Tất cả chủ đề

+

YouTube Music ứng dụng để giúp nghe YouTube với màn hình ngoài

Khi nghe nhạc YouTube trên các thiết bị Android hoặc iOS, nó là một thực hành tốt nhất để luôn luôn giữ cho màn hình kể từ khi âm nhạc sẽ dừng lại, nếu bạn tắt màn hình. Có một giải pháp để giải quyết điều này? Câu trả lời là hoàn toàn đúng. YouTube music ứng dụng là vũ khí bên phải để mang theo mình khi nghe nhạc YouTube. Hầu hết các ứng dụng sẽ cho phép phát lại nền, do đó, nó sẽ là không có rắc rối ở tất cả với màn hình ra. Hãy kiểm tra xem ra top 10 ứng dụng cho Android và iOS tương ứng dưới đây.

Đầu trang