Tất cả chủ đề

+

3 lời khuyên về Windows Media Player phím tắt

Nó là tốt nhất và các tính năng hiện đại của Windows Media Player rằng nó có thể được hoàn toàn kiểm soát bằng cách sử dụng các phím tắt mà làm cho những thuật ngữ tổng thể hiệu quả và người sử dụng cũng có thể chắc chắn rằng tốt nhất và các quá trình hiện đại được theo sau để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất. Nó cũng lưu ý rằng người dùng sau khi đọc hướng dẫn này sẽ đến để nhận biết ý nghĩa của các phím tắt và làm thế nào họ có thể được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này.

3 tips about Windows Media Player shortcuts

Phần 1:50 Windows Media Player 11 phím tắt

Các hướng dẫn hoặc bài viết mà nằm ở URL http://www.shortcutworld.com/en/win/Windows-Media-Player_11.html Hãy chắc chắn rằng hầu như mỗi và tất cả các phím tắt trong quan hệ với cầu thủ phương tiện truyền thông không chỉ giới thiệu nhưng người dùng cũng được tầm quan trọng để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau để có được công việc làm. Các hướng dẫn đã được viết rất chuyên nghiệp và ngay cả khi người dùng tải về và cài đặt bất kỳ lối tắt bên thứ ba công cụ chính thậm chí sau đó hướng dẫn này sẽ chắc chắn rằng các phím tắt được thêm vào mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

3 tips about Windows Media Player shortcuts

Thuật ngữ tổng thể của bài viết là để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại liên quan đến việc thực hiện chính lối tắt và ý tưởng liên quan được sử dụng để đảm bảo rằng các cầu thủ phương tiện truyền thông được sử dụng trong một cách rất hiệu quả và hiệu quả. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bước cũng như các phím tắt được đề cập trong bài viết không chỉ nộp nhưng vì lợi ích của người sử dụng nó cũng là cần thiết để đảm bảo rằng trang được lưu cho sử dụng trong tương lai vì vậy mà người dùng không phải tìm kiếm nó tất cả hơn một lần nữa.

3 tips about Windows Media Player shortcuts

Ngoài ra người sử dụng cũng có thể chắc chắn rằng URL của trang được lưu và được sử dụng trong tương lai để đảm bảo rằng người dùng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này. Các hướng dẫn đã được chia thành phần và bảng nội dung có thể được duyệt cho thể loại khác nhau và do đó người dùng có thể áp dụng lối tắt đúng cho loại quyền của chiến dịch và đó cũng được lưu trong lĩnh vực này. Nó cũng lưu ý rằng người dùng cũng nên chắc chắn rằng trang web chính thức của Microsoft cũng được duyệt để đảm bảo rằng các needful được thực hiện và người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật xử lý từ đó là tốt để sử dụng máy nghe nhạc phương tiện truyền thông cũng tối ưu hóa chính thức. Ngắn phím cũng được đề cập có để đảm bảo rằng người sử dụng được tốt nhất và nhà nước của nghệ thuật kết quả trong lĩnh vực này. Ảnh chụp màn hình của URL đã được đề cập trong phần này cũng đã được dán như sau để làm cho đường dẫn thậm chí đơn giản cho người dùng:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

Phần 2: Làm thế nào để thay đổi Windows Media Player phím tắt

Đây là cũng là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng được con đường để đảm bảo rằng các phím tắt không chỉ thay đổi nhưng là cũng được người dùng kinh nghiệm theo các thiết lập của bàn tay của mình và đó là vì lý do cùng một người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo trong lĩnh vực này để không chỉ người sử dụng mà còn windows media player đã làm việc tối thiểu để sử dụng CPU cũng giảm. Để đảm bảo rằng quá trình tiếp theo cách có thể tốt nhất nó được khuyên để đảm bảo rằng người dùng được sau quá trình sẽ do đó vấn đề được giải quyết cho người sử dụng và các phím tắt hoặc các phím nóng được thêm vào mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề:

wondershare video converter ultimate

1. the URL http://wmpkeys.sourceforge.net/ là để được truy cập để đảm bảo rằng các gói phím nóng tải về, cài đặt và kích hoạt:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

2. người sử dụng sau đó cần phải chắc chắn rằng đường dẫn tổ chức > tùy chọn được theo sau trong chế độ xem thư viện của các cầu thủ:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

3. người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng plug-in tab WMPkeys plug-in được đánh dấu là kiểm tra để tiến hành thêm về vấn đề này:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

4. từ công cụ tùy chọn người dùng cần phải đảm bảo rằng Wmkeys plug-in và các thuộc tính liên quan được truy cập:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

5. the mặc định bảng điều khiển chính sau đó sẽ được truy cập và người sử dụng có thể chắc chắn rằng các phím được thay đổi theo sẽ và mong muốn đảm bảo rằng người dùng nhận được những kinh nghiệm tối ưu và nếu đó là một thời gian tiếp theo sau đó cũng hướng dẫn này được theo sau để đảm bảo rằng tốt nhất đã được nhận được từ các quá trình đó đã được đề cập ở đây với chất lượng và lớp. Nút OK là cũng được ép để đảm bảo rằng người dùng nhận được quá trình hoàn thành đầy đủ:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

Phần 3: Làm thế nào để sử dụng windows media player tắt khi giảm thiểu tối đa

Quá trình này cũng khá đơn giản và người sử dụng cần để đảm bảo rằng quá trình đã được đề cập dưới theo sau để có được công việc làm:

1. từ URL http://skwire.dcmembers.com/fp/?page=mph người sử dụng cần để tải về và cài đặt các gói chính nóng:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

2. the phím nóng là sau đó được thêm vào:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

3. người dùng sau đó cần phải chọn tùy chọn "bắt đầu giảm thiểu tối đa" và "giảm thiểu Tray" để đảm bảo rằng trình kết thúc đầy đủ sau khi các needful đã được thực hiện:

3 tips about Windows Media Player shortcuts

Phần 4: kết luận

Phím tắt không phân biệt của chương trình đảm bảo rằng tiện dụng trợ giúp được cung cấp và người sử dụng được tốt nhất và các hoạt động hiện đại thực hiện trong thời gian không có ở tất cả. Để có được tốt nhất ra khỏi hiện tượng đó là nên đảm bảo rằng người sử dụng nên thực hiện theo các bước được đề cập trong các quá trình ở trên để đảm bảo rằng quá trình hiện đại và tốt nhất theo sau và người dùng được yêu cầu mà không có bất kỳ rắc rối.

Đầu trang