Tất cả chủ đề

+

4 lời khuyên về phụ đề bằng Windows Media Player


Nó là rất quan trọng đối với một số người dùng để sử dụng chú thích và phụ đề để đảm bảo rằng video mà đang được theo dõi không chỉ hiểu nhưng nó cũng rất thích theo cách tốt nhất. Để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất có thể có được trong lĩnh vực này Windows Media Player cũng có một chức năng nhúng mà có thể được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả hiện đại và cũng là tốt nhất khi nói đến cách thêm tập tin mở rộng bên ngoài SRT cho người chơi. Hướng dẫn này là tất cả về phương pháp có liên quan và cách trong lĩnh vực này.

Video Converter Ultimate

Phần 1: Làm thế nào để bật/tắt phụ đề

Các phương pháp có liên quan là không chỉ dễ dàng và đơn giản, nhưng nó cũng làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được công việc làm trong thời gian không có ở tất cả. Nó là cho cùng một lý do rằng các phương pháp đã được giải thích ở đây là không chỉ dễ dàng và đơn giản nhưng nó cũng làm cho chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất trong thời gian tối thiểu có thể. Đó là do đó nên đảm bảo rằng các bước được trình bày ở đây là theo sau theo thứ tự và người dùng nên không bao giờ bỏ qua bất kỳ của họ để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất đã đạt được trong cách tốt nhất.

Video Converter Ultimate

Nó cũng được khuyến cáo để đảm bảo rằng người dùng nên cũng thử phương pháp này trên nhiều thiết bị để đảm bảo rằng các kết quả phù hợp với yêu cầu của người sử dụng và tốt nhất có thể đã được đạt được trong lĩnh vực này. Nó cũng được khuyến cáo để đảm bảo rằng người dùng cũng nên sử dụng cùng một phương pháp để đảm bảo rằng phụ đề được bật như cũng như cả hai phương pháp tương tự và cho phép người sử dụng theo cùng một đường dẫn trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng các needful đã được thực hiện. Sau đây là một hướng dẫn từng bước phải bảo đảm rằng người dùng không bao giờ rơi vào rắc rối khi nói đến chuyển phụ đề Baät hoaëc Taét. Phần sau của hướng dẫn sẽ bảo đảm rằng người dùng nhận được thông tin về việc thêm phụ đề cho video cũng như để đảm bảo rằng kết quả tốt nhất có được thu được trong lĩnh vực này là tốt.

1. người dùng nên chắc chắn rằng quan thư viện của Windows Media Player được mở ra để bắt đầu quá trình:

Video Converter Ultimate

2. trong viêm thứ hai người sử dụng nên chắc chắn rằng con trỏ kéo xuống ở đầu và thông qua một click chuột phải trình đơn được tiết lộ từ nơi tùy chọn bạn muốn được chọn như minh hoạ trong hình dưới đây:

Video Converter Ultimate

3. sử dụng cùng một đường dẫn và phương pháp người dùng nên chắc chắn rằng phụ đề được tắt là tốt và điều này cũng kết thúc quá trình đầy đủ và nó có thể được nhìn thấy rằng quá trình này không chỉ đơn giản nhưng nó cũng là rất dễ dàng để làm theo và thông qua các hướng dẫn này thậm chí người không có đạo có thể thực hiện các bước dễ dàng và sự hài lòng :

Video Converter Ultimate

Phần 2: Làm thế nào để thêm phụ đề trong cửa sổ phương tiện truyền thông Player

Quá trình liên quan đến một lần nữa là rất đơn giản và dễ dàng để làm theo và cho cùng một lý do nó là cũng để lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các bước được đề cập trong các hướng dẫn dưới đây được theo sau và cách ra trong trường hợp trình ban đầu mà không làm việc cũng được thêm vào để đảm bảo rằng tất cả các phương pháp được tiết lộ mà không có bất kỳ vấn đề và người sử dụng được tốt nhất và kết quả hiện đại trong điều này liên quan. Nó cũng lưu ý rằng hầu hết người dùng công nghệ cao được cũng không ý thức của phương pháp đang được trình bày ở đây quảng cáo vì vậy nó là một lợi ích cho tất cả những người dùng muốn thêm phụ đề cho video đang được chơi trong windows media player.

wondershare video converter ultimate

1. người sử dụng cần để đảm bảo rằng URL http://www.free-codecs.com/htm2php.php?f=directvobsub_download truy cập để đảm bảo rằng phụ Vob trực tiếp tải về và cài đặt. Nó là có hiệu lực khi việc tải xuống đã được hoàn tất:

Video Converter Ultimate

2. bây giờ người sử dụng đơn giản cần để đảm bảo rằng các tập tin phụ đề và video tập tin gốc được lưu giữ trong cùng một thư mục cùng tên. Tên tập tin phụ đề phải kết thúc với phần mở rộng SRT:

Video Converter Ultimate

3. khi video được chơi do tiến trình cài đặt đã được thực hiện phụ đề sẽ được hiển thị bên dưới bộ phim hoặc video đang được chơi. Nếu vẫn còn người sử dụng được vào vấn đề và khó khăn tập tin nên được đổi tên thành do nó là có được mô tả trong hình dưới đây. Vấn đề nếu phải đối mặt trong lĩnh vực này sẽ được giải quyết và điều này cũng kết thúc quá trình.

Video Converter Ultimate

Phần 3: Hiển thị chú thích hoặc phụ đề bằng Windows Media Player hướng dẫn chính thức

Mặc dù cách nêu để hiển thị chú thích hoặc phụ đề cũng chính thức và có thể được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề người sử dụng vẫn có thể chắc chắn rằng các hướng dẫn chính thức đã được đặt tại URL http://windows.microsoft.com/en-us/windows/show-captions-subtitles-media-player#1TC=windows-7 duyệt và các needful được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên đảm bảo rằng trình có liên quan đã được đề cập áp dụng cho windows 7 chỉ Tuy nhiên quá trình này có thể cũng được áp dụng cho windows vista và windows 8 bao gồm tất cả các phiên bản và cho cùng một lý do hướng dẫn chính thức này có thể cũng được coi là như là một trong những linh hoạt để đảm bảo tốt nhất đã được cung cấp trong lĩnh vực này mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề :

Video Converter Ultimate

Phần 4: Windows Media Player sẽ không tắt phụ đề??

"Tôi có phụ đề tắt trong WMP trên win7 và tôi đã phải nhấp và chọn 'tắt phụ đề' nhưng họ sẽ không tắt. Tôi đã thử nó trong VLC và nó hoạt động tốt mà không có subs. bất cứ ai biết tại sao điều này xảy ra?"

Giải pháp

Cho người dùng bất kỳ vấn đề chịu có thể là một khó khăn một và cho cùng một lý do nó là cũng đôi khi rất bực bội để có được phụ đề khi họ không cần thiết ở tất cả. Để đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết sau đây là độ phân giải có thể được áp dụng để đảm bảo rằng các needful đã được thực hiện mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề.

  1. Đó là một thông báo trong thanh tác vụ liên quan đến phụ đề của video. Nó nên được ngay nhấp để nó bị vô hiệu hóa giải quyết vấn đề
  2. Người dùng phải bảo đảm rằng phụ đề không là hardcoded. Nó có thể được nhìn thấy bằng cách mở tệp DVD đã được sao chép trong lĩnh vực này. Nó là để được ghi nhận rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng một bộ phim duy nhất mà không có bất kỳ tập tin phụ đề không được chơi và nếu như vậy thì phụ đề là hardcoded và không thể bị loại bỏ ở tất cả.
Đầu trang