00, 72, 00, 6f, 00, 67, 00, 72, 00, 61, 00, 6 d, 00, 46, 00, 69, 00, 6c, được viết bởi admin
00,65,00,73,00,25,00, 5c, 00, 57, 00, 69, 00, 6e, 00, 64, 00, 6f, 00, 77, 00, 73, 00, 20, 00, được viết bởi admin
4ngày, 00, 65, 00, 64, 00, 69, 00, 61, 00, 20, 00, 50, 00, 6c, 00, 61, 00, 79, 00, 65, 00, 72, 00, 5c, được viết bởi admin
00,77,00, 6d, 00, 70, 00, 6c, 00, 61, 00, 79, 00, 65, 00, 72, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, được viết bởi admin
22,00,20,00, 2f, 00, 45, 00, 6e, 00, 71, 00, 75, 00, 65, 00, 75, 00, 65, 00, 00, 00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {cdc32574-7521-4124-90c3-8d5605a34933} \LocalServer32] @= hex (2): 22, 00, 25, 00, 50, 00, 72, 00, 6f, 00, 67, 00, 72, 00, 61, 00, 6 d, 00, 46, 00, 69, 00, 6c, được viết bởi admin
00,65,00,73,00,25,00, 5c, 00, 57, 00, 69, 00, 6e, 00, 64, 00, 6f, 00, 77, 00, 73, 00, 20, 00, được viết bởi admin
4ngày, 00, 65, 00, 64, 00, 69, 00, 61, 00, 20, 00, 50, 00, 6c, 00, 61, 00, 79, 00, 65, 00, 72, 00, 5c, được viết bởi admin
00,77,00, 6d, 00, 70, 00, 6c, 00, 61, 00, 79, 00, 65, 00, 72, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, được viết bởi admin
22,00,20,00, 2f, 00, 42, 00, 75, 00, 72, 00, 6e, 00, 43, 00, 44, 00, 00, 00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {ed1d0fdf-4414-470a-a56d-cfb68623fc58} \LocalServer32] @= hex (2): 22, 00, 25, 00, 50, 00, 72, 00, 6f, 00, 67, 00, 72, 00, 61, 00, 6 d, 00, 46, 00, 69, 00, 6c, được viết bởi admin
00,65,00,73,00,25,00, 5c, 00, 57, 00, 69, 00, 6e, 00, 64, 00, 6f, 00, 77, 00, 73, 00, 20, 00, được viết bởi admin
4ngày, 00, 65, 00, 64, 00, 69, 00, 61, 00, 20, 00, 50, 00, 6c, 00, 61, 00, 79, 00, 65, 00, 72, 00, 5c, được viết bởi admin
00,77,00, 6d, 00, 70, 00, 6c, 00, 61, 00, 79, 00, 65, 00, 72, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, được viết bởi admin
22,00,20,00, 2f, 00, 50, 00, 6c, 00, 61, 00, 79, 00, 00, 00

Video Converter Ultimate

5. người dùng sau đó hãy chắc chắn rằng biểu tượng máy nghe nhạc phương tiện truyền thông của windows sau đó được lấy ra từ máy tính để bàn và hệ thống được khởi động lại và sau đó trong C:\ người dùng nên dán các tập tin được lưu với phần mở rộng reg. để giải quyết sự cố. Quá trình hoàn toàn có thể cũng được xem tại URL http://www.mydigitallife.info/how-to-set-64-bit-windows-media-player-12-wmp12-as-default-player/ nơi nó có thể được theo sau.

Phần 3: cài đặt lại Windows Media Player

Người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình đầy đủ mà đã được đề cập tại URL http://www.wikihow.com/Reinstall-Windows-Media-_1_694_1 _ Tuy nhiên người dùng nên đảm bảo rằng quá trình sau đây cũng được theo sau để có được giải pháp tốt nhất:

1. the path để được theo sau là Control Panel > chương trình và tính năng > bật tính năng của windows và tắt:

Video Converter Ultimate

2. người dùng nên chắc chắn rằng đường dẫn tiếp theo để được theo sau là tính năng phương tiện truyền thông > Windows media player:

Video Converter Ultimate

3. Hệ thống là sau đó để được khởi động lại và gỡ bỏ cài đặt các đã được hoàn tất. Để cài đặt lại người dùng nên chắc chắn rằng trình tương tự được áp dụng và hộp kiểm người nộp tiền của phương tiện truyền thông của windows được chọn một lần nữa để cài đặt lại chương trình và nhận được giải quyết vấn đề.

Video Converter Ultimate

Phần 4:Backup dữ liệu của bạn và chạy Khôi phục Hệ thống

Sau đây là quá trình đó là để được theo sau trong lĩnh vực này:

1. người dùng nên truy cập vào http://www.techieshelp.com/media-player-error-c00d11b1-appname-wmplayer-exe-appver/ và nên tải về chương trình Quartz.dll bằng cách nhấp vào liên kết:

Video Converter Ultimate

3. dấu nhắc lệnh là sau đó sẽ được mở để đảm bảo rằng người dùng được cửa sổ và sau đó các lệnh tức là regsvr32 /u quartz.dll và regsvr32 quartz.dll phải được gõ và nhập nên được nhấn để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết đầy đủ:

Video Converter Ultimate

Bình chọn: Bạn sẽ từ bỏ Windows Media Player?

Đầu trang